مشخصات سوال

مهسا یاری , dyamond
8 تیر 87 - 16:55
روش تشخیص قوس كمر و بهترین راه برطرف كردن آن چیست؟
اطلاعات بیشتر : لطفا هر راه پزشكی یا ورزشی كه در زمینه برطرف كردن قوس كمر موثره بگید،ممنون.


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
امیر ارمانی , armani52
87/4/13 (17:54)
سلام دوست گرامی.اصولا تحقیقات جدید رابطه معنی داری بین تغییرات انحناهای ستون مهره ها و ایجاد بیماری نشون نداده.منتهی شما برای اینكه ببینی مشكلی داری یا نه باید توسط یك فیزیوتراپیست معاینه بشی چراكه تغییرات در ستون مهره ها ممكنه بصورت جبرانی در قسمت دیگه باشه..پس نمیشه بدون معاینه به شما نرمش خاص داد.فیزیوتراپیست با معاینه لازم مشكل اصلی رو معلو م میكنه و با توجه به سن.جنس.شغلتون...توصیه های لازم میكنه.موفق باشید.فیزیوتراپیست امیر.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/8 (18:00)
در این رابطه کتاب های زیادی و جود دارد در صورت وجود ضایعه با حرکات و نرمش های سبک می شه تا حدودی مشکلات رو بر طرف کرد و با ترک عادت های بد ستون فقرات رو تقویت کرد ... تغذیه و مصرف کلسیم هم پیشنهاد می کنم

2.    87/4/8 (19:32)
سلام دوست عزیز شما برای تشخیص می توانید به یك دیوار صاف از پشت تكیه زده و كاملاً به دیوار بچسبید بعد به یكی از افراد خانواده بگویید ببیند قوس كمر شما چه قدر است.اگر قوس كمر داشتید به یك متخصص در این رابطه مراجعه كرده و حركات ورزشی مناسب را انجام دهید در ضمن رو شكم دراز نكشید .در هنگام نشستن قوز نكنید. معمولاًاكثر افرادی كه قوس كمر دارند شكم دارند

3.    87/4/8 (19:35)
بهترین راه اینه که موقع خواب یه تشک گرد زیر ران پات بزاری به مرور خوب میشه
این کار موجب میشه که کمر شما به صورت صاف رو زمین قرار بگیره و به مرور از قوس کمر کم میشه

4.    87/4/8 (22:51)
ویه بین آخرین مهره کمر و اولین مهره خاجی، خط باید به موازات سطح پنجمین مهره کمر و یا اولین مهره خاجی باشد. که با سطح افق زاویه 30 درجه ایجاد می نماید،اگر بیشتر باشد گودی کمر افزایش پیدا نموده درصورتی که کمتر باشد کمر حالت صاف تری را به خود می گیرد .عوامل ایجاد کننده لوردوز کمری:
1. دمر خوابیدن« نیروی جاذبه» قوس کمر را به سمت پائین کشیده که منجربه کوتاهی عضلات می گردد 2. ضعف عضلات شکم « عضلات راست شکمی».
3. ضعف عضلات کمر.
4. کوژپشتی « قوس زیاد پشت» تنه برای جبران قوس زیاد را ایجاد می کند.
5. چاقی « شکم برآمده» رانده شدن عضلات بدلیل نیروی جاذبه وکشیده شدن عضلات داخلی شکم وپشت.
6. تعداد زایمان ها « بدلیل ترشح هورمون اکسی توکسین در زمان زایمان».
7. مادر زادی { چگونه« ! آخرین مهره کمر اشکال دارد « مقداری از آن نیست،ناقص هستند»}.
8. شلی رباط ها « به صورت ارثی دیده می شود» افرادی که شکم را به جلو داده و به سمت عقب خم می شوند.
9. ضعف عضلات ران « دربعضی در رفتگی مادر زادی که در هر دو ران وجود دارد».
10. دراثر شکستگی یا فشار جابجایی مهره ها روی هم که مرکزثقل به سمت جلو می باشد « ایجاد درد».
11. علت اصلی در حالت نشسته طول عضلات خم کننده ران کوتاه می شوند،یا کمر را به ران نزدیک می کنند« سوئز خاصره» مهم ترین علل کمر درد کوتاهی این عضلات می باشد.
پوشیدن لباس راحتی،اگر هدف پای چپ باشد،پای راست را از زانو جمع کرده به داخل شکم فشار داده ،اگر پای چپ روی زمین نماند مشخص می شود که سوئز خاصره وعضله راست رانی« اگر زانو بالا آمده است راست رانی» اگر ران بالا آمده سوئز خاصره است .

