مشخصات سوال

مریم مسیح , mrh_750
2 دی 87 - 11:21
ار تفاع تور والیبال برای اقایان چقدر است


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
آکام حبیبی , akam22
87/10/2 (11:29)
ارتفاع تور تا زمین: برای بزرگسالان در بخش مردان 43/2 متر و در بخش زنان 24/2 متر می باشد.

ابعاد تور: تور والیبال 5/9 متر طول و یك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور 1x1 سانتی متر می باشد و همچنین طرفین تور 25 سانتی متر خارج از خط می باشد.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/10/2 (11:26)
بك مترو چهل و سه

2.    87/10/2 (11:31)
سلام ....
هرچی در مورد والیبال می خواین تو این مقاله هست ... انشالله که به درد بخوره ...

تور:ارتفاع تور والیبال برای آقایان 43/2 و برای خانمها 24/2 می باشد

تاریخچه والیبال در جهان و ایران

والیــبال در سال 1895 میلادی مطابق با سال 1274 شمسی ، یعنی 111 سال قبل توسط ویلیام . ج . مورگـان مدیر Y.M.C.A در هولیوك ایالت ماسا چوست آمریكا ابداع شد. در ابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگان نامعلوم بود. تحت تاثیر محبوبیت بسكتبـال در بین عامه ، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ، ورزشی را بوجود آورد كه بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنیس روی چمن كه به دو طرف دیوار سالن ورزش بسته می شد و با استفاده از توئی توپ بسكتبال كه بدلیل سبكی وزن به دستها آسیب نمی رساند ، بازی را شروع كرد. با وجود اینكه بطور آهسته و كند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نكشید كه در كلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.
در اسپرینگ فیلد ، دكتر ت ـ آ هالستید با مــشاهده بازی ، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد ، زیرا قصد اساسی از بازی كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روی تور است كه كلمه والیبال در معنا این نیت را مشخص می سازد. با اینكه والیبال در آغاز ورزش سالنی بود و در محل های سرپوشیده بازی آن انجام می شــد ، و اســاسا” برای فعالیت های سرگرم كننده پیشه وران و تجار اختصاص یافته بود ، ولی كم كم به زمین هــای روبـــاز كشـیده شد و بعنوان یكی از فعالیت های جالب توجه تابستانی در آمد و به شدت تعقیب می شد.
در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوری بمیل خود و به طریق مختلف با توپ بازی می كردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مـختلف جــــــهـان گسترش می یافت. همچنانكه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقصی همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــمیل و رفع نواقص می شود ، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و كم كم قوانین برای این بازی وضع شد و روشها و حركات تكنیكی جایگزین حركات قبلی گردید.
در سال 1900 پذیرفته شد كه امتیاز هر ست بازی 21 پوان باشد.
در سال 1912 سیستم چرخش به تصویب رسید.
در سال 1917 پذیرفته شد كه هر ست بازی 15 پوان ( امتیاز ) باشد.
در سال 1918 تعداد بازیكنان هر طرف زمین 6 نفر پیشنهاد شد كه مورد قبول عامه قرار گرفت.
در سال 1921 موافقت شد كه هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.
در سال 1923 اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.

