مشخصات سوال

حمید اکبری معیر , akbari1368
1 فروردین 91 - 23:52
عوارض داروی الانزاپین چیه؟ آیا افزایش اشتها وچاقی ازعوارضشه؟


- این سوال بسته شده است.
پاسخی ارسال نشده است.