حرکات اصلاحی: گودی کمر
دراز و نشست حرکت کلی است.
عضلات راست شکم
1. طاق باز خوابیده کمر را به زمین به چسبانید،2. طاق باز خوابیده زانو ها خم دست هاکشیده بالا آمده تا استخوان کتف از زمین بلندشود« عضلات راست شکم کار می کنند».
3. طاق باز خوابیده زانو هاخم دست هاکشیده روی سینه بالا آمده تااستخوان کتف از زمین بلندشود« مرکزثقل بالاترآمده».
4. طاق باز خوابیده زانو هاخم دست کنارگوش بالا آمده تا استخوان کتف از زمین بلندشود فشاربیشتر است».
5. طاق باز خوابیده زانو هاخم دست هاپشت گردن بالا آمده تا استخوان کتف از زمین بلندشود« چون 4 مرحله را انجام دادهاشکال ندارد».
6. کلیه حرکات « 4 مرحله» با زانوی کشیده انجام می شود.
7. طاق باز خوابیده پاها را بالای شکم آورده عمل دوچرخه را انجام دهید« قسمت پائین عضلات راست شکم»در این حالت کمر با زمین تماس دارد.
8. طاق باز خوابیده پاها را بالا آورده و نگاه می داریم.بهترین حالت آن است که پاها 20 درجه از زمین بلند شده « بیشترین انقباض در این وضعیت به عضلات وارد می شود»،هرچه پاها بالاتر بیاید فشار کمتر است.
عضلات راست شکمی از نوع عضلات تند انقباض می باشند که با مهره های کمری فاصله زیادی دارند.Fast Twitch

عضلات مایل شکمی Slow Twitch استقامتی می باشند.
1. طاق باز خوابیده ،حرکات چرخش به چپ و راست انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
2. طاق باز خوابیده ،دست روی سینه ،حرکات چرخش به چپ و راست انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
3. طاق باز خوابیده ،دست کنار گوش ،حرکات چرخش به چپ و راست انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
4. طاق باز خوابیده ،دست پشت گردن ،حرکات چرخش به چپ و راست انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
عضله عرضی شکم:
سفت کردن عضله عرضی شکم ونگاه داشتن آن.
برای قسمت تحتانی:
1. طاق باز خوابیده ،حرکات چرخش به چپ و راست زانو را انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
2. طاق باز خوابیده ،دست روی سینه ،حرکات چرخش به چپ و راست زانو را انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
3. طاق باز خوابیده ،دست کنار گوش ،حرکات چرخش به چپ و راست زانو را انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
4. طاق باز خوابیده ،دست پشت گردن ،حرکات چرخش به چپ و راست زانو را انجام می دهیم فقط کتف از زمین بلندمی شود.
در گودی کمر عضلات شکم ضعیف می باشندکه Stretch Weakens می شوند.
1. شکم افتاده به ران نزدیک می شود،دچار کوتاهی عضلات خم کننده ران می شود.
2. عضلات کمر کوتاه می شوند.
3. ران محدودیت دارد.
4. عضلات سرینی کشیده وضعیف می شود«کشش عضله سرینی وضعف آن».
Pelvic Crossed Syndrome
افرادی که دارای این حالت می باشند،چون در زمان راه رفتن عضلات کمر را به شدت منقبض می نمایند باعث افزایش گودی کمر می گردد،و سندرم ادامه می یابد.تمام حرکات شکم برای کشش عضلات ران لازم است« چهار عامل بالا».
کشش عضلات ران
1. دو زانو نشسته به سمت عقب پل بزنید.
2. درحالت ایستاده مچ پا را گرفته به عقب بکشید.
3. روبه شکم خوابیده زانو را خم کنیدونگاهدارید«30 ثانیه وبیشتر».
کوتاهی عضلات کمر:
1. افرادی که گودی کمر دارند ممکن است توأم با درد باشد« اما ارتباط وجود ندارد».
2. افرادی که درد دارند،در زمان خم شدن درد به صورت افقی است.
3. طاق باز خوابیده،جفت پاها را بالا آورده ومدت 2 دقیقه نگاه می داریم.
4. طاق باز خوابیده،جفت پاها را گرفته و دو پا راکشیده ومدت 2 دقیقه نگاه می داریم.
راه درمان: 3 مرتبه هرپا را 2 دقیقه 3 تا 5 روز.
حرکت کامل:
رعایت الگوی درست راه رفتن درطول روز ، شکم را بداخل دادن و نگاهداشتن این حالت{ چون جفت نیرو« ران و شکم» حالت چرخشی پیدا می کنند}این عمل تمامی کارهای فوق را باهم انجام می دهد.درصورتی که فرد ایمان بیاورد و در اجرای دقت عمل داشته باشد برنامه تأثیرگذار خواهد بود.

