مشخصات سوال

سامان هیچکس , paradisiacal
17 بهمن 89 - 10:17
مراحل لازم برای باز کردن یک صرافی.
اطلاعات بیشتر : سلام
من می خوام یه صرافی باز کنم ولی نمیدونم از کجا باید مراحل ثبتیش رو شروع کنم.
اگه ممکنه در این زمینه منو راهنمایی کنید.
با تشکر- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
شاهین الف , shuhin_a
89/11/25 (13:50)
سلام آقا سامان

مراحل ثبت صرافی خیلی زیاد و سخت هستش من مختصر میگم بهت و در پایان هم منبعی معرفی میکنم که میتونی اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنی در ضمن میتونی با صاحب وبلاگ هم در ارتباط باشی.


شرایط تاسیس صرافی.
ماده ٣: ثبت و تاسیس انواع صرافی های موضوع این دستورالعمل ، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
ماده ٤ : از نظر این دستورالعمل صرافی ها به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی میشوند :
١- صرافی های نوع اول ، صرافی هایی هستند که صرفا به خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) مبادرت می نمایند. پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صراف یها ممنوع است .
٢- صرافی های نوع دوم ، صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.
تبصره ١: هر دو نوع صرافی موضوع این ماده می توانند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره نیز اشتغال ورزند.
تبصره ٢ : کلیه صرافی های نوع اول و دوم به جز صرافی های موضوع ماده پنج این دستورالعمل لازم است در قالب شرکت تضامنی ایجاد شوند .
ماده ٥ : تاسیس صرافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.
ماده ٦ :تاسیس صرافی در مناطق آزاد ، موکول به پیشنهاد سازمان مناطق آزاد و صدور مجوز بانک مرکزی است. سازمان مناطق آزاد، مدارک موضوع ماده هشت این دستورالعمل را بررسی و همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارائه میدهد.

ماده ٧ :حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس صرافی های نوع اول در شهر تهران و شهرهای بزرگ ( اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز ، مشهد ) مبلغ دو میلیارد ریال و درسایر شهر ها مبلغ یک میلیارد ریال و جهت تاسیس صرافی های نوع دوم مبلغ ده میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از اعطاء مجوز فعالیت ، تماماپرداخت شود.
تبصره : بانک مرکزی می تواند هر زمان که صلاح بداند و با اعلام قبلی سه ماه ه نسبت به تغییر و اعلام "حداقل سرمایه" موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ٨ : متقاضیان تاسیس صرافی می بایست به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند.
٨ ١ مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن
٨ ٢ اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی
٨ ٣ نام ومشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام
٨ ٤ نام و مشخصات، میزان تحصیلات،سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی
٨ ٥ گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری مدیر یا مدیران پیشنهادی از مراجع ذیربط
٨ ٦ تعهد نا مه هر یک از م دیران ومدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری مؤثر از هیچ نوع نداشته است.
٨ ٧ التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستورالعمل
ماده ٩ : متقاضیان تاسیس صرافی لازم است دارای شرایط ذیل باشند :
٩ ١ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و اقامت در ایران
٩ ٢ پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

ماده ١٠ : مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره صرافی های نوع دوم لازم است از شرایط ذیل برخوردار باشند :
١-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
٢-داشتن حداقل پنچ سال تجربه کاری در امور ارزی، مالی و اقتصاد.
تبصره: احراز صلاحیت متصدیان مشاغل موضوع این ماده با بانک مرکزی است.

ماده ١١ : بانک مرکزی پس از بررسی کلیه مدارک متقاضیان و در صورت تایید مدارک و صلاحدید، نسبت به صدور مجوز "تاسیس" به منظور ثبت صرافی در اداره ثبت اقدام می نماید.

ماده ١٢ : پس از انجام تشریفات رسمی ثبت شرکت صرافی در اداره ثبت و ارائه گواهی های مربوط توسط موسسین و احراز سرمایه تامین شده، بانک مرکزی مجوز " فعالیت "صرافی را صادر می نماید.
تبصره : مجوز صادره برای متقاضیان صرافی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

فصل سوم: مقررات ناظر بر فعالیت صرافیها

ماده ١٣ : صرافی ها موظفند تمامی عملیات خود را براساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استاندارد های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی ، ثبت و ضبط نمایند.

