مشخصات سوال

شیوا جون , sh_dokhtar_khoshgele
10 بهمن 90 - 20:02
دفتر روزنامه و كل
اطلاعات بیشتر : طبق آیین نامه دفتر نویسی حداكثر زمان برای نوشتن دفتر روزنامه و كل چه مدت است؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
فرشید ف , dayystar
90/11/13 (17:58)
سلام
واقعیتش منظور شما در سوال واضح نیست که ایا میخواهید بدانید که رویداد های مالی را در چه مدت زمانی باید در دفاتر ثبت کنید
یا اینکه دفاتر خود را در چه مدتی زمانی باید به اداره دارائی ارائه دهید

اگر منظور شما اینست که دفاتر را طی چه مدت باید تحریر و به ممیز ارائه دهید باید عرض کنم که که طبق قانون تجارت و آئین نامه تحریر دفاتر شما رویداد هارا در تاریخ وقوع ثبت و در مهلت مقرر به دفتر کل منتقل نموده اید
اما معمولا اینطور نیست و بیشتر شرکتها دارای 2 دفتر هستند و بعضا چندین ماه طول میکشد که حسابهای رسمی خود را تهیه و دفاتر را بنویسند اما بعد از ارائه اظهارنامه در پایان تیر اداره دارائی حد اکثر ظرف مدت یکسال بایستی دفاتر را رسیدگی و برگ تشخیص صادر کند که طی این مدت پرونده ها در حوضه مالیاتی تقسیم بندی و هر حوضه با اجرای بند 2 ماده 97 اقدام به صدور برگ ارائه اسناد و مدارک و دفاتر به مودی نموده و تاریخ رسیدگی را مشخص مینماید و این برگه معمولا 10 تا 15 روز قبل از تاریخ رسیدگی تحویل مودی میگردد
و در تاریخ رسیدگی تمام مدارک خواسته شده را به ترتیب چک کرده و اخذ مینماید

در پایان قسمتهائی از آئین نامه تحریر دفاتر و قانون تجارت را جهت آگاهی ارائه مینمایم

دفاتر کل و روزنامه طبق قانون تجارت :

ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است كه تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطوركلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی كه باشدووجوهی راكه برای مخارج شخصی خودبرداشت می كنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفتركل دفتری است كه تاجربایدكلیه معاملات رالااقل هفته یك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداكرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.

قسمتی از آئین نامه تحریر دفاتر ماده 95 اداره دارائی :

بر طبق ماده 3- دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه معاملات و سایر
رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و
به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت كلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر
بخش از عملیات مجاز است.
بر طبق ماده 5- دفتر كل دفتری است كه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب
سرفصل یا كدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی كه تنظیم حساب
سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشدبر طبق ماده 13 - در مواردی كه دفاتر روزنامه و كل نگهداری می شود، كلیه معاملات و سایر
رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد و هزینه ها و خرید و فروش
دارایی های قابل استهلاك باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1- تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیره ملاك قطعی تاخیر تحریر
شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه روش و طرز كار موسسه تابع تشریفات
و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك و
روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به
تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات
موید باشی
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/11/11 (11:47)
سلام
مدت خاصی نداره معمولا از زمانی که اعلام میشه به تحویل اظهارنامه و دفاتر طی کمتر از یکماه میتونی تحویل دهید نوشتن دفاتر کار خاصی نداره

2.    90/11/11 (21:59)
برابر قانون نوشتن دفاتر قانونی باید روزانه انجام شود یعنی درهرزمان ازسال ممیز مالیاتی میتواند برای رسیدگی ضمنی مراجعه نماید
مثلا آیا دفتر روزانه ثبت شده یانه براساس رویدادهای روز
ولی به علت تعدد پرونده های مالیاتی رسیدگی ضمنی به فراموشی سپرده شده ومعمولا بعد ارائه اظهارنامه منتهی میشودیعنی بطور متوسط 4تا8ماه بعد ارائه اظهار نامه اداره مالیاتی درخواست رسیدگی اسناد ومدارک رادارد

3.    90/11/13 (18:31)
سلام از اون کجایی که یه شرکت باز کرد باید هر ثانیه که اقدامی کرد به دفترروزنامه و کل باید ثبت کرد؟

4.    90/11/13 (20:38)
3

5.    90/11/14 (00:31)
salam shiva jun ghanuni nemidynam che zamani dare vali maamulan ya mahanas ya salane