مشخصات سوال

 مهدی , mahd_d
25 مرداد 90 - 10:59
نگهداری و پرورش گل یاس سفید در آپارتمان
اطلاعات بیشتر : من عاشق گل یاس سفید هستم
می خواستم بدانم آیا می شود گل یاس سفید ایرانی را در آپارتمان نگهداری کرد؟
چقدر فضا می خواهد ؟ چقدر آب می خواهد ؟ چقدر نور می خواهد ؟ آیا بودنش در آپارتمان ضرری برای انسان ندارد ؟ تولید گاز دی اکسیدکربنش تا چه میزانی است ؟ و ...
در ضمن بهترین نوع یاس سفید کدام است؟
آیا سایتی در این باره وجود دارد .
کمال تشکر را از راهنماییهایتان دارم- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
فاطمه  , fa_saadat
90/5/26 (11:57)
سلام
نمی دانم ولی اگر راهش را پیدا کردی به من هم بگو
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.