مشخصات سوال

محمد امین اسکاتر , bidariii
19 آبان 89 - 14:15
آموزش بازی پوکر تگزاسی(بلک جک)
اطلاعات بیشتر : دوستان یا آموزش کامل و درست حسابیشو برام بزارید یا اگه میتونید خودتون بهم آموزش بدید.خیلی حیاتیه،


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
ارکید پینک , orkid1
89/8/19 (14:48)
ترکیب کارتهای پوکر به ترتیب از ضعیف به قوی نمایش داده شده است.


کارت قوی - قویترین کارتی که در ترکیب وجود داشته باشد (مثل آس)
جفت (پر) - هنگامی که در ترکیب دو کارت مشابه از نظر مقداری وجود داشته باشد. مثل دو شاه یا دو هشت.
دوجفت (دوپر) - هنگامی که در ترکیب دو تا جفت مثل بالا وجود داشته باشد. مثل دو بی بی به علاوه دو پنج.
سه تایی - همانطور که از نامش پیداست، هنگامی پیش می آید که سه نوع کارت مشابه در یک ترکیب وجود داشته باشد. مثل سه سرباز.
ردیف (استریت) - هنگامی که هر پنج کارت به طور متوالی پشت سر هم باشند. (خال ورق مهم نیست) مثل بی بی، سرباز، ده، نه، هشت.
رنگ (فلاش) - زمانی که هر پنج کار همه از یک خال باشند. مثل 2،4،7،شاه و آس همگی دل
فول - ترکیبی از پر و سه تایی. یعنی هم دو کارت مشابه و هم سه کارت مشابه در دست ورق وجود داشته باشد. مثل آس پیک،آس دل، آس خشت، هفت پیک، هفت گشنیز.
چهارتایی (کاره) - همانطور که از نامش پیداست زمانی است که 4 کارت از 5 کارت، همگی از یک مقدار باشند. مانند چهارتا شاه.
استریت فلاش - هنگامی که یک دست از نوع ردیف (استریت) که در بالا ذکر شد باشد و همه آنها هم از یک خال ورق باشند. مثل 6،7،8،9،10 همگی پیک
رویال فلاش - قویترین و نادرترین دست ممکن در پوکر. نوعی استریت فلاش است که با آس شروع و با 10 ختم شود.
کارت قاضی - اگر دو یا چند بازیکن هر دو دارای یک جفت یا دو جفت مشابه باشند، آنگاه باید دید که کارت بالاتر بازیکنان چه خواهد بود. به این کارت، کارت قاضی گفته میشود. برای مثال بازیکن اول، دارای شاه دل و بی بی دل است و بازیکن دوم دارای شاه خشت و هشت پیک است. کارتهای مشترک هم عبارتند از شاه پیک، سه دل، 10 گشنیز، 7 گشنیز و سرباز خشت. برنده این بازی، بازیکن اول است زیرا دارای شاه،شاه، بی بی، سرباز، ده است و بازیکن دوم دارای شاه،شاه،سرباز،ده،هشت است و بی بی از سرباز بالاتر است.
در شروع بازی، به هر بازیکن دو کارت داده میشود. سپس بازیکنان شرط اول را انجام میدهند. آنگاه سه کارت مشترک رو میشود و دوباره شرط بندی انجام میگیرد. سپس کارت چهارم و شرط بندی آن و سپس کارت پنجم و شرط بندی آن انجام میشود و در پایان، کسی که بهترین دست را داشته باشد برنده خواهد بود. توجه داشته باشید که گاهی با داشتن دست ضعیف و با شرط بندی های ریسک دار و بلوف میتوان حریف را وادار کرد که دست را بریزد و شما برنده شوید، ولی این کار نیاز به تجربه و ریسک پذیری بالا دارد.

به طور کلی، در طی چهار مرحله شرط بندی، بازیکن میتواند یکی از کارهای زیر را انجام دهد:


شرط بندی اول (بت): معمولا در بازی هولدم محدودیتی در شرط نیست. اولین شرط بندی انجام شده را BET میگویند و پس از آن بازیکنان دیگر باید یکی از کارهای زیر را انجام دهند:
ادامه (کال): وقتی بازیکنی اولین شخص شرط گذار نباشد و شرط فعلی او با بازیکن قبل از او برابر است، میتواند کال کند، یعنی بازی را به نفر بعد بسپرد. اگر نخواهد کال کند یا باید شرط را افزایش دهد یا دستش را بریزد.
افزایش (ریز): وقتی بازیکنی اولین شرط گذار نباشد و مبلغ شرط را افزایش دهد، به این حالت Raise گفته میشود. معمولا در هولدم محدودیتی در افزایش شرط وجود ندارد.
قبول (چک): حالتی است که در آن بازیکن، وضعیت تعیین شده توسط بازیکنان قبل را قبول کرده و به ادامه بازی میپردازد.
ریختن (فولد): وقتی بازیکنی به هردلیل نخواهد به شرط بندی ادامه دهد، دست را میریزد و به اصطلاح فولد میکند. در این حالت کل پولی که تا به حال شرط بسته را خواهد باخت.
به طور کلی باید گفت که بازیکنان بر اساس شرایط موجود مبلغ شرط را افزایش میدهند و بازیکنانی که نمیخواهند مبلغ افزایش یابد، دست خود را میریزند.

پوکر یعنی زندگی
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.