مشخصات سوال

  , mark_davis
20 اسفند 91 - 21:36
معافیت رتبه های برتر کنکور ارشد از سربازی
اطلاعات بیشتر : آیا این معافیت مثل معافیت نخبگی برگزیدگان جشنواره ی خوارزمیه که به جای سربازی باید ۱سال سر یک پروژه کار کنند و سه ماه به دوره ی آموزشی برن؟
آیا فقط رتبه های ۱هر گرایش یک رشته از کنکور معاف میشن؟- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
حسین فراهانی , hoseinfarahani
91/12/21 (19:44)
طرح سرباز قهرمان داره اجرا میشه برای اطلاع بیشتر به نظام وظیفه یک سری بزن.
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.