مشخصات سوال

سایه هیچ هیچ , simazand
3 اردیبهشت 87 - 14:30
فرمول نرخ بازگشت سرمایه


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    87/2/3 (19:06)
سلام.


شرکتها در هنگام طرح توجیه افزایش سرمایه هنگامی که افزایش سرمایه جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید یا افزایش تیراژ تولید باشد از دوره بازگشت سرمایه استفاده میکنند.
به عنوان نمونه اثبات میکنید که در صورت افزایش سرمایه, تیراژ تولید به میزان30درصد افزایش مییابد که با توجه به سود این تولید,مبلغ سرمایه گذاری ظرف مدت دو سال بازگشت میشود (سود دوسال ناشی از افزایش سرمایه =مبلغ سرمایه گذاری )در نتیجه دوره بازگشت سرمایه دوسال است.عمده ترین کاربرد آن توجیه افزایش سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شرکت است.


نرخ بازده سرمایه بکارگرفته شده = سود خالص پس ازکسر مالیات تقسیم بر سرمایه بکارگرفته شده (جمع داراییها )

جمع کل داراییها پس ازکسر استهلاک است .موفق باشید.
IranSetup.com

2.    87/2/8 (16:24)
نرخی است که نمایانگر مدت زمان لازم برای اینکه سرمایه گذاری اولیه از طریق وجه نقد مرتب با این سرمایه گذاری بازیافت شود.
هرگاه عایدات حاصل از یک سرمایه گذاری معادل سرمایه گذاری انجام شده گردد در صورتی که مدت بازگشت عایدات به اندازه سرمایه گذاری شود ، را بسال محاسبه نموده به درصد تبدیل نماییم نرخ بازگشت سرمایه حاصل میشود