مشخصات سوال

مصطفی  خطرناک , myk1377
16 دی 90 - 00:36
طولانی ترین کلمه ی فارسی چیست؟
اطلاعات بیشتر : کدام کلمه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
منصور  , mohiyeddin1365
90/10/16 (02:58)
اطمینان آفرینترین
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/10/22 (13:02)
موفقیت