مشخصات سوال

هلما دنیا , helma_2nia
29 خرداد 90 - 20:59
دندانپزشک شیراز
اطلاعات بیشتر : یه دندانپزشک خوب در شیراز میخوام.با آدرس مطب لطفا


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
محمد رضا , shokoohfar
90/3/30 (11:30)
آتشپاره خلیل 303427 خ20متری سینماسعدی تیر،نبش كوچه 6
آذر محمدرضا 663193 خ-قصردشت،قم آباد دانشكده دندان پزشكی
آذرپناه فریدون خ-همت شمالی جنب داروخانه دكترنژند
آذری خجسته آذر خ-زرگری
آزاد رضا خ-فلسطین
آژنده عباس 40008 حذف
آصف جاه رباب 336433 خ-نادرچهارراه اصلاح نژاد
آصف جاه طاهره خ-نادر4راه گمرك
آقائی قاسم فلكه شاهزاده قاسم جنب كاظمیه
آقاجان زاده مهین 331552 خ-قصردشت،روبروی صورتگر-ك_پ71438
آل احمد ؟ خ-قآانی نو جنب عكاسی پریسا
آهنگری احمدحسن 331122 خ-فلسطین ساختمان444(پروتزثابت)
ابدی نژاد مجید 338235 فلكه دانشجو-ساختمان ارم،طبقه سوم،ك_پ71436
ابراهیمی رستم بلوارابونصرنزدیك جهانگردی
ابطحی سیدقربان 2243414 چهارراه دروازه سعدی روبروی داروخانه
دكترارشدی
احترامی نودهی سهیلا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(كودكان)
احمدپناه محمدجواد خ-شمس جنب بی بی بنت حسن
احمدی محمد 336193 خ-مشیرفاطمی جنب شیرازپاساژطبقه دوم
احمدی پور مصطفی خ-بعثت
استوار مراد فوت
اسدی لاری زهرا ساختمان عباسیه نزدیك شاهچراغ
اسكندریان طاهره 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(كودكان)
اسكوروچی عباس 305630 چهارراه سینماسعدی فوقانی سراجی حق نگهدار
اسلامی احمد فوت
اسلامی امیرآبادی معصومه درمانگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی
اسلامی زاده ویدا 304808 چهارراه سینما سعدی اول بیست متری
اسلامی مذهب رضا خ-قاآنی شمالی-روبروی منوچهری
اشرف منوچهر 58810 خ-قصردشت روبروی سینماسعدی
اطبائی خ-قصردشت دانشكده دندانپزشكی (اندو)
اعتمادی علی خ-همت شمالی
اعتمادیان صمد 625374 ؟
اعرابی علی محمد 668388 خ-قصردشت اول عفیف آباد(جراحی)
افتحی مهرداد 677131 خ-قصردشت رحمت آبادطبقه سوم داروخانه شهر
افشاری سیامك بلوارابونصرروبروی بانك مسكن ساختمان داروپزشكان
اقبال فرید خ-ملاصدرا-
اكبری علیرضا خ-زند اول خیام
الهی یداله 52048 خ-قصردشت روبروی سینماسعدی
امام فرشاد خ-استقلال 4راه هنگ
امانت داریوش 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
امین زاده محمد سعید خ-نادر
انصاری حمیرا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی-رفته اند
انوشه محمدحسن 330982 خ-نادرچهارراه گمرك ساختمان هاشمی
اوستاخ علی اكبر خ-نادر مجتمع درمانی علی بن ابیطالب
ایازی كامران 6282371 خ-قصردشت ساختمان ارسلان
ایزدی علی اصغر 330839 خ-قصردشت سه راه برق،مركزخریدشیرازداخل كوچه
طبقه2
ایمانی معصومه 663376 خ-قصردشت درمانگاه شهیدسلطانی
باقری ژولیا 663193 فلكه گازبلوارجمهوری كوچه آزادی بلوك 159
باقری رفعت 331632 خ-زندروبروی بیمارستان فقیهی
باقری ژاله 55681
بحرانی فریده 309298 خ-زندروبروی خ-فلسطین ساختمان صدف
بدیعی گیلدا 304690 خ-ملاصدرا
برادران سعید خ-زند-جنب چاپ خیام
برازجانی حكیمه 667162 خ-قصردشت ،گودگری ساختمان بزرگمهر
برازجانی سكینه 300444 خ-ملاصدرا،تقاطع خلیلی ،ساختمان ونوس
