مشخصات سوال

مهناز د , mahnaz_kar20
17 شهریور 87 - 14:43
نیت غسل جنابت چیه؟
اطلاعات بیشتر : بعضی میگن نیت نمی خواد،
بعضی میگن قربت الالله نمیخواد
نیتش چیه؟- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
.   , mohsenebi
87/6/17 (14:56)
این سؤال یک پاسخ اجمالی دارد و یک پاسخ مشروح:
پاسخ اجمالی آن این است که خارج شدن منی از انسان، یک عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زوائد) به دلیل این که اثر آن در تمام بدن آشکار می گردد و تمام سلول های تن به دنبال خروج آن در یک حالت سستی مخصوص فرو می روند و این خود نشانه تأثیر آن روی تمام اجزاء بدن است.
توضیح این که: طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیت های بدن را کنترل می کنند «اعصاب سمپاتیک» و «اعصاب پاراسمپاتیک» این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات داخلی و خارجی گسترده اند، وظیفه اعصاب سمپاتیک «تند کردن» و به فعالیت واداشتن دستگاه های مختلف بدن است، و وظیفه اعصاب «پاراسمپاتیک» «کند کردن» فعالیت آنهاست، در واقع یکی نقش «گاز» اتومبیل و دیگری نقش «ترمز» را دارد و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی، دستگاه های بدن به طور متعادل کار می کند.
گاهی جریان هایی در بدن رخ می دهد که این تعادل را به هم می زند، از جمله این جریان ها مسأله «ارگاسم» (اوج لذت جنسی) است که معمولا مقارن خروج منی صورت می گیرد.
در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیک (اعصاب ترمز کننده) بر اعصاب سمپاتیک (اعصاب محرک) پیشی می گیرد و تعادل به شکل منفی به هم می خورد.
این موضوع نیز ثابت شده است که از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وادارد و تعادل از دست رفته را تأمین کند تماس آب با بدن است و از آن جا که تأثیر «ارگاسم» روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد دستور داده شده است که پس از آمیزش جنسی، یا خروج منی، تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل کامل در میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد.
[و این که می بینیم که در خبری از امام علی بن موسی الرضا(ع) نقل شده که فرمود: «ان الجنابه خارجه من کل جسده فلذلک وجب علیه تطهیر جسده کله؛ جنابت از تمام بدن بیرون می آید و لذا باید تمام بدن را شست» (وسائل الشیعه، ج 1، ص 466) گویا اشاره به همین موضوع است.]
البته فایده غسل منحصر به این نیست بلکه غسل کردن علاوه بر این به خاطر همراه بودن با نیت و تقرب الی الله، یک نوع عبادت و پرستش نیز می باشد که اثرات اخلاقی آن قابل انکار نیست و به همین دلیل اگر بدن را بدون نیت و قصد قربت و اطاعت فرمان خدا بشویند غسل صحیح نیست در حقیقت به هنگام خروج منی یا آمیزش جنسی، هم روح متأثر می شود و هم جسم، روح به سوی شهوات مادی کشیده می شود و جسم به سوی سستی و رکود، غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم به علت این که به قصد قربت انجام می یابد شستشوی جان است، اثر دو گانه ای در آن واحد روی جسم و روح می گذارد تا روح را به سوی خدا و معنویت سوق می دهد و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعالیت.
از همه اینها گذشته، وجوب غسل جنابت یک الزام اسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت، در طول زندگی است زیرا بسیارند کسانی که از نظافت خود غافل می شوند ولی این حکم اسلامی آنها را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاک نگاهدارند، این موضوع اختصاصی به مردم اعصار گذشته ندارد، در عصر و زمان ما نیز بسیارند کسانی که به علل مختلفی از نظافت و بهداشت تن غافلند (البته این حکم به صورت یک قانون کلی و عمومی است حتی کسی را که تازه بدن خود را شسته شامل می شود).
مجموع جهات سه گانه فوق روشن می سازد که چرا باید به هنگام خروج منی (در خواب یا بیداری) و همچنین آمیزش جنسی (اگر چه منی خارج نشود) غسل کرد و تمام بدن را شست (تفسیر نمونه، ج 4، ص 294 - 292 [فلسفه غسل])
لذا برای روشن تر شدن موضوع به یک روایت اشاره می کنیم: محمدبن سنان می گوید امام رضا(ع) در جواب سؤالاتی که مکتوبا از محضرش نمودم، مرقوم فرمودند: «علت غسل جنابت نظافت و تطهیر انسان، نفس خودش را از آلودگی آن و پاک نمودن جسد از قذرات و خباثتش می باشد زیرا جنابت از تمام جسد خارج می گردد. از این رو بر شخص واجب است تمام بدن را تطهیر کند و علت مخفف بودن حکم در ادرار و غائط این است که این دو بیشتر از جنابت و مداومتر از آن است. لذا شارع مقدس به خاطر کثرت و مشقت و اخراجشان بدون اراده و شهوت به وضو راضی شده است ولی جنابت بیرون نمی آید مگر با لذت زیاد و اجبار نفس از این رو در مورد آن، غسل را واجب کرده است (علل الشرایع، شیخ صدوق، باب 195).
اما این که چرا خوردن و آشامیدن در حال جنابت مکروه است توجه به نکات زیر پاسخ را روشن می سازد:
1. با توجه به مطالبی که در قسمت اول پاسخ بیان کردیم به خاطر فعل و انفعالات خاصی که در بدن انجام می گیرد، یک حالت خمودگی در بدن ایجاد می شود و این حالت موجب عدم آمادگی سلول های بدن خواهد بود. از این رو اگر در این حالت شخص اقدام به خوردن یا آشامیدن نماید، با توجه به عدم آمادگی سلول ها، در جذب و پذیرش آب و غذا مشکلاتی پدید می آید و شاید علت کراهت همین باشد اما اگر شخص جنب دستش را بشوید و یا با آب مضمضه نماید و یا استنشاق کند و یا این که وضو بگیرد، کراهت خوردن و آشامیدن مرتفع خواهد شد. بنابراین همانطور که ملاحظه می نمایید رساندن جایی از بدن در ایجاد تعادل در سیستم اعصاب بدن (که قبلا بیان شد) و آمادگی سلول ها مؤثر است.
2. یکی از دستورات مهم اسلام در مورد خوردن و آشامیدن، رعایت طهارت است. هم طهارت چیزی که می خورد یا می آشامد و هم طهارت بدن. لذا استحباب خوردن غذا با وضو، پاک بودن سفره، حرمت نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب است (اگر چه خودش مصرف ننماید) و... حکایت از دقت دین مبین اسلام بر این نکته است که طهارت غذا و طهارت نفس به هنگام خوردن و آشامیدن باید رعایت شود. لذا در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است که حضرت فرمودد: «وضوء پیش از طعام و بعداز آن فقر و تنگدستی را می برد. راوی گفت: عرض کردم: فقر را؟ فرمود: فقر را از بین می برد» (علل الشرایع، شیخ صدوق، باب 198).
این حدیث شریف را می توان دو گونه تفسیر کرد یکی این که از نظر بهداشتی هم ثابت شده که قبل از طعام و بعد از آن باید بهداشت و نظافت ظاهری را رعایت کرد و وضو یکی از مصادیق بهداشت و نظافت ظاهری است و دیگر این که از آنجا که وضو گرفتن همراه نیت است و نیت یک ارتباط و توجه قلبی به خداوند است لذا قبل از طعام و بعداز آن، انسان در پرتو وضو، توجهی به منعم واقعی یعنی خداوند پیدا می کند و شاید علت زدوده شدن فقر هم همین باشد یعنی توجه به منعم قبل از طعام موجب می شود که انسان تنها خدا را رازق بداند و توجه به منعم بعد از طعام نیز روح سپاسگزاری و شکر را در وی به وجود می آوردو این هر دو عامل، موجب زدوده شدن فقر و تنگدستی می شوند. بنابراین یکی از نکات مهمی که در باب خوردن و آشامیدن باید مد نظر قرار بگیرد عبارت است از رعایت بهداشت ظاهری و روانی از این روست که خوردن و آشامیدن در حال جنابت، کراهت دارد. مگر آن که حداقل بهداشت ظاهری حاصل شود.
  • .100%

بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
احکام پاسخگو , p_ahkam
87/6/18 (10:26)
سلام
انسان باید غسل رابه نیت قربه،یعنی برای انجام فرمان خداوندعالم بجاآورد،ولازم نیست نیت راازقلب خودبگذاریدیامثلا به زبان بگوییدكه غسل می كنم قربه الی الله.همین كه درنیت داشته باشد قربه الی الله كفایت می كند.
توضیح المسائل مراجع عظام ص356مسأله943و944
دوست عزیز چنانچه در این زمینه یا هر زمینه دیگر باز هم سوال داشتید متخصصان مرکز ملی پاسخگویی در کلوب مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند
http://www.cloob.com/clubname/pasokh
التماس دعا
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/17 (15:35)
بسم الله النور .
سلام .
در مورد این باید به مرجعی که ازشون تقلید میکنید مراجعه کنید . چون نظر همه در این مورد یکی نیست .
ولی بعضی از مراجع بر این عقیده هستند که نیت قلبی هم کافیست و به زبان اوردن ان واجب نیست همین که شما میری برای غسل یعنی میخوای غسل کنی به خاطر خدا . در نماز و حتی وضو هم همین طور هست البته توصیه میکنم نظر مرجع خودتون رو هم مطالعه کنید .
....................................
اگر هم مشکل بود نام مرجع خودتون رو به بنده بدین فتوای ایشون رو براتون عرض میکنم .
.....................................
سوالی هم بود در خدمتم .
.....................................
یا حق . خدا نگهدار

2.    87/6/17 (15:56)
مگه دخترا هم میگیرن؟ مگه چی شده چیکار کردی آخه؟

3.    87/6/17 (17:01)
سلام
لازم نیست چیزی را بگویید یا از ذهن خود عبور دهید.
همین که برای رضای خدا و غسل جنابت کارهای گفته شده (شستن سر، سمت راست و سمت چپ بدن یا فرو بردن دفعی بدن در آب) را انجام دهید کافی است.
در واقع نیت این است که بدانید چه می کنید، و برای مثال اگر کسی برای استحمام معمولی به ترتیب مشخص بدن خود را بشوید غسل به حساب نمی آید.

