مشخصات سوال

علیرضا مومنی , arm0089
11 شهریور 87 - 16:45
فرق ذخیره با اندوخته چیست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مصطفی ک , mostafa_776
87/6/11 (20:35)
سلام
طبق استاندارد شماره4، ذخیره نوعی بدهی است که یا مبلغ آن و یا زمان پرداخت آن با ابهام قابل توجه ای روبرو است.البته در آن استاندارد ذکر شده که مواردی مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا ذخیره استهلاک که به منظور درست نشان دادن مبلغ دارایی به صورت کاهنده از آنها کم میشوند،در حوزه این استاندارد قرار نمی گیرند؛ اما اندوخته اصلاً این ماهیت را ندارد و بیشتر در مورد حقوق صاحبان سهام (اندوخته قانونی و اختیاری) کاربرد دارد.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/11 (17:38)
اندوخته بیشتر شامل پول و ثروت می شود ولی ذخیره همه چیز را در بر می گیرد

2.    87/6/11 (21:23)
طبق استاندارد شماره]چهار، ذخیره نوعی بدهی است که زمان پرداخت آن با ابهام قابل توجه ای روبرو است.البته در آن استاندارد ذکر شده که مواردی مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا ذخیره استهلاک که به منظور درست نشان دادن مبلغ دارایی به صورت کاهنده از آنها کم میشوند،در حوزه این استاندارد قرار نمی گیرند؛ اما اندوخته بیشتر در مورد حقوق صاحبان سهام (اندوخته قانونی و اختیاری) کاربرد دارد.

3.    87/6/12 (08:19)
ذخیره تقریبا براوردی است و برای اینكه به اصل تطابق درآمدها وهزینه ها عمل كرده باشیم باید بعضی از هزینه های یك سال كه ممكن است در سال مالی بعد معلوم میشود را تخمین وبه حساب ذخیره آن حساب ببریم . ذخیر ماهیت بدهی دارد اگر ما هزینه ها را به حساب ذخیره نبریم آنگاه ناچاریم در سال بعد با حساب سود زیان انباشته عمل كنیم كه این نیز منجر به تجدید وارائه صورتهای مالی میشود.مانند ذخیره هزینه های معوق كلا ذخیر طرف بدهكار حساب هزینه است مانند استهلاكات و مطالبات .
ولی اندوخته واقعی است زیرا مقداری از سود هر سال میباشد كه طبق مصوبه هیئت مدیر ه از حساب سود انباشته كسر و به حساب اندوخته برده میشود كه زیر فصل حقوق صاحبان سهام میباشد . مانند اندوخته توسعه وتكمیل

4.    87/6/12 (09:27)
فرق ذخیره با اندوخته در محل احتساب آنها می باشد ذخیره از محل هزینه های جاری شرکت محاسبه میشود ولی اندوخته از محل سود پس از کسر زیان انباشته سنوات قبل محاسبه و در حسابها ثبت میشودپس ذخیره در هر حال باید منظور شود ولی اندوخته پس از رعایت مورد فوق محاسبه میشود..در ضمن در خصوص استهلاک اندوخته هایی مثل قانونی باید از قانون تجارت تبعیت کرد ولی در استهلاک ذخیره ها انجام شدن کامل رویداد اجازه استهلاک مبالغ ذخیره را به مدیریت میدهد

5.    87/6/12 (14:23)
--------------------------------------------------------------------------------
با سلام

اصطلاحات اندوخته و ذخیره در بسیاری از موارد بجای یکدیگر استفاده می گردند.اما می توان موارد کاربرد آنها را به شرح زیر تفکیک نمود:
1- اندوخته:
تخصیص و محدودیت در سود انباشته عموما بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و یا بموجب رعایت مفاد قراردادها و یا الزامات قانونی انجام شده و یکی از شیوه های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته ، نمایش مجزای آن در ترازنامه می باشد.این تخصیص و محدودیت در سود انباشته ،اندوخته نامیده می شود. مانند:اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی(عمومی)، اندوخته اختیاری(قراردادی) و......
2- ذخیره:
اصطلاح ذخیره معمولا در موارد زیر کاربرد دارد:
الف- جهت حسابهای دارایی کاه که اینگونه حسابها نشان دهنده کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی بوده و باعث می گردند که داراییها مذکور به خالص ارزش بازیافتنی منعکس شوند.مانند: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها.
هرچند استهلاک انباشته نیز یک نوع حساب دارایی کاه می باشد ولی به جهت تفاوت در نوع کاهش در داراییهای ثابت مشهود(استهلاک، کاهش ارزش داراییهای ثابت مشهود محسوب نمی شود) از اصطلاح ذخیره در این خصوص استفاده نمی شود.
ب- جهت بدهیهایی که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آنها، توام با ابهام نسبتا قابل توجه است.مانند: ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مالیات بر درآمد، ذخیره تضمین کالا و ..........

