مشخصات سوال

فرانک  شاهمرادی , farnaz_shx
20 فروردین 91 - 10:12
ببخشید دلیل پریود نشدن چی میتونه باشه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
ارکید پینک , orkid1
91/1/20 (10:23)
پریود نشدن دلایل زیادی میتونه داشته باشه
استرس.مسافرت و تغییر اب و هوا.تغییرات هورمونی بدن شرایط متفاوت تغذیه . وجود کیستها. بارداری و...
از علل تاخیر میتونه باشه
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.