ماده ١٤ : صرافی ها مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها می باشند،مگر اینک ه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع کرده باشد.

ماده ١٥ :صرافی ها موظفند در مقابل کلیه خدماتی که برای مشتریان انجام می دهند، رسید ارائه نمایند.

ماده ١٦ : صرافی ها مکلفند کلیه قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از "پول شویی " را رعایت نمایند.

ماده ١٧ : به منظور پیش گیری از عملیات "پول شویی "، صرافی ها مجاز به خرید و فروش (معامله) یک ارز یا ارزهای مختلف با هر مشتری و در هر روز و بیش از معادل پنجاه میلیون ریال نمی باشند.
تبصره : بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام "معادل ریالی" موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده ١٨ : معاملات ارزی بیش از ده میلیون ریال در صرافی ها، می بایست با احراز هویت کامل، نشانی محل اقامت ، شماره ملی، کدپستی و شماره تلفن خریدار و فروشنده انجام شود.
تبصره : بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام "معادل ریالی" موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده ١٩ : صرافی ها مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به اعطای تسهیلات اعتباری و یا دریافت و نگه داری سپرده از مشتریان نمی باشند.

ماده ٢٠ : در صورتی که دراثر زیانهای وارده ، سرمایه صرافی از حد مقرر در این دستور العمل کمتر شود، صرافی ها مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.

ماده ٢١ : بانک مرکزی می تواند صرافی را مکلف به ارائه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده به همراه یادداشتهای منضم به صور تهای مالی نماید.

ماده ٢٢ : صرافی ها موظفند در هر روز میزان خرید و فروش ارز را با ذکر نوع و نرخ آ ن ها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان، مطابق فر م بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.


ماده ٢٣ : صرافی ها موظفند آمار معاملات خرید و فروش ارز را بر اساس نوع ارز، اعم از معاملات نقدی و حواله ای ، براساس جداول و زمان بندی مورد نظر بانک مرکزی به آن بانک، ارسال نمایند.

ماده ٢٤ : صرافی ها موظفند نرخ های خریدوفروش ارزها، و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی در معرض دید عموم قرار دهند.

ماده ٢٥ : بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسا ب ها ونحوه فعالیت صرافی ها اعزام می نماید . مسئولان صرافی ها باید کلیه اسناد ، مدارک ودفاتر خود راجهت این گونه رسیدگی ها ارائه دهند و امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند.

ماده ٢٦ : چنانچه در رسیدگی های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط احراز گردد ، موارد به تشخیص بانک مرکزی جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به واحد صرافی مربوط اعلام می شود.
تبصره : در صورتی که گزارش های بازرسان بانک مرکزی و بر رسی ها ی این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف واحد صرافی ذیر بط داشته باشد و یا تخلفات صرافی مورد نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات مشتریان از واحد صرافی مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود ، در این صورت بانک مرکزی می تو اند نسبت به ابطال مجوز "فعالیت" و یا تعلیق فعالیت صرافی مورد نظر از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.

فصل چهارم: مقررات عمومی .

ماده ٢٧ : صرافی ها موظفند مجوز " فعالیت" صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.

ماده ٢٨ : استفاده از عنو ان و یا کلمه " بانک " در نام صرافی و یا استفاده از نشانه های متعلق به بانک ها در تبلیغات، ممنوع می باشد.

ماده ٢٩ : انجام فعالیت های صرافی ، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی قید می گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده
33 این دستورالعمل، مجاز می باشد.

ماده ٣٠ : صرافی های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی های نوع دوم می بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.

ماده ٣١ : محل کسب صرافی های "بانکی" می بایست جدا و مستقل از شعبه ها و باجه های بانک باشد.

ماده ٣٢ : تعطیلی محل کار صرافی ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.

ماده ٣٣ : افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی های نوع دوم مجاز می باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است .


البته بازم میگم اینها فقط مختصر و کوتاه شده قوانینش بود.

برای اطلاعات بیشتر میتونی به وبلاگ زیر مراجعه کنی :

http://sarrafi.javanblog.com/post-141780.html

در ضمن با صاحب وبلاگ که ایمیلشم در وبلاگ قید شده میتونی مکاتبه کنی.


امر دیگه ای هم بود بنده در خدمتم.موفق و شاد باشی
شاهین
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.