مشخصات سوال

علی صالحی , awss13525
9 اسفند 89 - 10:09
نقطه چیست؟(تعریف علمی نقطه)


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مهسا  , marmalak
89/12/9 (10:32)
کی گفته تعریف نداره؟؟؟نقطه سازنده همه فرم هاست که اگه در یه جهت حرکت کنه خطو تشکیل میده...
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/12/9 (11:48)
از چه دید علمی می خوای ؟؟؟
گرافیک ؟
نقشه کشی ؟
من تعریف نقشه کشی میگم چون رشته ام بوده
نقطه : ناچیزترین اثر شیئ بر روی صفحه را گویند که با هر برخورد بوجود می آید .

2.    89/12/9 (14:41)
کوچکترین اثری که یک قلم بر صفحه میگذارد
نقطه همان اپسیلون هست
اپسیلون در ریاضی است و نقطه در طراحی و...