برازجانی مستانه 307264 ؟
بستان پور عبدالسعید 331382 خ-نادر،نبش خ-_شمس فوقانی داروخانه
كیوان
بصیر حجت الله 25793 خ-گلستان جنب تزئینات اتومبیل امیری
بلادی منیژه ? ؟
بناروئی عبدالعظیم خ-زند
بناكار شهین 677676 خ-خلدبرین نرسیده به خ-قصردشت
بنان افسانه 336304 خ-زند-ساختمان490
بوته ساز بیژن 301036 خ-زندروبروی خ-_فلسطین،ساختمان سعادت
بوشهری مریم 330454 چهارراه سینماسعدی روبروی داروخاته آسیا
بهنوش محمدرضا 57499 خ-زند ابتدای كوچه مدرسه ابن سینا
بهین آئین ناهید 306655 خ-فلسطین ساختمان سبز
بیات بیژن 2354053 خ-سید جمال اسدابادی جنب قنادی گلهامركز پزشكی روزبهان
بیات پور رضا 644230 معالی آباد جنب مخابرات درمانگاه سینا
بیرقدار محمدمهدی چهارراه اصلاح نژاد،خ-اصلاح نژاد
پارسا حجت الله 306040 حذف
پاكشیر حمیدرضا 306040 خ-زندروبروی هتل پارس كوچه47ساختمان فیروزه(ارتو)
پایدار عباسعلی 663193 خ-زند (پاتولوژی)
پایدار محبوبه 307794 خ-فلسطین،جنب اداره محیط زیست ساختمان444
پردیس سهیل 663193 خ-قصردشت رحمت آباد(پاتولوژی)
پرویزی گیتا خ-استقلال 4راه هنگ
پورحسینی علیرضا 51568 چهارراه خیرات فوقانی داروخانه سعدی
پیروزمنش نورانی 330852 خ-مشیرفاطمی،اول اردیبهشت
تابان كاظم 463557 خ-قصردشت بالاتراز زیرگذر(ارتو)
تبعیدی حمیده 661134 درمانگاه نادركاظمی
تدین مهشید 670596 خ-زرگری
ترابی اردكانی كیانوش 308036 خ-زند روبروی 20متری سینما سعدی(پروتز)
تربیت فرید 337246 خ-مشیرفاطمی جنب بیمارستان دكتر رستگار
تسلیم پور مرتضی خ-گلستان اوّل كوی امام سجّا د (جنب داروخانه
گلستان)
تفضل ژاله 662837 خ-لطفعلیخان پاساژ
تقوی ؟ خ-زند-نرسیده به شهرداری
توانا شهلا 669937 چهارراه ملاصدرا _ اوّل بعثت
توتونچی محمدجواد 678792 خ-قصردشت روبروی دانشكده دندان پزشكی ساختمان
یاسمین
توكلی نادر خ-صورتگر
ثابت فواد 29397 خ-فردوسی فوقانی داروخانه كورش
جامعی حیدر 337971 خ-30متری سینما سعدی-نبش كوچه7
جاوید حجت الله خ-زند
جاویدی مهرداد 58505 خ-مشیرفاطمی اوّل كوچه نصیریّه طبقه 3
جاهدی فرزانه 336573 خ-زند بالاتر از بیمارستان سعدی ساختمان ظفرطبقه 3
جفرسته بهنام 25435 چها رراه لشكری_بنی هاشمی
جلالی جلال خ-استقلال
جلیلوند افسانه 334137 خ-ملاصدرا _جنب فرش آریا ساختمان ونوس
جمالی حسین 58496 خ-ملاصدرا _ساختمان ملّاصدرا روبروی كتابخانه دانشكده
مهندسی
جمالی مهراعظم 305068 خ-20متری سینما سعدی نبش معدل كوچه 5درب اول كد71347
جوكار ناهید 2359844 خ-مشیرفاطمی
جهانگیری نسرین 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
چمنی قربان 663193 فوت
چمنی گلواریان فلكه قصرد شت خ-_میرزا كوچك خان
چوه كامران خ-قاآنی نو حنب داروخانه دكتر غفاری
حاج محمدصیرفی محسن 676811 خ-قصردشت -اول خ-خلیلی دست راست كوچه اول (پریو)
حجتی نژاد خداخواست 339672 بلوارمدرس نرسیده به پودونك
حدادرضائی علیرضا 642587 پل معالی آباد اول24متری
حسامی ادنا خ-قصردشت ساختمان ارسلان
حسینی جهانگیر خ-زند-جنب چاپ خیام
حسینی رویا 308756 بلوارعدالت طبقه فوقانی داروخانه پاسكال
حسینی مهنا ز 331406 خ-مشیرفاطمی اول كوچه نصریه
حسینی الهاشمی بها ء الدین 307342 خ-مشیرفاطمی ا ول معدل
