مشخصات سوال

جودی جعفری , djandy
27 بهمن 90 - 00:59
قویترین ماهیچه بدن انسان مال کدام عضو است
جزئیات : گردنه جیگر


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
میلاد  امینی فر , milad_mankan20
90/11/28 (01:22)
قوی ترین ماهیچه بدن انسان از نظر سایز
بزرگ ترین ماهیچه بدن «gluteus maximus» یا ماهیچه های ناحیه باسن است. این ماهیچه هاقوی ترین هستند به این دلیل که قسمت بالایی بدن را عمودی نگه می دارند. اگر این ماهیچه ها قدرت کافی نداشته باشند، بدن انسان به جلو و یا یک طرف سقوط می کند. دیگر رقیب کسب عنوان قوی ترین ماهیچه بدن از نظر سایز، زبان است. زبان از مجموعه ای از ماهیچه ها تشکیل شده است و همواره و بی وقفه مانند قلب در حال کار کردن است.این ماهیچه دائم پیچ و تاب می خورد تا بتوانیم صحبت کنیم و همچنین شامل لوزه های زبانی می شود که در دور نگاه داشتن میکروارگانیسم ها کمک می کنند

ولی سوال شما قویترین ماهیچه هست مه جوابش فقط زبان انسان
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/11/28 (15:29)
قلب

2.    90/12/2 (00:00)
ماهیچه قلبی...

3.    90/12/3 (12:04)
با درود
پا

4.    90/12/4 (01:27)
زبان

5.    90/12/10 (23:27)
طبق برسی های علمی به عمل امده قویترین ماهیچه بده زبان اسن ماهیچه های کشاله ران وباسن به دلیل داشتن استخوان نمیتوانند قویترین ماهیچه باشند