مشخصات سوال

مجتبى خان , mojtaba2afm
23 دی 91 - 22:27
حركات نوزاد سه ماهه؟؟؟
اطلاعات بیشتر : دوستان میخواستم بدونم یك نوزاد سه ماهه چه حركاتی باید انجام دهد !!؟؟ حركات طبیعیش چیست ؟؟؟


- این سوال بسته شده است.
پاسخی ارسال نشده است.