مشخصات سوال

سوگل آشتیانی , adha
12 آذر 91 - 21:24
خوردن طحال ,کلیه و پی حیوانات چه حکمی داره؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
تک آرام , javadtakotanha
91/9/14 (10:54)
با سلام
خوردن طحال(سپرز): حرامه(چون مقداری از خون حیوان در این قسمت باقی میمونه)
خوردن کلیه: مکروهه(نزدیک محل بول حیوان است و برای دفع مواد زائدبکار میره)
خوردن پی: اگه از حیوان زنده جدا بشه خوردنش حرامه اگه نه از حیوان که با شرایط اسلامی ذبح بشه خوردنش اشکال نداره
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/9/13 (14:37)
مكروه

2.    91/9/13 (19:03)
اشکال نداره حلالن