حسینی نژاد علی اصغر 679053 خ-بعثت روبروی استادیوم قدس جنب
دبستان محرم
حسینی نژاد اصغر خ-لطفعلیخان (فوت)
حسینی نژاد غلامحسین خ-لطفعلیخان-گودعربان
حقّا نی جهانگیر 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
حقّانی محمود 663576 خ-قصردشت _رحمت آباد بالاتر از رستوران درویش
حقیقت شهره 677676 خ-قصردشت _ ا ول خیابان خلدبرین نبش كوچه 1
حقیقت مریم 301028 خ-زند-روبرویبیمارستان فقیهی كوچه43 ساختمان مرجان
حمید سمیره 25800 خ-توحیدجنب پاساژ بوشهری
حمید پور هاله 649962 بلوار ا رم درمانگاه شركت نفت
حمیدی حمیدرضا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
خادم احمدی مه لقا 339995 خ-معدل نبش پوستچی -ساختمان52
خادمه الرسول جعفر 305141 خ-استقلال نبش شبان
خالقی دا ریوش 678274
خاوری پروین 53775 خ-20متری سینما سعدی_ چها رراه ا رد یبهشت كلینیك شفا
خجسته علی اصغر چها رراه زندا ن عادل آباد
خجسته پور لیلا خ-معدل نرسیده به ملاصدرا(رادیولوژی)
خدری همایون خ-زند
خرّم نیا مجتبی روبروی پارك شهر
خسرو پناه هنگامه 301360 خ-فلسطین روبروی مسجد
خسروی عارف خ-زند بالا
خشامن شهرام خ-بعثت 4راه ملاصدرا
خلوتی محمد 23373 فلكه دانشجو
خلوصی محمدمسعود 671212 خ-عفیف آباد جنب صادرات ساختما ن پارس طبقه 1
خلیل آ زاد بتول ؟
خواجوی خدیجه خ-نادر
خواجه ئیان شراره خ-مشیرفاطمی
خورشیدی محمدابراهیم 302552 خ-استقلال مقابل باسكول نادر بالاتر ا ز زایشگاه
خوش خرامان پیمان خ-مشیرفاطمی
خوشابی محمد علی 334992 خ-زند ا ول انوری (ت _304192)
خیّاط اكبر 335184 خ-زندروبروی هتل پارس كوچه47ساختمان فیروزه(اندو)
خیر اند یش احمد 667678 خ-خلیلی كوچه 21 پلاك 7
خیری 774096 بلوارمدرس _ درمانگاه ابا عبداله الحسین (مهمانسرا)
دارابی علی خ-نادر
داودپور علی 44038 خ-مشیر فاطمی ابتدای معدل
داور منش مهدی خ-بعثت نرسیده به 4راه ملا صدرا
دباغ عبدالعزیز خ-استقلال روبروی داروخانه هجرت
درویشی معصومه 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
دستوری سعید 50807 فوت
دشتیانه خدیجه بلوار ا رم درمانگاه شركت نفت
دشتیانه محبوبه خ-استقلال
دقیق افكا ر مریم 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
دكامی سعید 663193 خ-قصردشت ساختمان ارسلان (پریو)
دلیلی زهرا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
دهقان محمودرضا 58124 خ-20متری سینما سعدی كلینیك شفا
دهقانی حسن 775817 خ-20متری آرامگاه سعدی _ نبش كوچه ژیا ن
دهقانی سرمست خ-نادر چها رراه گمرك
دیلمی شمس الدین خ-زند-مجتمع تخصصی شیراز
دیوانی زاده محمد صدّیق 306324 خ-قصرد شت نرسیده به ملاصدرا
ذاكری فروغ 337572 خ-30متری سینما سعدی نرسیده به بیما رستا ن كسری كد 71338
ذكا وت پروین 23014 چها رراه حا فظّیه
رابط محبوبه 303166 خ-30متری سینماسعدی نرسیده به فلكه هنگ
راستكا ر غلامعلی 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
رئوفی سعید 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی (پریو)
رئیسی ایراهیم چهارراه حافظیه
رجایی فرزاد 669791 بلوار مطهری كوچه 15 پلاك 85
رزمی بهمن خ-زند بالا
رستگا ریا ن محمد كریم 2301199 خ-نادر روبروی با سكول نادر.
