مشخصات سوال

داوود ابوعلی , m22m43
30 تیر 87 - 17:06
بهترین خرید امسال پرسپولیس


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
ابوذر محمدیان , aboozarmesi
87/4/31 (16:00)
ایوان پتروویچ و توره و زارع
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/30 (17:19)
منصوری - توره - زارع

2.    87/4/30 (17:33)
خریدهای پیروزی:محمد علوی(پاس)_علیرضا محمد(راه اهن)_محمد منصوری و ایوان پتروویچ و فرانک اتسو (ابومسلم)_مازیار زارع(ملوان)_میثاق معمارزاده (سایپا)_نوروزی(داماش)_ابراهیم توره(پیکان)_مجتبی شیری(استقلال اهواز)


به نظر من بهترین خریدهای پرسپولیس ابراهیم توره و مازیار زارع هستند.

3.    87/4/30 (17:40)
nikbakht va hoseyn

4.    87/4/30 (17:42)
زارع

5.    87/4/30 (18:41)
من فکر میکنم همینکه بازیکنهای فصل نگه داشتن بهتر از تمام خریدهاشون بود.مثل نیکی و خلیلی
و ...

6.    87/4/30 (18:53)
زارع توره نیکبخت خلیلی

7.    87/4/30 (19:21)
ابراهیم توره و ایوان پتروویچ

8.    87/4/30 (19:31)
به نظر من شیری و پتروویچ بهترین خریدها هستند

9.    87/4/30 (19:40)
زارع و توره و پتروویچ

10.    87/4/30 (20:34)
مجتبی شیری

11.    87/4/30 (20:55)
زارع

12.    87/4/30 (22:19)
با توجه به مصدومیت خلیلی

توره میتونه بهترین خرید پرسپولیس باشه

13.    87/4/30 (22:59)
zaree

14.    87/4/30 (23:39)
توره

15.    87/4/30 (23:58)
شیری

16.    87/4/31 (01:02)
محمد علوی(پاس)_علیرضا محمد(راه اهن)_محمد منصوری و ایوان پتروویچ و (ابومسلم)_مازیار زارع(ملوان)_میثاق معمارزاده (سایپا)_نوروزی(داماش)_ابراهیم توره(پیکان)_مجتبی شیری(استقلال اهواز

]fek konam khariddehi khubi hastan

maziar zareh .17.    87/4/31 (01:51)
زارع-توره-اتسو-پتروویچ

18.    87/4/31 (01:52)
آخه لنگ هم شد تیم

19.    87/4/31 (02:47)
توره و پترویچ ستاره های بی رقیب پست های خود هستند اما با توجه به نیاز مبرم پرسپولیس به جذب یک هافبک دفاعی مازیار زارع بهترین خرید امسال بود که از کام پر از وسوسه ی سپاهان ربودیم.

20.    87/4/31 (20:19)
پتروویچ
منصوری
توره
زارع