مشخصات سوال

محمود پدرخوانده , tx4
31 فروردین 90 - 17:57
كله پاچه خریدن در خواب تعبیرش چیست ؟
اطلاعات بیشتر : فروشند قبلا خیلی چاق بود ولی درخوابم لاغر و خوشتیپ شده بود


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
نیما خاککوه , nimakhakoh
90/1/30 (14:21)
خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید. نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند. خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طولانی می شود.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/2/1 (10:17)
کلا خرید هرچیزی درخواب خوبه

2.    90/2/3 (20:46)
دیدن کله پاچه در خواب دلیل نعمت و فراوانیست . ( ابن سیرین)

3.    90/2/10 (22:32)
بالا رفتن کلسترول

4.    90/2/11 (12:14)
ایول کارت درسته ما خواب ماشین و پول میبینیم بدرد نمیخوره.........................................فقط شیکمممممممممممممممممم