رضایی حمزه 774096 بلوارمدرس درمانگاه جانبازان
رفعتی ابوتراب 38102 خ-استقلال
رمضانی علی خ-استقلال نرسیده به فلكه معلم
روا علی محمد خ-بعثت
روانشاد محمد تقی 334669 خ-بعثت پلاك 34 مقابل استادیوم حجاب
روانشاد شهره خ-زند روبروی 20 متری سینما سعدی مركز پزشكی بقرا ط (اندو)
روحانی مقدم جها نگیر 22015 خ-سعدی شیرا ز كلنیك
روحی علیرضا ساختمان عباسیه
رهسپا ر بهزاد 663193 خ-20متری سینماسعدی ساختمان سینوهه(جراحی)
زارع سیروس 336509 فلكه گا ز _ساختما ن امین طبقه 3 شما ره 8
زارع عبّاس 7261268 چها رراه دروازه سعدی
زارعی محسن 7273240 بلوارمدرس ابتدای فضل آباد
زبردست هدایت خ-مشیرفاطمی
زند سیروس 50011 خ-زند _ساختما ن زند_ شماره 492(پروتز متحرك)
زندی علی اكبر 55375 پارامونت _ ا وّل نادر _ ساختمان آپادانا
سپاهی اصفهانی محمد فلكه شاهزاده قاسم
ستایشگر محمدرضا 335446 خ-30 متری سینما سعدی جنب داروخانه ولیّ عصر
سخاوت علیرضا خ معدل روبروی بیمارستان شفا(ارتو)
سریر محمود 331012 بازنشسته
سعا دت ابوطالب 306307 خ-زندروبروی فلسطین ساختمان سعادت طبقه 2.كد 71348
سعیدی اسلامی سید حسن 28967 خ-قصردشت 4راه ملاصدرا
سفید بخت خلیل 23481 سه راه مدّبر روبروی درمانگاه حسین بن علی . كد71366
سوداگر احمد 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(رفته اند-ارتو)
سیفوری پور مسعود 53734 خ-زند
شاكری ابراهیم خ-حراف -2-خ-زرگری
شایق زهرا 671234 خ-عفیف آباد بالاتر ا ز بانك سپه جنب آرا یشگاه گل بانو
شرف الدّین فرحنا ز 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(ترمیمی)
شرفی فاطمه خ-لطفعلیخا ن زند _نرسیده به پارا مونت كوچه 84
شرفی مریم 306849 خ-30متری سینما سعدی ا وّل صاحب دیوانی شما ره 138
شریف پور محمدكاظم 43815 خ-آزادی ساخ-تمان آلومینیم طبقه د وم
گلفروشی(چهارراه باغتخت)
شریف زاده مریم 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
شریفی زهرا 670571 ؟
شفیعی فرشته خ-زند جنب هتل پارس(ترمیمی)
شكراللهی شجاع 331122 خ-معدل نبش پوستچی ساختمان 52 طبقه سوم
شكری لیلا تل پروست (میدا ن 12 فروردین)بالای دا روخانه درمان
شكیبا حمید رضا 762783 خ-زند -اول صورتگر
شكیبا سوزان خ-مشیرفاطمی
شمس علی 48318 فلكه ولی عصر ساختما ن پزشكا ن طبقه دوم
شورانگیز كامبیز فلكه گاز
شهبا زی رحمت 58078 بلوار دا نشجوبالاترازفلكه بطرف ارم
شهبازی منوچهر 41743 خ-20 متری سینما سعدی _ چها رراه هدایت
شهسواری علی اصغر 309652 خ-قصرد شت- ازایران رفته اند
شهیدی شعله 663193 خ-خلیلی(رادیولوژی)
صاحبی خ-قصردشت دانشكده دندانپزشكی(اندو)
صا دقپور نا صر 46527 بلوار گلستان - جنب داروخا نه ا وّل كوی اما م
