مشخصات سوال

ایمان خانی , paradise0551
13 شهریور 89 - 11:56
تفاوت آنژیوگرافی با سیتی آنژیو


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
گرفتار گرفتهءیار , gerefteyeyar
89/6/15 (00:00)
آنژیو گرافی رگ کشاله ران رو تیغ میزنند ویک دوربین میفرستن داخل بدن تا مشکل رو متوجه بشن و کلی خونریزی داره تا حدی که یک کیسه شن میذارن رو پای بیمار تا خون بند بیاد ولی سیتی آنژیو یک ماده‌ی رادیواکتیو تزریق می‌شه و با یک دستگاه خیلی خوش‌برخورد (شبیه ام‌آر‌آی) همان کار انجام می‌شه. بدون هیچ ترس و اضطرابی. بدون ریختن یک قطره خون.

هزینه‌ی آنژیوگرافی (که تیغ دارد و ترس و خون) حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است برای هر نفر، و هزینه‌ی سی تی‌آنژیو حدود چهارصدهزار تومان. زمانی که صرف آنژیوگرافی می‌شود با احتساب یک تا دو شب بستری بودن بعد از آن (جدای از وقت‌های پذیرش و نوبت‌دهی و...) حدود دو روز است، و وقتی که صرف سی تی‌آنژیو می‌شود (باز هم جدای از پذیرش و نوبت‌دهی و...) حدود نیم‌ساعت.

آنژیوگرافی را فقط متخصص قلبی که دوره‌ی مخصوص آنژیوگرافی را دیده‌باشد می‌تواند انجام بدهد، ولی سی تی‌آنژیو را یک رادیولوژیست (که البته او هم باید دوره دیده‌باشد) می‌تواند انجام دهد. یعنی انحصار آنژیوگرافی دست صنف خودشان است و انحصار سیتی‌آنژیو دست دیگران.

برگرفته از لینک داغ alimilani75.
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.