مشخصات سوال

بچه فلاح , en_sound
25 آبان 91 - 01:29
از نظر رسیدگی به پناهنــدگان . آلــمان بهتــره یا سوئـــد؟!؟
اطلاعات بیشتر : كــــــــــــدوم بهتــــــــــره وچـــــــرا:

1.شنیدم المان دیپورتی نداره"اما شنیدن كی بوود مانند دیدن" خدا كنه چنین باشه - كشور صنعتی - پیشرفته و...
-----------
2.بازم شنیدم سوئـــد جمعیتش پیر و مهاجر پذیره و امكانات خوبی به پناهندگانش میده و كشور عالی اما سرد .هوای نسیتا بدی هم داره و دیپورتی هم داره

كـــــــــــــدوم بهتره واقعـــــــا؟

واسه یك زندگی ایدهعال و خوب- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    91/8/27 (13:08)
آرژانتین تحصیل مجانیست
اتریش پاسپورت دوم می دهد
هزینه را جای درست خرج كنید