4.    87/6/17 (21:11)
سلام نیت غسل جنابت اینه که بدونی برای جنابت غسل می کنی حتی اگه به زبونم نیاری و تو ذهنت باشه که برای جنابت غسل می کنی غسل شما صحیحه.

5.    87/6/18 (00:45)
hich kary nadare ye niat mamoli mikoni bad gosl mikoni
enshala ke mored gabool khoda gabll begire

6.    87/6/18 (01:32)
age bara khodet mikhai biya dare goshet begam
to ghosle periodiyat bayad beshi na jenabat

7.    87/6/18 (02:17)
تقریبا اکثر جواب های دوستان صحیح بود
نیت صحیح غسل جنابت بدین صورت است که :
غسل جنابت میکنم برای رضای خدا
هم میتوانی لفظا بیان نمایی و هم میتوانی این معنا را در ذهن اراده نمایی. موفق باشی

8.    87/6/18 (05:16)
1.نیت یعنی اراده کار .
همین که شما اراده کنید که کاری انجام دهید نیت آن کار را کرده اید . برای عبادات مثل نماز وضو و ...همین اراده ی کار کافی ست .
2. قربة الی الله نه ال الله .عبادات نیاز به قصد قربت دارد .یعنی این کار را برای خدا انجام می دهم . و همین که به خاطر این که دستور خداست بخواهی آن را انجام دهی قصد قربت به شمار می رود . مثلا در جواب این که چرا غسل می کنی دلیلش این باشد چون خدا امر کرده است . همین کافی است .
3. قصد قربت درجاتی دارد . اول :امتثال امر یعنی به خاطر دستور خدا دوم :چون خدا این عمل را دوست دارد

نتیجه : نیت غسل (هر غسلی هر عملی ) همان اراده آن عمل است و نیازی نیست بر زبان جاری شود . و قصد قربت (که در غسل شرط است ) نیت انجام فعل به خاطر امر خداست .

9.    87/6/18 (08:09)
كسی كه می خواهد غسل كند بایدبگویدنیت می كنم برای غسل برای پاكی ورضای خداقربتأ ..............

10.    87/6/18 (08:17)
سلام
نیتش همونه دیگه . همین که تو ذهنتون باشه که دارین چیکار میکنین کافیه .
موفق باشید
یا علی

11.    87/6/18 (15:06)
با سلام
دوست عزیز نیت به همین مقدار كه اگر كسی از شما پرسید دارید چه میكنید به او جواب بدهید غسل جنابت كافیست. یعنی در دل خودتون بدانید كه دارید غسل جنابت میكنید

12.    87/6/20 (09:00)
کافیست بر قلب و روحتان جاری شود . حتی نیازی به گفتن قرب الله نییز نیست

13.    87/6/21 (14:48)
این پاسخ شما یک جواب ساده دارد وان این است که شما می توانید نیت غسل خود را کلامی بگوید یا اینکه در دلتان بگوید ویا قصد انجام ان را داشته باشید
کلامی اش می شود غسل جنابت می کنم قربتاعلی الله
شما می توانید به سایت
مقام معظم رهبری
http://www.wilayah.org/
سایت ایت الله مکارم
www.makaremshirazi.org
ایت الله نوری همدانی
http://www.noorihamedani.com
ایت الله خراسانی
www.vahid-khorasani.ir
مرجع اطلاع رسانی مراجع وعلما
www.iranschools.com/Olama_Website.html - 26k
رجوع کنید

14.    87/6/26 (01:16)
امام خمینی در مورد نیت میگویند نیت مانند خوردن آب میباشد وقتی لیوان آب را بر میداری وآب میخوری خوب همان نیت آب خوردن را هم داشته ای .اگربه زبان هم گفته بشه كه اشكالی ندارد

15.    87/6/26 (11:15)
تو خودت خوبی که ؟ غسل جنابت از بهترین غسل هاست تا حدی که اگر کسی غسل جنابت به جا آورد قربت الی الله نیمی از بهشت و 25% جهنم 14%دوزخ و47 لیتر بنزین مینی سوپر از آن اوست

16.    87/6/27 (00:06)
نیت که حتما می خواد
ولی این که زبانا بگی لازم نیست
از دلت بگذره کافیه

17.    87/6/28 (07:32)
نیت خاصی نداره همین که به دلت بندازی که می خوای غسل جنابت بگیری تمومه البته بقصد قربه الی الله .دقیقا عین نماز.یا علی