مشخصات سوال

رعنا م , rana_hasani
3 مهر 91 - 12:01
این شعر از کیست ؟؟
اطلاعات بیشتر : نام نویسنده این شعر رو می دونید؟ لطفا اگر مطمئن هستید پاسخ بدین و حتما استناد کنید که از کدام کتاب و انتشارات هست.

باران شکوفایی

من چشم به در دارم تا آنکه تو باز آیی
ای مهر جهان افروز ای صبح تماشایی!

یک عمر جدایی را با یاد تو سر کردم
امید شکیبایان! تا چند شکیبایی! (1)

دیری است نمی باری ای ابر بهارآور
بر دشت پریشانی باران شکوفایی!

آتش زده بر جانم بر خرمن ایمانم اندیشه پوسیدن در بیشه تنهایی

در لوح دلم خط زد بر واژه پژمردن
روزی که شکوفا شد این باور رؤیایی

افسوس که بر جانم رگبار بلا بارید سرتاسر این شب را آه این شب یلدایی!

می گردم و می گویم چون ماهی سرگردان
ای آب، کجا هستی؟ پنهانی و پیدایی!

می گریم و می خندد از شوق تو چشمانم
پس کی به سراغ من می خندی و می آیی؟

می خندم و می بندم دروازه ماتم را
آن دم که تو بر شادی یک پنجره بگشایی

رخت از تن جان کندند دلباختگان تو
در پای تو افکندند این فرش اهورایی

هر چند ز ما دوری خالی ز حضورت نیست
هر دل که نشان دارد از گوهر بینایی

ما هر شب آدینه با یاد تو می نوشیم
این جام محبت را در مسجد شیدایی

برگرد و مشامم را از عطر خدا پر کن
ای سبزتر از «مریم » ای روح مسیحایی

آن روز که بازآیی چون روح نماز آیی
بر محمل ناز آیی یکپارچه زیبایی

می رقصد و می پیچد از شوق به پای تو
هم سوسن آزادی هم نرگس دانایی!- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
فرخ ده بزرگی , raha_1833
91/7/3 (12:22)

ی‍اس‍ه‍ا و گ‍ل‍دس‍ت‍ه‌ه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ن‍وج‍وان‌)/ س‍روده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ده‍ق‍ان‍ی‌ (دان‍ا)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر وی‍دا ل‍ش‍گ‍ری‌ ف‍ره‍ادی‌
پدیدآور
ده‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۴
تاریخ اثر ، ۱۳۸۲
موضوع
شعر فارسی -- قرن ۱۴
شرح ۴۳ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
ناشر
ت‍ه‍ران‌: س‍رای‍ن‍ده‌
شابک ‭
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.