بمرور ، در سال های بعد ، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قــوانین قبلی نیز تـــغیر حاصل گشت كه هنوز هم این تغییرات ( سال 2000 ) ادامه دارد و هر چــهار سال یكبار در كنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد و در كــنگره جهانی كه در سال 1998 میلادی ( سال شمسی 1377 ) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مســابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مـــــانند روش امتیازگیری با بردرالی ، امتیازات 25 برای ست های اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتیازات 15 برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیكن دفاعی لیبرو ، بكار بردن روش جدید مجازات ها و تصویب بــا پـــازدن تــوپ در كـنگره قبلی كه همه این قوانین جدید دگرگونی و هیجان فراوانی در بازی والیبال بوجود آورده است.
اولین كشور خارجی كه والیبال را پذیرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسیحی ) در معرفی این ورزش به دیگر كشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد.
بازی والیبال در پایان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به كوبا ، 1909 به پورتوریـــكـــو ، 1910 به فیلیپین ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چین و 1917 به ژاپن و به تدریج از سال 1914 به بعد بتوسط سربازان قوای آمریكا و مستشاران و اشخاص دیگر ، به كشورهای اروپائی از قـــبـــیل فرانسه ، چكسلواكی ، لهستان ، شوروی و بلغارستان و سایر كشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان ، در ابتدا امر قبول آن به كندی صـــورت می پذیرفت. فرانسه ، چكسلواكی و لهستان سه كشوری بودند كه قبل از دیگران اقدام به تشــكیل فدراسیون ملی والیبال در كشور خود نمودند.
كشور شوروی كه در سال 1923 اقدام یه تاسیس انجمن ملی والیبال نمود ، برای پــــــــیشرفت و دگرگــــونـی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی از كشورهائی است كه در پیشرفـــت تـــكنــیك و تاكـتیك والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی های در مسابقات اســت كــه قــدرت بــزرگ جهانی بحساب می آید. كشورهای فرانسه ، چكسلواكی و لهستان پس از تشكیل فــدراســیــون مــلــی ، مــصــمم شــدند كه با كمك كشورهای دیگر كه فدراسیون بین المللی را تاسیس نمایند و در سال 1936 به هــنـگام بـــازیهای الـمـپـیـك در بـرلین آلمان ، در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی باآغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا ‌، اقدامات آنان متوقف شد.

بطور كلی تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دوره تقسیم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد كه تــغــیــیرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است.
پــس از جــنـگ بــین المللی دوم ، فعالیت های فراوان برای حركت جدید به والیبال مجدداً آغاز
شـــد و اولـــــین مــسـابـقه یین المللی در قاره اروپا بین دو كشور فرانسه و چكسلواكی و در شهر پـــاریس برگزار گردیــد. پـیـگـری برای تاسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاكرات بین سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكیل گــنـگره ویــژه بــرای تــاسـیـس اتحادیه بین المللی والیبال گردید. ســرانـجـام در تـاریـخ آوریل 1947 كنگره با شركت نمایندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاریس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـیـون بـیـن الـمـلـلـی والیبال (F.I.V.B) تـاسـیـس گـردد كه این فدراسیون در پاریس تشكیل شد و آقای پل لیبود از كشــور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد.
بزودی كشورهای زیادی در خواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند كه امروز این فدراسیون حدود 218 كشور عضو دارد ( سال 2006 ) و بیش از 250 میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می كنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود از كشور فرانسه تا سال 1984 ( یعنی 37 سال تمام ) ریاست فدراسیون بین المللی را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا كــمك سایر اعضاء ، این فدراسیون را در ردیف فعال ترین فدراسیون ها و والیبال را در زمره بزرگترین ورزشهای جهانی در آورد.
پــس از تــاسیس فدراسیون یبن المللی ، كمیته های مختلفی در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد.
در سال 1949 اولین دوره مسابقات جهانی والیبال بــرای مــردان در پراگ و در سال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسكو برگزار شد.
بــرنامه مسابقات والیبال بطور منظم هرچهار سال یكبار تاكنون در كشورهای مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات والیبال جهانی مردان با شركت 24 تیم و دوره پانزدهم مسابقات جــهانی زنان با شركت 24 تیم در كشور ژاپن انجام یافت.
تیم ملی والیبال بزرگسالان مردان ایران در این مسابقات شركت نمود . بسبب اهمیتی كه والیبال در بین ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازیهای الــمـپـیــك توكیو اضافه شد كه تاكنون (سال 2006 ) در ده دوره از بازیهای المپیك برنامه های آن با اهمیت خاصی انجام شده است.
علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیك ، مسابقات والیبال مردان و زنان در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهانی ، لیگ جهانی ، قهرمانی اروپا ، پان آمریكن ، قهرمانی آسیا ، بازیهای آسیائی ، والیبال ساحلی ، جهانی دانشجویان ( یونیورسیاد ) ، قهرمانی آفریقا ، ارتشهای جهان ، گراند پــری زنان ، راه آهن های جهان ، قهرمانی ناشنوایان ، قهرمانی معلولین ، پارالمپیك ، قهرمانی كشورهای
عربی ، چهار تیم برتر ، جایزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غــیـره در گروههای سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و مینی والیبال بطور منظم انجام می شود.
در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال 1961 فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند. مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال 1965 تا 1972 توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد.
ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال 1971 در دوکاتاگوری 1 و 2 در توکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان
آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دارابیان در میان شرکت کنندگان بودند ).
از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال 2006 ).
آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای کودکان از سن 9 تا 12 سال از ابـتکارات این شخص است.
تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا. امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود 218 کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازمانی منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد.
در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آكــوســـتـــا کـه از سال 1984 در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است.
مقر فدراسیون بین المللی والیبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآكوستا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد.
از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، می توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال 1990 با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال 1991 و باشرکت 10 تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال 1992 با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالاخره دهمین دوره آن در سال 1999 و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت 12 تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال 2000 ، یازده میلیون دلار است. كه در سال 2006 به پانزده میلیون دلار ارتقاء یافته است.
تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 و 1997 و 1999 مقام قهرمانی و در سال 1996 به مقام دوم و ســــال 1993 مقــــام سـوم و سال 1998 مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند.
از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت دکتر آكوستا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک 1996 آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپیك ها ادامه دارد.
تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوان و مهمی است که از ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آن ها اشاره خواهد رفت.