سجا د ساختمان 1 صالحی پریسا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(ارتو)
صالحی عبدالمحسن 789299 دروا زه كا زرون
صالحی مریم پروتز-درمانگاه نادر كاظمی
صالحی وحید 8203861 فلكه ا رتش سوم
صبا بهروز 44415 فوت
صدقی محسن خ-زند-(ارتو)
صفا یی آمنه 55234 خ-توحید _ ا وّل اهلی جنب پا سا ژ كازرونیا ن
صفایی سعید 303800 فلكه دانشجو اول ساحلی
صفایی رحیم 338888 خ-فلسطین چها رراه هدایت جنب آزمایشگاه دكتر
سعادتی(پریو) صفایی سعید 774096 بلوارمدرس _ درمانگاه ابا عبدالله الحسین
صفایی رضا
صفری الله مراد خ-قصردشت-اول خلیلی
صمیمی محسن فلكه مصدق ؟
صیادی محمد فلكه گاز یطرف چنچنه
ضمیری باربد 663193 خ-قصردشت روبروی سفیر ساختمان ارسلان (جراحی)
ضمیریان مسعود خ-فلسطین روبروی مسجد
ضیایی مهدی 307158 خ-پوستچی _چهارراه اردیبهشت ساختمان شماره15
طالبان ژاله 51525 خ-زند بعدازبیمارستان سعدی گروه پزشگی امید
طباخ فرشته 774096 خ-استقلال نبش باهنر
طباطبائی عبدالعلی فلكه دانشجو
عالی پناه محمدمهدی 334636 خ-مشیر فاطمی جنب شیراز پاساژ
عبدالملكی شهرزاد ؟
عبداله زاده كورش خ-حكیمی-4راه ملاصدرا
عبیری جهرمی محبوبه خ-قدوسی غربی
عدالت پور سید محمد باقر 648348 معالی آبادتاكسی تلفنی شهر
عدومی ندا خ-بعثت
عراقی مرضیه 623673 بلوار پا سدا را ن كوچه 70 پلاك 45
عربیون حمیدرضا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی (جراحی)
عزیزی كریم 553997 فلكه دانشجوساختمان ارم(پریو)
عطاپور دردانه 58124 فلكه میرزای شیرازی
عطاران فرشته 661274 خ-قصردشت سه راه غفیف آباد
عطاریان مجید 300961 خ-مشیرفاطمی_كوچه نصریه
علوی علی اصغر 52377 خ-زند ساختمان نگین (ترمیمی)
علیائی جواد ؟
علی آبادی احسان خ-قصردشت ساختمان ارسلان(جراحی)
علیرضائی عایرضا خ-مشیرفاطمی
عمید رضا 6270323 خ-قصردشت دانشكده دندانپزشكی(پریو)
عوض زاده محمد خ-نادر
غلامی ا سماعیل خ-توحید
غلامی علی خ-قاآنی نو ك28 (مهدیه)
فا نی محمد مهدی خ-قصردشت (پاتولوژی)
فاخری بیژ ن 334624 خ-مشیر فا طمی جنب فروشگاه شهر و روستا
فاخری مهرا ن 330637 ازایران رفته اند
فراها نی شاپور 25800 خ-توحید
فرخنده برازجانی محسن خ-خلیلی
فرزانه (كودكان)
فرنام آلبرت خ-ملاصدرا-
فروتن محمد رضا 56897 خ-30 متری سینما سعدی بالای بانك مسكن
فقیهی شریعه 6277676 خ-خلدبرین (شهید بهشتی) نبش كوچه 1(پریو)
فهیمی محسن 673324 خ-عفیف آباد _
فیلی زاده غلامحسین 52736 خ-مشیرفاطمی روبروی كالای پزشكی (55591)
قا سمی پور محمدحسین 53523
قاسمی عبّاس 339711 چها رراه سینما سعدی پا ساژ وحید
قاسمی كرم خ-مشیرفاطمی
قاضی فاطمه 663193 خ-20متری سینماسعدی ساختمان سینوهه(پاتولوژی)
قائمی محبوبه 22214 فلكه ولی عصر ساختما ن پزشكا ن 3
قطبی زهرا فلكه شاهزاده قاسم؟
