مشخصات سوال

شـ ـرویـ ـن   , sts
14 بهمن 91 - 19:19
جنسیت ابلیس
اطلاعات بیشتر : یکی از دوستان ادعا میکرد که ابلیس هم زن هست هم مرد !
به این صورت که روی یک پایش آلت زنانه و روی پای دیگر آلت مردانه دارد و وقتی پاهایش را به هم میزند حامله میشود !!!
به نظر شما این ادعا حقیقت داره ؟- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
پاسخگوی اعتقادی   , p_eteghadat
91/11/15 (23:06)
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
علامه طباطبایی در این باره می نویسند: « مساله ذریه ابلیس و كثرت آنها چیزى جز این در دست نیست كه ذریه ابلیس‏ بسیارند و همه از خود او منشعب شده‏ اند، اما این انشعاب از راه تناسلى است كه ما داریم و یا راه تخم‏ گذارى و جوجه ‏كشى است و یا به نحوى دیگر است براى ما معلوم نیست،


و مانند بسیارى از چیزها راهى براى فهم آن نداریم. بله، در بین روایات چند روایت دیده مى ‏شود كه دلالت دارند بر اینكه" ابلیس با خودش ازدواج مى‏كند و تخم مى‏ گذارد و جوجه در مى‏ آورد، و یا براى ابلیس دو ران و یك عضو تناسلى نر و ماده است، كه خودش با خود جفت شده و در هر روز ده بچه مى‏ زاید، و بچه‏ هایش همه نرند و در بین آنان ازدواج و توالد و تناسل نیست".و لیكن هیچیك از این روایات قابل اعتماد نیست، زیرا یا مرسل است و یا مقطوع است و یا موقوف، آنهم در مثل این مطالبى كه در آن جز به آیه محكمه و یا حدیث متواتر و یا حدیث همراه با قرینه قطعى نمى‏ توان اعتماد نمود. حتى اگر این روایات با ظاهر قرآن هم منطبق مى‏ شد ممكن بود به این وسیله تصحیح شود، و لیكن مفاد هیچیك از آنها با قرآن منطبق نیست.(المیزان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 62)


  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/11/14 (22:03)
خودت چی فکر میکنی؟ با عقل جور در میاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دوستت ابلیسا دیده دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2.    91/11/14 (22:14)
قران شیطان رو از جن میدونه
جن هم که میتونه مونث یا مذکر باشه
و جنسیت داره

3.    91/11/14 (22:57)
سلام ، خیر این حرف شما صحیح نیست
ابلیس از جنس جن است و مذکر میباشد
جن مونث بوسیله دمیدن جن مذکر در او حامله میشود

4.    91/11/15 (01:04)
كذب می باشد .
جنسیت ابلیس مذكر می باشد .

5.    91/11/15 (22:11)
مذکره......دوستت دیده مگه؟؟؟

6.    91/11/16 (09:22)
ابلیس از جنس جهل و بلاهت شماست که باورش دارید.