تاریخچه والیبال در ایران


ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 ) توســــط جناب آقای میرمهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه تــعــلــیــم گـردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به شــکــل های مختــلف آن را بـــازی می کردند. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثراٌبا مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد. لیکن در سال 1302 شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجی قوانینی که در آن زمان در کشورهای دیگر اجراء می شد ، در ایران نیزتاحدودی از آن پیروی گردید.
طول و عرض زمین درآن موقع 10×20 متر بود و در هر طرف زمین 9 تا 11 نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازی می کردند. گردش یا چرخش بازیکنان به طور جدی وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازی میکرد از سال 1304 توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مـــدت کــمــی

طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند ، به طوری که تمرینات والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.
این سه محل عبارت بودند از :
1. دارالنعلمین ورزش 2. کلوپ شایسته یا اجتماعیون 3. کلوپ ورزشی کالج البرز.
محل سوم درای امکانات و زمینهای زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمـریـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرین ، اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام گردید که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید.
برای تــمــریــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون ، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیار می نمــود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد.
از بازیکنان خوب دوران قدیم میتوان آقایان : حسن گوشه _ بدیع الله مجذوب _ ناصرخان رفیعا _ دکتر علی کنی _ دکتر علی یوسفی _ علی اکبر همایونی _ حاجی مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده _ اوشار _ نقابت و پالیزی را نام برد.بازی والیبال به تــدریج بمدارس راه یافت و در اندک زمانی توسط مربیان فارغ التحصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.