قلخانی زهره 675386 بلواراستقلال_ نبش خ-بعثت روبروی فروشگاه مسعود
قبانچی جنا ن 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(بیماریها)
قنبری تیمور خ-زند جنب داروخانه شبرازساختمان ایرانیان
قهرمانی بختیا ر 57555 خ-زند ساختما ن 490
قهرمانی 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
قهرمانی فرهاد ؟
قیصری شاهرخ خ-20متری سینماسعدی _ چها رراه هدایت پلاك 105
كاریلوولیا ن گلوریا 339711 چها رراه سینما سعدی پا سا ژ وحید (768165)
كازرونی فریبا 57558 خ-زند ا وّل 20 متری سینما سعدی
كازرونیان محمد رضا 53775 خ-20متری سینما سعدی چها رراه
اردیبهشت كلنیك شفا كاظمی حبیب خ-نادر
كاغذچی سعید خ-زند بالاتر ا ز بیمارستا ن سعدی ساختما ن بقراط طبقه 2
كامران زاده مریم خ-بعثت
كاویانی محمد 337890 چها رراه پارامونت جنب بانك ملّی
كرام الدّین ؟
كرمی ابراهیم خ-ملاصدرا-اول حكیمی
كرمی بابك خ-اردیبهشت
كرمی سهراب گود عربا ن جنب پا سا ژ موسی الرضا
كریمی امیر 642365 معالی آباد نرسیده به مسجد سمت چپ
كریمی اصغر معالی آباد
كشتكاری ژیلا خ-نادر
كشكولی شعله خ-قصردشت 3راه غفیف آباد
كشوری هاله خ-حراف 4راه تحویلی
كلپنی رضا خ-نادر بالاتر ا ز صاحبدیوانی
كوردنار مجوس ؟
كیانی عبدالله 330761 فوت
كیانی فرین 663193 خ-زند-مجتمع تخصصی شیراز(پریو)
گشتاسب پور منوچهر 334485 خ-مشیرفاطمی نبش كوچه نصریّه طبقه 2 (پریو)
گلستانی مرضیّه خ-قاآنی نو جنب محضر38
گلشن عبدالرضا 2356767 خ-زند روبروی بیمارستا ن فقیهی
گندمی معصومه 774500 خ-زند-مجتمع تخصصی شیراز
گودرزی محمد خ-زند
گودرزی مرجانه 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی
لشكری فریبرز 665835 خ-قصردشت رحمت آباد روبروی داروخانه شهرساختما ن
شماره 60
لطف آذر مهرداد 663193 خ-فلسطین ساخ-تمان 444(پریو)
ماندنی زاده فاطمه 59620 خ-مشیرفاطمی اول كوچه نصریه
متقی مجید خ-آزادی 4راه باغتخت
متین محمد 330168 خ-توحید
مجاب یوسف خ-معدل كوچه شماره 7پروتز)
محقق زاده ساره 675146 خ-زرگری روبروی داروخانه ارگ
محمدی نژاد سیروس 306849 خ-30 متری سینما سعدی ا وّل صاحب دیوانی(جراحی)
محمودیان 774096 بلوارمدرس درمانگاه جانبازان
محیط رویا 27127
مرتضوی علی اصغر 338618 خ-زند-ساختمان نگین
مرتضوی مهرا ن 58018 خ-فلسطین روبروی مسجد(كودكان)
مرتضوی حسین خ-نادر
مزارعی فریبا 59620 میدان ولی عصر ساختمان پزشكان
مشكسار سعید خ-جانبا زا ن پودنك كوچه 14
مشكسار صدیقه 664871 فلكه قصرد شت ا وّل جاده اردكان _ پا سا ژ ا رجمندی طبقه 2
مصباحی مریم 673654 خ-قصرد شت كوچه آسیاب قوامی سمت چپ كوچه 2 پلاك 79
مصلی نژاد مهدی مشیرفاطمی(پریو)
مظفری عیسی 663193 فوت(رادیولوژی)
مظفّریان فیروزه 665089 خ-قصرد شت _رحمت آباد
