مشخصات سوال

  , matin_saeedi_0012
22 اسفند 91 - 01:36
ایزومرهای ساختاری چیست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
محمد عزیزی , bloberry_love
91/12/23 (01:29)
سلام
هیدرو کربن ها با پیچیده شدن مولکول هایشان ساختار هایشان نیز افزایش مییابد مثلا برای C4H4 می توان 6 ساختار متفاوت رسم کرد به این ساختار ها ایزومر های ساختاری میگویند
موفق باشی
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/12/24 (04:26)
دو ترکیب شیمیایی که فرمول شیمیایی یکسانی دارند اما نحوه اتصال اتمها در اونها متفاوته ایزومرهای ساختاری همدیگرن.

2.    91/12/24 (08:58)
سلام دوست گرامی
مولکولهایی که ترکیب شیمیایی(نوشتاری ) یکسان اما طریقه ی قرار گرفتن انها در ساختار متفاوت است ایزومر ساختاری میگن.مثلا C2H5 یک ترکیب نوشتاری دارد اما چندین ایزومر ساختاری دارد.برای توضیح کامل میتونی به کتاب شیمی آلی ولهارد جلد اول فصل اول-الکانها مراجعه کنید.

3.    91/12/26 (18:35)
الکانها (یا هر دو ماده ی دیگر) که فرمول شیمیایی مشابه ولی ساختار متفاوت داشته باشند ایزومر ساختاری هم نام دارند.مثلا بوتان و ایزوبوتان ایزومر ساختاری همدیگرند. زیرا فرمول شیمیایی هر دو C4H10 است. اما ساختار آن ها متفاوت است.