مشخصات سوال

هدی ا , hoda29dr
10 فروردین 87 - 10:06
دیدن گربه سیاه در خواب ؟
اطلاعات بیشتر : خواب گربه سیاه وحشی نشونه بدی هست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
آرمیتا خانوم , armita18119
87/1/10 (10:22)
سلام دوست عزیز
محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل كه دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل كه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بكشت، دلیل كه دزدان را بكشد و قهر كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دلیل كه مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل كه شش روز بیمار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت كردن
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/1/10 (17:55)
جواب دومی که دوستمان گفتند درسته

2.    87/1/10 (21:07)
گربه به هر ترتیب که در خواب دیده بشه تعبیرش به یک زن بر میگرده، اما همون هم تعابیر مخطلف داره...

3.    87/1/10 (23:06)
salam
dooste aziz man serch kardam va in natijeye serch mane
az site www.parset.com
محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل كه دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل كه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بكشت، دلیل كه دزدان را بكشد و قهر كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دلیل كه مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل كه شش روز بیمار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت كردن.

4.    87/1/12 (01:18)
سلام دوست عزیز دیدن خواب و تعبیر آن ا ز سخترین موارده روانشناسی است هر انسانی غلافهای دارد و در خواب انسان به درون این غلافها راه می یابد حتی زمان ومکان خواب و شرایط روحی خیلی موثرند .خواب به سه وجه تقسیم میشودحال و آینده و گذشته،شما به اتفاقات چند روز گذشته خود نظز بیافکنید و شاید اصلا گربه نگه میدارین. نظرات دوستان هم درست هستند طبق کتابها وروایات.

5.    87/1/13 (17:26)
من شنیدم گربه تو خواب معنیش میشه مریضی طولانی...

6.    87/1/14 (22:01)
سلام دوست عزیز
اگه از من میشنوی زیاد به این تفسیرها و اینا اعتنایی نکن.اینها همش به خودت بستگی داره که تعبیرش خوب باشه یا بد.اگه الان کسی بهت بگه که تعبیر بدی داره همش منتظر تعبیر بد خوابتی و البته به سراغت میاد چون تو منتظرشی.ولی اگه واست مهم نباشه و به خوبی بگیری تعبیرش خوب میشه و خوبی ها میان سراغت.پس همیشه به تعبیر خوابت خوب نگاه کن تا خوب باشه.

7.    87/1/17 (19:09)
همه خوابها که تعبیر نمیشن . خودتو زیاد ناراحت نکن .چون فقط خوابهایی که نزدیک صبح ( سحر ) دیده بشن تعبیر دارن . بقیه الکی اند .

به سایت زیر برو حتما جواب می گیری
www.arvah.org