مشخصات سوال

  , blueabshars
23 شهریور 87 - 13:23
نام سوره های سجده دار؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
علی محمد   , ali_mohammad925
87/6/23 (14:25)
سلام
ما در قرآن کریم سورهایی داریم که سجده دار هستند اما فقط چند تا از اونا سجده واجب دارند وما بقی همه سجده هاشون مستحبه.
سوره هایی که سجده واجب دارند:.
1. سوره سجده، آیه 15.
2. سوره فصلت، آیه 37.
3. سوره نجم، آیه آخر.
4. سوره علق، آیه آخر
سوره هایی که سجده مستحب دارند:
1-. سوره اعراف، آیه آخر.
2. سوره رعد، آیه 15.
3. سوره نحل، آیه 50.
4. سوره اسراء، آیه 109.
5. سوره مریم، آیه 58.
6. سوره حج، آیات 18 و 77
7. سوره فرقان، آیه 60.
8. سوره نمل، آیه 26.
9. سوره ص، آیه 24.
10. سوره انشقاق، آیه 21
  • .100%

بهترین پاسخ
مصطفی نیک خواه , vilablue
87/6/24 (15:50)
سلام دوست عزیز به نظر من هم
1. سورة سجده‌ (آیه 15)
2. سورة فصلت (آیه 37)
3. سورة نجم (آیه 62 آخر سوره)
4. سورة علق (آیه 19 آخر سوره)
سوره هایی كه سجده مستحبی دارند:
1. سورة اعراف (آیه 206 آخر سوره)
2. سورة رعد (آیه 15)
3. سورة نحل (آیه 49 و 50)
4. سورة بنی اسرائیل (آیه 107 تا 109)
5. سورة مریم (آیه 58)
6. سورة حج (آیه 18)
7. سورة حج (آیه 77)
8. سورة فرقان (آیه 60)
9. سورة نمل (آیه 25 و 26)
10. سورة ص (آیه 24)
11. سورة انشقاق (ایه 21)
در پناه حق
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/23 (14:58)
این سوره ها سجده واجب دارند : سجده – فصلت – نجم – علق

2.    87/6/23 (16:42)
جواب شماره 1 کامله
اما اینو اضافه کنم که جاهایی که حکمی در مورد این سوره ها اومده منظور سوره های واجبه

3.    87/6/24 (00:28)
سلام در قرآن کریم سورهایی که سجده دار هستند و سجده واجب دارند .عبارتنداز
1. سوره سجده، آیه 15.
2. سوره فصلت، آیه 37.
3. سوره نجم، آیه آخر.
4. سوره علق، آیه آخر
در امان خدا

4.    87/6/24 (10:00)
بنام خدا
با سلام خدمت شما وآرزوی توفیقات الهی
سوره هایی كه سجده واجب دارند:
1. سورة سجده‌ (آیه 15)
2. سورة فصلت (آیه 37)
3. سورة نجم (آیه 62 آخر سوره)
4. سورة علق (آیه 19 آخر سوره)
سوره هایی كه سجده مستحبی دارند:
1. سورة اعراف (آیه 206 آخر سوره)
2. سورة رعد (آیه 15)
3. سورة نحل (آیه 49 و 50)
4. سورة بنی اسرائیل (آیه 107 تا 109)
5. سورة مریم (آیه 58)
6. سورة حج (آیه 18)
7. سورة حج (آیه 77)
8. سورة فرقان (آیه 60)
9. سورة نمل (آیه 25 و 26)
10. سورة ص (آیه 24)
11. سورة انشقاق (ایه 21)
برادر گرامی! چنانچه باز هم در مورد سوالی که طرح نموده اید نیاز به توضیح بیشتر بود در کلوب مرکز ملی پاسخگویی در خدمتتان هستیم
http://www.cloob.com/clubname/pasokh
موفق باشید.
پاسخگوی قرآنی