مشخصات سوال

چکار داری اسمم چیه  برو بابا  , koosha_hemati
20 مهر 90 - 10:25
دبیر کل سازمان ملل متحد چگونه انتخاب میشود وبرایه چند سال ؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مسعود نصرتی , massoud20075
90/7/20 (13:03)
سلام :
دبیر کل سازمان ملل به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه ویک بار هم قابل تجدید است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/7/20 (21:45)
پاسخ شماره یک صحیح است