شهرستان اصفهان اولین شهری بود که بعد از تهران در امر توسعه این ورزش فعالیت داشت. اولین مــســـابـقه شهرستان های ایران بین دو تیم والیبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران ، برگزارشــد.
تهیه توپ والیبال یکی از مشکلات آن زمان بود و برای بازی والیبال اکثراً از توپ فوتبال استفاده می شد. سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.
در سال 1314 یکدوره مسابقه باشگاهی در تهران برگزار گردید که تیم والیبال باشگاه دربند برنده جـام قهرمانی گردید. در همین سال نیز چند مسابقه دوستانه و تشویقی بین تیمهای بانوان تــهـــران انجام شد.
در سال 1318 اولین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ایران همزمان با مسابقات ســـایـر رشــــته های ورزشی برگزار شد. در ابتدای تاسیس فدراسیون های ورزشی ( سال 1324 ) ، والیبال وبـســکـتبال دارای فدراسیون مشترک و تا سال 1336 به همین نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتی تـــحــت عنوان قهرمانی باشگاهها ، دستجات آزاد ، انتخابی ، قهرمانی مدارس و دانشکده های هر شهرستان و نهایتاً قهرمانی کشور انجام می گرفت.
اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم ، ارتباط ورزشی کشور ما به ویژه تیم های والیبال را با سربازان این نیروها بهمراه داشت و راهی برای آشنا شدن با والیبال خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان یــک مسابقه دوستانه بین یک تیم از کشورمان با ارتش روســیــه در بنــدر انـزلی انجام شد که بنفع ایران خـــاتــمه یافت ( بازیکنان این تیم عبارت بودند از : شاملو _ هاکوپیــان _ چـــارلی _ احـمدی نیا _ شادمان _ بزرگمهر _ خاتم _ ..... ). مسافرت ورزشکاران ایــن رشته چه به صورت شخــصــی و یـــا ورزشـی به خارج از کشور و مشاهده مسابقات والیبال خـــارجی تاثیر فراوانی برای والیبال ایران در بر داشــت و ایــن تغییرات از سال 1331 به بعدکاملاً محسوس بود و پاس های قوسی بلند به ابتکار آقای محمد حسن اشــتــری ، و آبـشار زدن با روش جفت در والیبال ثمره این مسافرت ها بود که در آن زمان آبشار زدن با روش لنــــگ رواج داشت ( یعنی پرش به بالا به وسیله یک پا انجام می شد) و کسانی که با روش جفت آبشار می زدند مورد پسند جامعه مربیان آنروز ایران قرار نمی گرفتند و مخالف آبشار زدن با روش جفت بودند.
ترجمه کتاب قوانین والیبال در سال 1333 توسط دکتر سید ضیاءالدین شادمان رئیس فـــدراسیون والــیــبال و بسکتبال وقت و تهیه و تنظیم آن به توسط آقای کاظم رهبری رئیس تربیت بـــدنـــی آموزشگاه هــای پــایــتــخت که از داوران ممتاز والیبال و چند رشته ورزشی در کشورمان بودند اقدامات ارزنده ای بود که شــکـل مــنظمی را در برگزاری مسابقات والیبال آن زمان فراهم نمود.
همچنین تمرینات منظمی در تهران و شهرستانها آغاز شد و برگزاری مسابقات شکل مناسب تــری پیدا کرد. تمرینات و مسابقات ادامه داشت.
در پــایـــان سال 1336 ، والیبال دارای فدراسیون مستقل شد و آقای امیرعباس امین بسمت اولیــن رئیس فدراسیــون والیبال منصوب گردید. علاقمندی و دلسوزی آقای امین موجب شد که فعالیت اساسی والیبال و رقــابت بین تیم ها از این زمان در کشور آغاز شود. آغاز والیبال نوین را می توان از بدو ریاست امیرعباس امین و دبیر فدراسیون والیبال آقای حسین جبارزادگان که از مربیان لایق و با قدرت والیبال و بسکتبال بود بحساب آورد. مسابقات و برنامه های تمرینی تیمها به صـــورت وسیع تر و با کیفیت بیشتری تعقیب می شد.
در سال 1337 برای اولین بار تیم ملی والیبال مردان پاکستان به تهران دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تیمهای ملی وباشگاهی و ارتش انجام گرفت که پاکستان در چهار مسابقه پیاپی با تیــم ملی و تیمهای دیگرمان سه بر صفر پیروز شد ولی در پنجمین مسابقه با تیم ارتش که در هــــوای آزاد و با توپ لاستیکی انجام شد سه بر دو شکست خورد. تیم ملی والیبال مردان کشورمان برای اولین بار در این سال تشکیل شد. شکست در این مسابقات ، والیبال ما را از خواب بیدار کرد و با بهره گیری از این تجربه ، تمرینات تیم ها ، با شکل منظم تری ادامه یافت. چند ماه بعد تیم ملی مردان ایران به مسابقات والیبال بازیهای آسیائی 1958 توکیو اعزام شد. اعضاء تیم را هشت بازیکن به ترتیب کمال پورهاشمی ، عبدالمنعم کمال ، محمد اسمعیل اشتری ، محمد شریف زاده ، عــبــاس تــهــرانی ، مـحمود عدل ، حسینعلی امیری و سیاوش فرخی و مربی تـــیم آقای فــریــدون شریف زاده که از استادان بزرگ والیبال ، بسکتبال و فوتبال بودند و قبلاًعضویت در تیم های گالاتا سرای ترکیه را داشتــنــد و یـــک ســرپــرســت آقای امیر عباس امین تشکیل می دادنـــد و داور همراه تیم ، آقای ابراهیم نعمتی و بازیکن نهم تیم آقــای شــعــبـان محمدی از لیست 125 نــفـری اعزامی به بازیهای آسیائی توکیو بدون علت حذف شــدنــد. این تیم که برای اولین بار در چــنیـــن رویداد مهمی شرکت کرده بود ، توانست در میان کلیه تیمهای شـــرکـــت کـننده با افتخار و سربلندی مقام دوم مسابقات را کسب نموده و مدال نقره اولین دوره مسابــقــات والیبال بازیهای آسیائی را بــه ارمغان آورد. پس از این مسابقات ، فعالیت بیــن الــمللی بیشتری در ورزش والیبال ایران آغاز شد. اعزام مربیان و داوران به کلاسهای بین المللی ، دعوت از تیم هــای زنان و مردان خارجی به کشور و اعزام تیمهای ملی زنان و مردان به تورنمنت ها و مسابقات رسمی بین المللی مانند بازیهای آسـیائی ، مسابقات قهرمانی آسیا ، قهرمانی جهان ، دانشجویان جهان ، ارتشهای جهان ، ناشنوایان جــهـان ، معلولین جهان و راه آهن های جهان و جام های جمهوریت ترکیه و غیره ، از اهم این فعالیــت هـا می باشد ، که در این تاریخچه از مربیان و داوران بین المللی ایران بازیکنان تیمهای ملی نـام بــرده خواهد شد. مسابقات مهم بین المللی که تیمهای ملی و دیگر تیمهای نهادها و ارگانها کشور ما در هر رده سنی چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده اند بهمراه اسامی کلیه بازیکنان تــیــم مـــلی در رده های سنی مختلف که از سال 1337 تاکنون ( سال 1379 ) با تیمهای مختلف بــازی کرده اند در این تاریخچه به ترتیب با نام معرفی می شوند.
در رویـداد های داخلی ، برگزاری مسابقات والیبال لیگ سراسری ایران با عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهای 1353 ، 1354 و 1355 انجام شد و مسابقات بین المللی دهه فجر و لیگ های برتر و دسته اول باشگاهها كه از سال 1372 تاکنون سال 1385 انجام می شوداز اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در رواج و گسترش و پیشرفت والیبال در کشور تاثیر فراوان برجای گذارده است.
مسابقات رسمی تا کنون ( سال 1385 ) تیمهای ملی والیبال زنان و مردان و سایر تیمهای والــیــبال نهادها و ارگانهای ایران شرکت نموده و توانسته اند مقام قابل معرفی را در آسیا یا جهان بدســـت آورند به ترتیب زیر اعلام می شود :
1. مقام دوم بازیهای آسیائی 1958 میلادی در توکیو مردان ، مدال نقره.
2. کسب مقام قهرمانی ( اول ) ارتشهای جهان ( سیزم ) و مدال طلا در تهران سال 1347 شــمــسی ( مردان ).
3. رتبه سوم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک بسال 1966 ( زنان و مردان ).
4. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( مردان ).
5. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( زنان ).
6. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( زنان ).
7. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( مردان ).
8. مقام قهرمانی ناشنوایان جهان سال 1976 ( مدال طلا ) (مردان ).
9. مقام قهرمانی ارتشهای جهان ( سیزم ) سال 1979 ( مدال طلا ) ( مردان ).
10. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1985 ( مدال طلا ) ( مردان )
11. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1986 ( مدال طلا ) ( مردان )
12. مقام قهرمانی مسابقات والیبال معلولین جهان در سال 1989 در تهران ( مدال طلا )
13. مقام قهرمانی مسابقات ناشنوایان جهان.
14. رتبه ششم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در بحرین سال 1981 ( مردان ).
15. مقام چهارم در اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی سال 1990 ( مردان ) که بسیار ارزشمند است.
16. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در هیروشیما سال 1992 تیم باشگاه بنیاد شهید ( مردان ).
17. مقام چهارم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیائی در تهران سال 1993 ( مردان ).
18. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیائی در هیروشیما سال 1993 تیم باشگاه بانک ملی ایران ( مردان ).
19. مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند سال 1993 ( مردان ).

20. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند سال 1993 ( مردان ).
21. مقام قهرمانی جوانان آسیا در تهران سال 1998 ( مدال طلا ) مردان از وقایع مهم است.
22. مقام اول مسابقات والیبال آسیای میانی – بزرگسالان ( مدال طلا ) مردان در سال 1998 در تهران.
23. مقام اول تورنمنت انتخابی جوانان جهان در منطقه آسیا که تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بحرین انتخاب شد سال 1377 شمسی.
24. مقام دوم تورنمنت انتخابی قهرمانی جهان – بزرگسالان در تهران _ تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن انتخاب شد 1376 شمسی.
25. مقام نهم قهرمانی نوجوانان جهان در تهران سال 1997.
26. مقام نهم قهرمانی جوانان جهان بحرین سال 1997.
27. مقام هشتم قهرمانی جوانان جهان در تایلند سال 1999.
28. مقام پنجم قهرمانی بزرگسالان آسیا در تهران سال 1378 شمسی.
29. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا در سال 1998 در لبنان ، تیم باشگاه پیکان تهران.
30. مقام سوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان اولین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 1999 در چین ، تیم باشگاه پیکان تهران.
31. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان دومین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 2000 در تایلند _ تیم والیبال باشگاه پیکان تهران.