دستورالعمل کلی:
1. بهتر است ورزش ها به صورت منظم انجام شود.
2. بافت های بدن به تمرینات منظم واسترس های تکرار شونده جواب می دهند و رفتار خود را عوض می کنند.
3. بهتراست که ورزش ها در یک زمان مشخص از روز انجام شود.
4. هر حرکت به صورت جداگانه انجام شود.
5. هرحرکتی را باید با حوصله و به آرامی انجام دهید.
6. حرکات صحیح می توانند دردناک باشند واز ادامه کار یا حرکت جلوگیری کنند.
7. هر حرکتی تا انتهای دامنه حرکتی انجام شود.
8. استفاده از کفش مناسب (دارای ضخامت کافی و قابلیت ارتجاعی خوب). هم در ورزش و هم در زمان های عادی.
9. راه رفتن در داخل آب استخر در هفته سه روز و هر جلسه حداقل یک ساعت.
10. پیاده روی در مسیرهای صاف و یا روی چمن حداقل سه روز در هفته هر جلسه یک ساعت.
11. پرهیز از آب سرد ،هوای سرد و رطوبت.
12. استفاده نکردن ازلباس پلاستیکی (دمپایی، جوراب، تشک ابری).
13. قبل از اجرای حرکات تمرینی بدن را با روغن زیتون به مدت 7 - 5 دقیقه ماساژ دهید این حرکات شامل 1- حرکات کششی نرم 2- برنامه اصلی3-حرکات کششی برای بازگشت به حالت اولیه می باشند.

5.    87/4/8 (23:48)
● علت ایجاد انحنای کمر و یا قوز
▪ چندین عامل در بروز این وضعیت مؤثر است.
۱) بد قرار گرفتن وضعیت بدن بخصوص در هنگام نشستن که غالباً با سعی و کوشش در قرار دادن بدن در وضعیت صحیح اصلاح می شود.
۲) ضعف عضلات در بیماری های عضلانی بدن
۳) قوز که در مواردی مانند در رفتگی لگن و خمیدگی طبیعی ستون مهره ها دیده می شود.
۴) بیماری های ستون مهره ها که به وسیله بیمار و یا پزشک قابل اصلاح نیستند.
۵) شکستگی ستون مهره ها در اثر تصادف یا تومور
۶) علل مادرزادی
● میزان شیوع این بیماری
بر اساس علل ایجاد کننده که ذکر شد درصد شیوع آن در جامعه متفاوت است.
● علایم و نشانه های ابتلا به این بیماری
برجستگی غیر عادی در ستون مهره ها همراه یا بدون انحناء جانبی ستون فقرات، درد، اشکال در راه رفتن، خستگی زودرس و در مراحل شدید بیماری ، اختلالات تنفسی و عصبی از علایم آن است.
● روش تشخیص این بیماری
بهترین روش تشخیص ، معاینه دقیق توسط پزشک متخصص است. روشهای پرتونگاری (رادیو گرافیک) هم در تشخیص این معاینه کمک کننده است.
● طرق درمان این مشکل
درمان قطعی بیماری مستلزم همکاری صمیمانه خود بیمار است. تغییر عادت در طرز نشستن غلط، استفاده از قوزبند، فیزیوتراپی جهت رفع ضعف عضلات ستون فقرات که می تواند عامل ایجاد کننده باشد، از درمانهای طبی است.
در صورتی که بیماری آنچنان پیشرفت کرده باشد که باعث بروز علائم حسی و حرکتی در اندامها، اشکالات تنفسی و یا تغییر شکل شدید ستون فقرات باشد ممکن است جراحی در درمان کمک کننده باشد.
● آیا می توان از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد؟
در مواردی که علت ، وضعیت غلط در نشستن و یا ضعف عضلات باشد، اصلاح نشستن و برخاستن و تقویت عضلات ستون مهره ها به وسیله انجام نرمشهای سبک کمک کننده است.
● آیا بیماران مبتلا باید به نکات بهداشتی – درمانی خاصی توجه کنند؟
طرز صحیح نشستن روی صندلی، رانندگی، خوابیدن، راه رفتن کمک کننده است. اما رعایت نکات بهداشتی، درمانی براساس علل بیشمار آن متفاوت می باشد.
ممکن است در اثر بی مبالاتی و نادیده گرفتن دستورات پزشک در انجام ورزشهای مخصوص، استفاده نامناسب از قوزبندها ، بیماری عود یا پیشرفت نماید.
بی علاقگی نوجوانان و دانش آموزان به نرمش و ورزش و وضعیت بد قرارگیری آنها هنگام نشستن پشت نیمکت های مدرسه بخصوص هنگام مطالعه می تواند از علل این بیماری باشد.