مشخصات سوال

فرشید احمدی , mfarshad
19 شهریور 90 - 13:44
آیا برای تبدیل واحد مگاپاسكل به كیلوگرم بر سانتیمتر مربع درسته كه در 10 ضربش كنیم؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
پاسخی ارسال نشده است.