مشخصات سوال

ستاره تراول , facetoface1
9 خرداد 91 - 12:19
تعبیر خواب در مورد خواندن سوره ها
اطلاعات بیشتر : خواندن سوره حمد،توحید، ناس تو خواب چه معنایی داره؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
سمیه  , somayeh69
91/3/11 (00:57)
دیدن سوره های قران در خواب خیر هست
و این سوره ها دلیل بر گشایش و بر آورده شدن حاجت هست
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.