مشخصات سوال

میلاد کعبی , manoto17
30 آذر 90 - 18:40
دریانوردان قدیم چگونه از یک کشتی به کشتی دیگر پیام می فرستاد


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
هادی یاسینی  , parvin981
90/10/5 (02:05)
آقا میلاد - فرستاد پیام در دریانوردی قدیم از طریق آینه یا منبع نور دیگری صورت میگیرفت که تقریبا به صورت قراد دادیمقدار نور را با پالسهای مختلف کم و زیاد و یا قطع و وصل زمان دار می کردند و تقریبا یه چیزی شیبیه حروق مورس
موفق باشی
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.