مشخصات سوال

سیما حیدری , mahsima30
30 آبان 90 - 23:31
شناسایی و جداسازی کاتیون های گروه چهارم
اطلاعات بیشتر : تئوری در مورد شناسایی و جداسازی کاتیون های گروه چهارم می خواستم.


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مجید     , majid_202200
90/9/1 (15:27)
عناصر این گروه : کلسیم، منیزیم، استرانسیم و باریم است.
ابتدا در pH=9 توسط آمونیم هیدروژن فسفات همگی را رسوب میدی.
1. سپس pH=5 استیک اسید، K2Cr2O7 که رسوب زرد BaCrO4 جدا میشه
2. به محلول باقی مانده، آمونیم هیدروژن فسفات و محلول آمونیاک اضافه کرده و سپس استیک اسید و 2(SO4(NH4 اضافه کن که رسوب سفید SrSO3 جدا میشه
3. به محلول آمونیم اگزالات اضافه کن و کمی گرما بده، رسوب سفید CaC2O4 جدا میشه
4. نهایتا NaOH و معرف مگنسون اضافه کن 2(Mg(OH رسوب میده. \
حالشو ببر. البته اگه رشتت شیمیه، اینارو باید تو آزمایشگاه عمومی 2 یاد میگرفتی/

مجید
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.