مشخصات سوال

شیدای  جهانم , sheidayejahan
20 اردیبهشت 90 - 16:09
هفت هنر جهان چیست؟
اطلاعات بیشتر : مثل سینما که هنر هفتمه!6تای اولی چی هستن؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
  , tna_s
90/2/19 (11:18)
این نظریه فیلسوف آلمانی "گئورگ ویلهلم فریدریش هگل" بوده که هفت هنر جهان رو به ترتیب اینطوری گفته

1 - معماری
2 - مجسمه سازی
3 - نقاشی
4 - رقص
5 - موزیک
6 - شعر
7 - سینما
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/2/21 (12:52)
1-موسیقی
2-ادبیات(شعر ونثر و ...)
3-معماری
4-صنایع دستی(مثل مجسمه سازی و...)
5-ترسیمی(خطاطی ونقاشی)
6-ورزش وحرکات نمایشی
7-سینما

2.    90/2/21 (14:06)
پاسخ 1 صحیح است.