مشخصات سوال

ریحانه موحد , sovgand
31 تیر 87 - 16:31
تعبیر خواب " دیدن پول " چیه؟
اطلاعات بیشتر : اگر خواب ببینیم مقداری پول به دستم رسیده تعبیرش چیه؟نمیدونم از طرف چه كسی بیشتر به نظرم میرسید برای خودم بوده.


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
همای رحمت موسوی , javan313
87/5/1 (00:37)
بنام خدا
پول درخواب نشانگر چیزی فوق العاده با ارزش برای خواب بین میباشد.ودر این میان میتواند غیر از پول همه چیز باشد.
پول زیاد=دال بر وقت مفید، قدرت و عشق برای اوست.
از دست دادن پول=از دست دادن قدرت و وقت را به بطالت گذراندن است.
اگر اسكناسهای درشتی داشت=مایل نیست انرژی خودرا به هیچ صورت صرف كند.
اگر پولهای كم ارزشی داشت=دلالت دارد بر اینكه رفتارهایش سبكسرانه میباشد.
اگر به دیگری پول داد=نشانگر این است كه از چیزی رنج می برد.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/31 (17:06)
sarmaye va posht vane

2.    87/4/31 (17:09)
برعکس یعنی مال از دست میدی

3.    87/4/31 (17:40)
شنیدن یک خبر خوش

4.    87/4/31 (17:44)
یعنی اینکه خیلی به پول فکر می کنی
زیاد فکر نکن خدا کریمه

5.    87/4/31 (20:18)
سلام دوست عزیز
روایت کنند که چون در خواب ببینی که پولی بدست آوردی چون بیدار شدی سراغ گنجه خویش برو و دفترچه اقساط خویش چک کن که یحتمل قسط عقب افتاده داری و از حقوقت کسر خواهند نمودن و چنانجه خواب دیدی که تو را ایران چک داده اند حتما قبض جریمه رانندگی دریافت خواهی نمود و ایضا اگر تو را کارت اعتباری و الکترونیکی دادند به حتم قبض برق دریافت خواهی کردو چنانچه تو را صدا زدندی و صدای تو را ناشنیدند تلفن همراهت را قطع نموده اند و قبضش را دریافت نکرده ای!
پس تورا توصیه می کنم خواب پول نبینی تا عاقبت به خیر شوی

بدرود تا درودی دیگر

6.    87/4/31 (20:57)
معمولا آدم اون چیزهایی که طول روز بهش زیاد فکر می کنه و دوست داره تو آینده تو زندگیش باشه رو به خواب میبینهدر ضمن شب ها قبل خواب شام کمتر بخور تا توهم نزنی

7.    87/5/3 (18:59)
عرض به خدمت شما كه :تعبیر خواب خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه نمیدونی چقدر خوبه دوست من یك تعبیر خواب داشت كه خیلی خوب بود نمیدونی چقدر حالا من دوسش دارم متشكر میلاد