والیبال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، بعلت تعویض های پی در پی رئیس فدراســیــون و تـغییرات وسیع در کادر هیئت رئیسه ، برنامه های والیبال شکل پایداری نداشت و مــســابــقـــات بــیــن الــمـللی چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گردید و فقط کوشش می شــد در زمیــنــه ورزش عــمــومــی گـسترش وسیع تری بوجود آید و مسابقات قهرمانی کشور نیز همــه ساله انجام گردد. اعزام داوران به کلاسهای داوری بین المللی تقریباً شکل منظمی داشــت ، امــا اعزام مربیان به کلاسهای بین المللی قطع گردید.
کم کم برنامه ها و مسابقات والیبال در سراسر کشور شکل بهتری بدست آورد. از لحاظ کــیـفیت تــعــداد تیمهای بیشتری در مسابقات شرکت نمودند ، ولی تماسهای بین المللی به ویژه تیم هــای قدرتمنــد بــه هـمان ترتیب متوقف باقی مانده بود. با فعالیتی که طی چند سال اخیر از سال 1368 تا کنون 1385 آغاز شده است و با استعدادی که جوانان کشور در این رشته از خود نشان داده اند ، به ویژه در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که در دوبی برزگزار شد ، و تیم ملی نوجوانان کشورمـان با سربلندی کامل مقام چهارم این مسابقات را بدست آورد. و همچنین مقام چهارم قهرمانی جــوانـان آسیائی در تهران و کسب مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند که انعکاس جهانی فراوانی داشت و از همه مهمتر طی سه سال گذشته ( سالهای 76-77و 78 ) مـــوفــقــیــت هـــای چــشــمــگــیری نـصیب تیم های ملی ما شد بویژه کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در سال 1377 در تهران برگزار شد علاقمندان این رشته را چند برابر نمود.
طرح و آغاز برنامه مسابقات والیبال بین المللی دهه فجر انقلاب اسلامی از سال 1365 تا سال 1379 از دیـگـر رویــدادهــای ارزنده والیبال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اســت که دگرگونی فراوانی در والیبال کشورمان بوجود آورده است.
امید می رود که آینده بهتر و روشن تری در انتظار والیبال کشورمان باشد که بــایـــد بـه حــسـاب برنامه ریزی صحیح و دقیق فدراسیون والیبال گــذارده شـود ، به ویژه حضور مســتـمر و ارائه خط مشی های صحیح و کمک های بسیار ارزنده آقای حاجـــی مــحـمدرضا یــزدانـی خرم رئیــــس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران که در همه زمینه ها در کسب موفقیت هـــای یاد شـــده سهم اصلی و گرانبهائی داشته است. آقای یزدانی خرم از اواخر سال 1368 به ریاست فــدراسـیون والیبال منصوب شده اند. كه تا این فعالیت تا نیمه سال 1385 ادامه داشت.
در رویــداد هـــای داخــلــی ، بــرگــزاری مــسابقات لیگ های سراسری برتر ( سوپر لیگ ) ، لیگ دســـته اول ، دسته دوم ، دسته سوم بزرگسالان و جوانان بشکل نوین و با هــمـکاری مدیران کل تربـیت بـــدنی و روسای هیئت های والیبال استانهاکه زحــمــات آنــهــا قابل تقدیر است و با همیاری صمیمانه مدیران و روسای باشگاههای شرکت کننده در لیگ ها و سایر مسابقات قهرمانی کشور از اهمیت خــاصـی برخوردار بوده و اثـــرات جــالــب توجهی را بهمراه داشته که در سال 1378 این اثرات کاملاً محسوس و نــتیجه بخش بوده است ( کسب مقام قهرمانی توسط تــیم ملی جوانان کشورمان در چندین نوبت و شرکت تـــیــم های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمــان در قهرمانی های جهان ). امید است بــرگــزاری ایــنگونه مسابقات موجب درخشش بیشتر والــیــبـال کشورمان در آینده در جهان گردد.

