مشخصات سوال

paradise ... , 379553
9 مهر 87 - 10:54
دیدن عسل در خواب....
اطلاعات بیشتر : تو خوابت ببینی که همه برات عسل میارن و اینکه کی بیشتر بهت بده با هم رقابت دارن...تعبیرش چی میشه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مهدی  صفا , mms2107
87/7/9 (11:15)
سلام
دیدن عسل در خواب 3 وجه دارد
1-روزی حلال
2-منفعت
3-كامروا شدن
درهرصورت خیلی خوب است
موفق باشید
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/7/9 (11:07)
1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

2ـ دیدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی

2.    87/7/9 (11:46)
سلام
شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن می دهیم معتقدند که علم و دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد. نقل است که عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هر چه دست و پا می زند قادر نمی شود خویشتن را از آن مهلکه نجات دهد. چند روز بعد از آن خواب فرمانروای آن منطقه به دنبالش فرستاد که بیا به فرزندان من در س بده. او ناگزیر پذیرفت و رفت و به تدریس فرزندان سلطان و وزیران پرداخت اما یک روز در تفسیر یکی از سوره های قرآن چیزی گفت که به ذوق و سلیقه سلطان خوش نیامد. بچه ها به پدر خویشتن گفتند و وزیران به اطلاع سلطان رساندند و او خشمگین شد و عالم فرزانه را به شلاق زد و بعد محبوس نگه داشت. چنین است که معبران شهد و انگبین را علم و دانش دانسته اند و بهره ای که از طریق علم عاید انسان می شود.

3.    87/7/9 (11:59)
همه می خواهند به شما عسل بدهند و همه با هم در این زمینه رقابت دارند. این مصداق تملق است. دوست عزیز، رویا می گوید برای انتخاب یا برای شناخت یک فرد به ظاهر محبتی که می کند نباید توجه کرد، بلکه باید دید این محبت از چه بر می خیزد و آیا در آن اصول عقل و صحت امر رعایت شده است یا خیر؟ من سیلی بر گوش دوستم می زنم تا دوست دیگرم راضی شود، آیا این عملی صحیح است و آیا می شود به من اعتماد کرد؟ من عزت نفسم را در برابر شما مخدوش می کنم، آیا می شود روی من حساب باز کرد؟ اگر این رویا را امروز دیده اید منتظر روبرو شدن با چنین وضعی باشید و مراقب باشید نه خود گرفتار این رفتار شوید و نه چنین رفتاری را در دیگری بپذیرید.

4.    87/7/9 (12:23)
http://www.dorsanet.com/e.php
به این لینک مراجعه کن

5.    87/7/9 (12:45)
salam
age afradi ke mordand asal beyaran kobe
vali afrad zena ya neshan az ezdevaje ya servat

6.    87/7/9 (16:37)
خواستگار زیاد داری

7.    87/7/9 (21:59)
بستگی دارد که شما از عسل خورده اید؟
یا آنها راقبول کرده اید
به هر حال به شما کار یا چیزی پیشنهاد میشود که باعث راحتی است. و در آن فزونی مادیات است .اما ممکن است کمی غیر اخلاقی باشد

8.    87/7/10 (14:45)
مرحوم می شی

9.    87/7/10 (21:43)
تعبیرش اینه که یک عالمه زنبور نیشت می زنن.

10.    87/7/12 (15:38)
سلام به شما:دیدن عسل درخواب نشانه مالی است که توسط دیگران به شما میرسد مثال:ارثیه
درتعبیر دیگر اگر عسل را به همراه کندو ببینی نشانه قدرت است

11.    87/7/12 (21:43)
یعنی بزودی عاشق خواهی شد