مظلوم مرتضی حذف ازایران رفته اند
معتمدی مهران 59846 چها رراه سینما سعدی ( ترمیمی )
معدنی هوشنگ 52527 خ-نادر چها رراه گمرك جنب داروخانه رازی
معروفی محمد علی ؟
معصومی مسعود خ-مشیر فاطمی جنب بانك سپه
معظمی فریبرز 2332133 خ-20متری سینماسعدی ساختمان سینوهه(اندو)
معمار ضیاء حسام فوت
مقرّبی فاطمه 2307443 خ-30 متری سینماسعدی ا وّلین پا سا ژ طبقه 2
ملك پور ایرج 335616 چها رراه خیرات
ملك قاسمی حذف قلعه شاهزاده بیگم
موسوی شهرام خ-ملاصدرا-اول اردیبهشت
مولایی میهن 58784 بنی هاشمی
مولایی سروش 300713 خ-20متری سینماسعدی _ چها رراه هدایت پلاك 105
موْمنی حبیبه ؟
موْمنی شهلا 2301440 خ-معدل نرسیده یه فلسطین(ارتو)
مهدی زاده منوچهر 302962 بین چها رراه خیرات و چها رراه مشیر
مهدی یار رحیم خ-نادر _ باسكول نادر ساختما ن سروش
مهر افسر علی رضا 51231 چها رراه مشیر
مهرافشار جهاندار دروا زه كازرون نبش قاآنی كهنه
میر حسینی ید الله 667541 فلكه دانشجو
مینا خدیجه خ-زند جنب هتل پارس(ارنو)
نادی زاده حمیدرضا خ-استقلال
ناصری ماندانا 663193 خ-قصردشت قم آباددانشكده دندان پزشكی(اندو)
ناظم فاطمه بلوارعدالت _ درمانگاه تاْ مین اجتماعی (آزادگان)
ناظم زادگان صفدر(حمید) خ-ملاصدرا،نبش معدل،ساختمان554پلاك206
ناظمی محمد مهدی 307543 خ-نادر روبروی 8 متری جاوید
ناظمی سید حسین خ-زند
نبی زاده ماندانا
نجابت ندا 774096 خ-قصردشت دانشكده دندانپزشكی (پروتز)
نژاد صفوی عطا الله 721146 بلوارمدرس _ خ-یابان بریجستون روبروی
مخابرات جنب داروخانه نظری نسرین 774096 بلوارمدرس،درمانگاه جانبازان
نوذری علی 663193 خ-زرگری (كودكان)
نوروزی اسد الله خ-لطفعلیخان جنب سینما كاپری؟
نیّر زهرا ؟
نیستانی افسانه 774096 بلوارمدرس،درمانگاه جانبازان
نیك نژادی مرتضی 330765 خ-20 متری سینما سعدی روبروی مسجد الرضا
نیكپور محمد رضا حذف
وجدانی مهرو 302291 خ-قصردشت،سه راه برق جنب مركز خرید(پروتز)
وفائی مجید 9177113093 خ-بعثت كوچه39پلاك46(رادیولوژی)
وفاكیش علیرضا 648260 معالی آباد،روبروی مسجدپلاك151
وهبی پگاه خ-استقلال
هادی كاظم خ-زند-ساختمان پاسارگاد
هاشمیان فاطمه خ-30متری سینما سعدی-4راه صاحبدیوانی
هدایتی زهره 308018 خ-فلسطین،ساختمان444(ارتو)
هدشی محمدعلی 25622 خ-دانشجو
هدشی رویا خ-دانشجو
همت شیرازی علی اصغر خ-سیاحتگر4 راه بنفشه
هودی سیاوش 6262073 بلوارزرگری
یاحسینی خ30متری سبنماسعدی احمد علی
یدالهی مسعود خ-نادر
یدالهی خالص بدری خ-بعثت
یزدان پناه حمید 52971 بلوار امیركبیر چهارراه قالی شویی
یوسف وحید 52582 چهارراه سینماسعدی روبروی داروخانه آسیا
یوسفی محمود خ-30متری سینما سعدی-4راه صاحبدیوانی
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.