مشخصات سوال

سیف الله غلامحسین زاده , gseyfollah
25 مرداد 87 - 09:25
علت نامگذاری تخت جمشیدبروی پارسه توسط اعراب چه بود؟
اطلاعات بیشتر : نام اصلی آن پارسه یا پرسپولیس است.


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
چیستا پ , chista_p
87/5/25 (11:15)
سلام
چون بعد از اسلام امپراتوری هخامنشیان فراموش شده بود و مردم ایران از وجود چنین سلسله ای با پادشاهانش بی خبر بودند.
در متون تاریخی اسلامی هم نامی از هخامنشیان نمی بینیم.
حتی سلسله های پادشاهی ایران در شاهنامه هم اینچنین است : پیشدادیان - کیانیان - اشکانیان - ساسانیان

بعد از اسلام که بنای به این عظمت را دیدند احساس کردند که نمی تواند ساخته دست انسانهای معمولی باشد. و بنای آن را به جمشید پادشاه افسانه ای ایران نسبت دادند.

جمشید در ظول هزار سال پادشاه ایران بود و دوره فرمانروایی او عصر طلایی زندگی ایرانیان است که دوره ی رفاه و آرامش بوده.

جمشید در آن دوره بنای باشکوهی را برای برگذاری جشن نوروز می سازد با نام : تخت جمشید.

در اوایل اسلام شاید وقتی این بنا را دیدند به یاد همان تخت جمشید افسانه ای افتادند .و چون نامی از هخامنشیان نشنیده بودند بنای آن را به جمشید نسبت دادند.

هخامنشیان در ایران زمانی شناخته شد که اروپاییان با علم باستانشناسی به ایران آمدند و مناطق باستانی ایران را از جمله تخت جمشید حفاری کردند.
در حالی که در اروپا همیشه امپراتوری هخامنشی شناخته شده بوده است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/5/25 (15:33)
برای اینکه از ویرانی باقیمانده اثار باستانی ما توسط تازیان جلوگیری شود خردمندان ایران بارسه راتخت جمشید ومقبره کورش را تخت سلیمان به انها معرفی کردند وچون این نامها برای انها مقدس بود ازتخریب انها جلوگیری شد وبه سرنوشت دیگر اثار وکتابخانه های عظیم ما گرفتار نشدند

2.    87/5/26 (00:48)
ماشالا بچه ها كامل گفتن من حرف زیادی ندارم كه بگم .
فقط اینو اضافه كنم كه جمشید به عنوان یك پادشاه مقتدر و ثروتمند مطرح بوده دقیقا مثه سلیمان در فرهنگ سامی اینه كه از اسم این دو نفر در نام گذاری ابنیه ی كهن و عظیم باستانی زیاد استفاده شده.

3.    87/6/1 (23:11)
چون پارسه از ریشه پرسه و به معنی ولگرد می باشد که کلمه بسیار قبیحی می باشد علمای مسلمان از کاربرد آن بر بنای مذکور اجتناب نمودند