تشکیل کلاس های داوری و مربیگری بین المللی در طول 10 سال و سالهای قبل از آن ثــمــرات نیکوئی برای والیبال در برداشته است.

پایان

3.    87/10/2 (11:44)
همونجوری که دوستان گفتن البته بجز یه نفر 2.43 هست و یکی از دوستان هم که زحمت کشیدن فی خالدون والیبال رو ریختن بیرون

4.    87/10/2 (11:45)
2.43 متر برای جوانان تا بزرگسالان

5.    87/10/2 (11:48)
243 cm

6.    87/10/2 (14:21)
1.43m

7.    87/10/2 (16:00)
ارتفاع تور تا زمین: برای بزرگسالان در بخش مردان 43/2 متر و در بخش زنان 24/2 متر می باشد.

ابعاد تور: تور والیبال 5/9 متر طول و یك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور 1x1 سانتی متر می باشد و همچنین طرفین تور 25 سانتی متر خارج از خط می باشد.

8.    87/10/2 (16:05)
2.43

9.    87/10/2 (16:25)
salam
in keh ye kalameh begim 143 cm
fekr nakonam in hame dang o fang bekhaad
maghaaleh nemikhastanaaa

10.    87/10/2 (16:36)
2/43

11.    87/10/2 (18:36)
سلام.دوست عزیر ارتفاع تور والیبال در قسمت های کناری 45/2 و در مرکز به علت قوس نسبی تور والیبال 43/2 متر می باشد.که به غلط در بین مردم به 43/2 متر رایج می باشد.موفق باشی.

12.    87/10/2 (19:57)
2.43

13.    87/10/2 (21:15)
سلام، ارتفاع دقیق تور والیبال 43/2 متر

14.    87/10/2 (23:11)
2 متر و 43 سانت

15.    87/10/3 (00:31)
2 متر حالا یه كم كمتر یا بیشتر اونم در حد 20 سانتی متر اختلاف

16.    87/10/3 (00:56)
اشتباهت در اینه که خود تور ،یک پهنایی داره و بنابراین باید بگی ارتفاع حاشیه پایین یا بالا.
شانس آوردی نگفتم که خود تور، لمبر هم داره و باید قوس انحنا رو هم حساب کنی.
راستی نگفتی چه دل چرکینی از من داشتی ها!

17.    87/10/3 (11:16)
salam 2metro 43 santimetr

18.    87/10/3 (11:28)
243cm

19.    87/10/3 (11:33)
ارتفاع تور تا زمین: برای بزرگسالان در بخش مردان 43/2 متر و در بخش زنان 24/2 متر می باشد

20.    87/10/3 (13:59)
1/43