مشخصات سوال

کاملیا کاملیا , kamelia0
16 شهریور 90 - 23:46
در مورد آمپول پروژسترون توضیح دهید


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    90/6/17 (18:37)
ampule an baraye khanumhaye yaese estefade mishavad ke az alaeme yaesegi gelogiri konad

2.    90/6/18 (11:36)
سلام خوبی؟
آمپولش خیلی خوبه استفاده کنی اثراتش رو میبینی اگه ندیدی نشونت میدن اگه نشونت ندادن نوشونشون میدن... این داستان ادامه دارد

3.    90/6/25 (18:17)
سلام دوست عزیز :
پروژسترون‌ برای‌ درمان‌آمنوره‌ یا فقدان‌ قاعدگی‌ و خونریزیهای‌غیرطبیعی‌ رحم‌ كه‌ به‌ علت‌ عدم‌ تعادل‌هورمونی‌ ایجاد شده‌باشند و نیز در عدم‌وجود اختلال‌ ارگانیك‌ مثل‌ فیبروئید زیرمخاطی‌ و یا سرطان‌ رحم‌ و نیز به‌ عنوان‌كنتراسپتیو در اشكال‌ مختلف‌ به‌كارمی‌رود. دیگر موارد مصرف‌ پروژسترون‌شامل‌ كنترل‌ منوراژی‌، افزایش‌ ظرفیت‌تنفسی‌ در بیماران‌ دچار سندروم‌Pickwickian، زایمان‌ زودرس‌،آندومتریوز، سندروم‌ پیش‌ از قاعدگی‌ و درزنان‌ فاقد تخمدان‌ برای‌ آماده‌ كردن‌ رحم‌جهت‌ پذیرش‌ تخمك‌ بارور شده‌ در خارج‌از بدن‌ می‌باشد.

مكانیسم‌ اثر: این‌ دارو با اتصال‌ به‌گیرنده‌های‌ خود در نزدیكی‌ هسته‌ سلول‌،موجب‌ افزایش‌ ساخت‌ پروتئین‌ می‌گردد.پروژسترون‌ با مهار آزاد شدن‌گنادوتروپین‌های‌ هیپوفیزی‌ از بلوغ‌فولیكول‌ و تخمك‌گذاری‌ جلوگیری‌ و باایجاد تغییرات‌ ترشحی‌ در آندومتر موجب‌جلوگیری‌ از بارداری‌ می‌شود.

فارماكوكینتیك‌: محلول‌ روغنی‌پروژسترون‌ بعد از تزریق‌ به‌ سرعت‌ جذب‌می‌شود ولی‌ سرعت‌ جذب‌ آن‌ برای‌ اثرمطلوب‌ كافی‌ نیست‌. دارو عمدتŠ در كبدغیرفعال‌ شده‌ و از ادرار دفع‌ می‌شود.پروژسترون‌ دارای‌ نیمه‌ عمر حدود 5دقیقه‌ می‌باشد.

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجوداختلالات‌ ترومبوآمبولیك‌، سرطان‌ پستان‌،خونریزی‌ واژن‌ و سقط فراموش‌ شده‌ نبایداز پروژسترون‌ استفاده‌ شود. تجویز داخل‌رحمی‌ پروژسترون‌ به‌ جهت‌ جلوگیری‌ ازبارداری‌ در مواردی‌ مثل‌ آبستنی‌، سابقه‌آبستنی‌ نابجا، وجود بیماریهای‌ التهابی‌لگن‌ و یا سابقه‌ آن‌، وجود و یا سابقه‌بیماریهای‌ قابل‌ انتقال‌ آمیزشی‌ مثل‌سوزاك‌ و عفونت‌های‌ كلامیدیایی‌،آندوكاردیت‌ بعد از زایمان‌ و یا سقطعفونی‌، اكتینومیكوز دستگاه‌ تناسلی‌، ایدزو نیز نیاز به‌ درمان‌ مزمن‌ باكورتیكواستروئیدها نباید صورت‌ گیرد.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ كاهش‌ شدیدبینائی‌، بیرون‌ آمدگی‌ چشم‌، دوبینی‌،میگرن‌، بروز اختلالات‌ ترومبوتیك‌ مثل‌ترومبوفلبیت‌، اختلالات‌ مغزی‌ عروقی‌،آمبولی‌ ریوی‌ و ترومبوز شبكیه‌ چشم‌ بایدتجویز پروژسترون‌ تزریقی‌ قطع‌ شود.
2 ـ احتمال‌ بروز آبستنی‌ نابجا با كاشت‌داخل‌ رحمی‌ پروژسترون‌ بیشتر از سایرروشهای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ است‌. این‌احتمال‌ به‌ویژه‌ در جراحی‌ لگن‌، آندومتریت‌و آندومتریوز افزایش‌ می‌یابد.
3 ـ قبل‌ از تزریق‌ پروژسترون‌ بایستی‌آزمایشات‌ فیزیكی‌ پستان‌ و معاینه‌وضعیت‌ لگن‌ انجام‌ شود.
4 ـ در صورت‌ وجود بیماریهایی‌ مثل‌صرع‌، میگرن‌، آسم‌، اختلال‌ قلبی‌ و كلیوی‌ ونیز سابقه‌ افسردگی‌ روانی‌ و دیابت‌، بااحتیاط تجویز شود.
5 ـ در صورت‌ نیاز به‌ تجویز استروژن‌،بهتر است‌ تجویز پروژسترون‌ را در دوهفته‌ بعد از استروژن‌ آغاز نمود. چنانچه‌طی‌ تجویز پروژسترون‌ خونریزی‌ قاعدگی‌آغاز شود، بایستی‌ تزریق‌ پروژسترون‌قطع‌ گردد.

عوارض‌ جانبی‌: خونریزیهای‌ نامنظم‌،لكه‌بینی‌، تغییر در جریان‌ خون‌ قاعدگی‌،فقدان‌ قاعدگی‌، خیز، تغییرات‌ وزن‌، تغییرترشحات‌ دهانه‌ رحم‌، یرقان‌ ناشی‌ از توقف‌صفرا، بثورات‌ جلدی‌، كلوآسما و افسردگی‌از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌پروژستین‌ها با بروموكریپتین‌ موجب‌ترشح‌ بیش‌ از حد و خودبه‌خودی‌ شیرمی‌گردد. تركیبات‌ القاءكننده‌ آنزیم‌های‌كبدی‌ مثل‌ كاربامازپین‌ و فنی‌توئین‌ موجب‌كاهش‌ كارآیی‌ پروژستین‌ها می‌شوند.

مقدار مصرف‌: پروژسترون‌ در آمنوره‌ثانویه‌ به‌ میزان‌ 5-10 میلی‌گرم‌ برای‌
6-8 روز متوالی‌ داخل‌ عضلانی‌ تجویزمی‌شود. در صورتی‌ كه‌ فعالیت‌ تخمدان