مشخصات سوال

مهدی صائب , mahdizik
23 فروردین 90 - 11:04
دیه شکستن دست
اطلاعات بیشتر : سلام
چند وقت پیش با یک ماشین تصادف کردم که جفت دستم شکست

اون ماشین بیمه بود
می خواستم ببینم چقدر دیه بهم تعلق می گیرد.
در نامه پزشکی قانونی توشته که : شکستگی استخوان زند اعلی دست چپ و راست مشهود است و هرکدام دیه مقدر را دارند.

جزئیات : ببخشید من نفهمیدم . قیمت شتر چطور محاسبه شده که 8 نفرش شده یک میلیون و هفتصد و شصت تومن. خرج خودم که بیش از اینا شده


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
  , tna_s
90/1/22 (20:12)
اگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل یابد: ۸ نفر شتر یا هفده میلیون و ششصد ریال.د
اگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل نیابد: ۱۰ نفر شتر یا بیست‌ودو میلیون ریال.
دیه چپ و راست یکسان است و هر کدام دیه جداگانه دارد یعنی برای شما دوبرابر این مقدار دیه تعلق میگیره.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/1/23 (12:56)
جواب شماره 1 کامل و درسته اما اگر کسی که دستش شکسته زن باشه این مقدار نصف میشه.

و شکشستگی دست در ایام محرم باشه دیه دوبرابر

2.    90/1/24 (11:13)
شرمنده که سرک کشیدم دیه مرد و زن از سال1389یکی شده