6.    87/6/12 (16:51)
ذخیره می گیریم برای پرداخت در آینده که این پرداخت میتونه مانده بازخرید سنوات و مرخصی پرسنل باشه و غیره ولی اندوخته می گیریم برای سپرده شدن پولمون یا برای استفاده از منافع انوخته مثل دریافت وام

7.    87/6/13 (03:13)
اینجا ببینید

http://www.cloob.com/answer/question/show/questionid/17660

8.    87/6/13 (10:23)
اندوخته طولانی مدت هست ولی ذخیره کوتاه مدت

9.    87/6/13 (11:19)
ذخیره از حساب سو د و زیان سالانه محاسبه شده و نگهداری میشود
اندوخته از سود انباشته سرانه
چه سود داشته باشیم چه زیان ذخیره نگهداری میشود

ولی اندوخته در صورتی كه سود داشته باشیم محاسبه ونگهداری می شود

10.    87/6/14 (09:11)
با سلام
طبق استاندارد شماره4(( ذخیره نوعی بدهی است که یا مبلغ آن و یا زمان پرداخت آن با ابهام قابل توجه ای روبرو است.البته در آن استاندارد ذکر شده که مواردی مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا ذخیره استهلاک که به منظور درست نشان دادن مبلغ دارایی به صورت کاهنده از آنها کم میشوند))در حوزه این استاندارد قرار نمی گیرند؛ اما اندوخته اصلاً این ماهیت را ندارد و بیشتر در مورد حقوق صاحبان سهام (اندوخته قانونی و اختیاری) کاربرد دارد.

11.    87/6/14 (12:05)
سلام
ذخیره برای حسابهایی به کار مره که به سال بعد منتقل می شن و دائمی هستن ولی اندوخته از سود هر سال کسر شده به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری قرار مگیره که نمیتونیم از آین حساب برداشت کنیم در صورتی که ذخیره ها برای این هستند که حسابهای سال بعد ما واقعی و درست باشند مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که اگر برای حساب دریافتنی قرار نگیره و حساب دریافتی در سال جاری بسته شه صورت سود و زیان ما رقم درستی رو نشون نمی ده

12.    87/6/14 (17:04)
اندوخته ها بصورت درصدی از سود قبل از کسر مالیات برآورد شده وکسر میشوند، مثل اندوخته های قانونی و احتیاطی ولی ذخایر در داراییها طبقه بندی شده و از اقلام کاهنده ی داراییها محسوب می شوند مانند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا ذخیره استهلاک؛بعضی از ذخایر هم دبعنوان بدهی(بدهی های احتمالی) طبقه بندی میشوند مثل ذخیره پایان خدمت کارکنان

13.    87/6/20 (23:59)
با سلام،
اندوخته از محل سود کنار گذاشته می شود و در نتیجه انتظار سهامداران یا سرمایه داران را از تقسیم سود کاهش می دهد مثل اندوخته توسعه ، ولی ذخیره سود را کاهش می دهد چون در مقابل منظور شدن ذخیره در حسابها ، هزینه شناسایی می شود. مثل هزینه مطالبات مشکوک الوصول.
خدانگهدار.

14.    87/6/23 (16:30)
اندوخته محدودیت در توزیع سود بین سهامداران است . یعنی پس از محاسبه سود خالص نسبت به در نظر گرفتن آن اقدام میشود در صورتیکه ذخیره یک حساب کاهنده دارائی یا افزاینده بدهی است وتاثیر آن بصورت هزینه در محاسبه سود خواهد بود