مشخصات سوال

نازی س , naznazi_nazi67
2 مهر 87 - 11:26
( المشنگه alam shangeh ) یعنی چی و متعلق به چه زبانیه؟
اطلاعات بیشتر : یعنی کجاییه و دقیقا معنیش چیه؟


- این سوال بسته شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    87/7/2 (12:02)
یعنی سر و صدا راه انداختن واسه جلب توجه
از روسی وارد زبان ما شده

2.    87/7/2 (13:39)
سلام دوست عزیز . . .
المشنگه کلمه ای روسی و معنی دقیقش دادوبیدادکردن

3.    87/7/2 (14:48)
المشنگه ایهام داره دوست عزیز یعنی دو معنی یکی بهم ریختن یه جا یا چیزی ودیگری صرو صدا برای جلب توجه.این کلمه روسی است.

4.    87/7/3 (01:28)
چه جالب .من هم معنیشو نمیدونستم.

5.    87/7/3 (01:52)
در فرهنگ دهخدا اومده که شنگه نام دهی بوده که مردمش بلند صحبت می کردند. علم کردن هم به معنای بنا کردنه. یعنی بنا کردن سر و صدا و قیل و قال. البته این یک احتماله.

المشنگه ایهام داره دوست عزیز یعنی دو معنی یکی بهم ریختن یه جا یا چیزی ودیگری صرو صدا برای جلب توجه.این کلمه روسی است.