مشخصات سوال

زهرا محمدی , z36s
3 مهر 89 - 10:30
کفاره روزه چیست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
محمود محمودی , mahmoodmahmoodi
89/7/3 (11:25)
کفاره روزه چند نوعه اگه عذر موجه داشته باشی باید 1 روز در قبال روزه ای که نگرفتی روزه بگیری. اگر عمداٌ و عصیاناٌ روزتو باطل کنی کفارش یکی از این 3 تا مورده
1-60 +1 روز روزه بگیری
2-60 نفر رو غذا بدی (سیر کنی)واسه هر نفر 750 گرم گندم
3-یک برده آزاد کنی
اگه روزتو با عمل حرام (مثلا شراب خواری یا زنا) باطل کنی کفاره جمع واجب میشه یعنی هر سه کفاره رو باید انجام بدی.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/7/4 (01:54)
کفاره روزه چیست ؟
1- کفاره روزه بانوانی که شیر می دهند
كفاره زنی كه دراثر بچه شیر دادن دوسال روزه نگرفته است چقدر برای هر روزه است ؟
جواب : برای هر روز یك فقیر را سیر كند و چنانچه برای هر روز مبلغ 300 تومان به كسی بدهد كه با آن نان تهیه كند اشكالی ندارد. (سال 1386)

2- پرداخت کفاره روزه با گوشت
آیا در مدّ طعام، كه به عنوان كفّاره روزه پرداخته مى شود، گوشت هم كفایت مى كند؟
جواب : به تنهایى اشكال دارد.

3- کفاره تأخی روزه ماه رمضان تا سال بعد
اگر شخصی روزه قضا داشته باشد و بدون عذر تا ماه رمضان سال بعد روزه های قضایش را نگیرد و بعد از آن نیز مریض شود , به طوریکه دیگر تا آخر عمر قادر به گرفتن روزه نباشد تکلیفش چیست؟
جواب : باید برای هر روز فقیری را سیر کند ولی برای سالی که موفق به قضا بوده و قضا نکرده باید برای هر روز دو فقیر را سیر کند.

4- ابطال روزه کفاره با فعل حرام
بر شخصی به خاطر افطار روزه ی ماه مبارک رمضان به وسیله ی فعل حرام کفاره جمع واجب شده بود در حال اداء روزه های کفاره (۳۰روزمنفصل آن) بوده است که باردیگر یکی از همین روزه های کفاره را به وسیله فعل حرام باطل کرده است تکلیف این شخص چیست ؟
جواب : روزه ها را باید تکمیل کند و کفاره ای ندارد.

5- شکستن قضای روزه واجب بعد از ظهر
اگر روزه ی ماه رمضان را با عذر شرعی نگیریم و قضای آن را بعد از ظهر و قبل از مغرب افطار کنیم، کفاره ی آن به چه میزان است؟
جواب : در صورتیکه قبل از غروب آفتاب عمدا خورده باشد کفاره دارد و کفاره آن سیر کردن ده فقیر و در صورتیکه نتواند سه روز پی در پی روزه می گیرد.

استفتائات دفتر آیت الله مکارم شیرازی