مشخصات سوال

م ف , m_f_architect
6 شهریور 89 - 10:52
شرایط برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
محب  , chalipa50
89/6/6 (13:16)
1. پرداخت هزینه آزمون و حق عضویت
2. گذشت سه سال از اخذ مدرک تحصییلی
3. داشتن سابقه کاری
که این دوتا آخریش خیلی جالبه . اگه نظام مهندسی نداشته باشی کار نمی تونی بکنی و اگه سابقه نداشته باشی نظام مهندسی نمی تونی بگیری !!
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/6/10 (12:54)
مدارك لازم برای صدور و تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی

R تكمیل و ارائه فرم اطلاعات مهندسی (طبق فرم دریافتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان)

R گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

R گواهی قبولی در آزمون تعیین پایه مهندسی

R اصل و كپی مدرك تحصیلی معتبر (به استناد بند الف ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون) توضیح اینكه فقط گواهینامه موقت و دانشنامه مورد قبول می باشد.

R اصل و كپی شناسنامه

R اصل و كپی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متولدین 1334 به بعد (به استثنای اعضای رسمی یا پیمانی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

R یك قطعه عكس 4×6 جدید (با ذكر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه در پشت آن)

R رسید پرداخت مبلغ 000/60 ریال به حساب شماره 900 خزانه داری كل نزد بانك مركزی به نام وزارت مسكن و شهرسازی (قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران)

نکات قابل یادآوری

i برای فارغ التحصیلان داخل كشور كه فاقد اصل مدرك تحصیلی یا گواهینامه دائم فراغت از تحصیل هستند و گواهینامه موقت در دست دارند، ارائه برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان ضروری است. صدور پروانه برای این قبیل متقاضیان در صورتی كه اعتبار گواهینامه موقت آنان به پایان رسیده باشد، منوط به استعلام تایید گواهینامه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا دانشگاه مربوط خواهد بود.

i برای فارغ التحصیلان خارج از كشور، ارائه اصل ارزشنامه تحصیلی یا گواهی نامه موقت كه به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد، الزامی است.

i برای فارغ التحصیلان فاقد سابقه كار لازم پس از اخذ مدرك دانشگاهی (كارشناسی 3 سال- كارشناسی ارشد 2 سال- دكتری 1 سال)، چنانچه دارای تجربه عملی در دوره كاردانی باشد، به ازای هر 5 سال سابقه تجربی در دوره كاردانی (حداكثر 10 سال) 1 سال به سابقه كار مورد نیاز برای دوره پس از اخذ مدرك دانشگاهی افزوده خواهد شد.

i تجربه عملی دوره كاردانی فارغ التحصیلان دارای سابقه كار مورد نیاز پس از اخذ مدرك دانشگاهی و دارندگان پروانه اشتغال بكار مهندسی كه قبلاً در احراز سابقه تجربی برای صدور پروانه مورد محاسبه قرار نگرفته باشد در احتساب سابقه كار لازم برای ارتقاء پایه مهندسی منظور خواهد شد.

i پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی، باید پس از تایید مدارك از سوی مسئول صدور پروانه صورت پذیرد.

i عوارض صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی، در ماه پایانی سال، باید حداكثر تا آخر وقت اداری روز 14 اسفند ماه به حساب واریز شود. متقاضیان دریافت پروانه كه در فاصله 15 روز مانده به پایان سال مراجعه می كنند، عوارض صدور پروانه را پس از پایان تعطیلات نوروزی به حساب واریز نمایند.

i پروانه اشتغال بكار مهندسی، حداكثر یكماه پس از اخذ مدارك صادر خواهد شد.

i بابت اعمال هرگونه تغییر در پروانه اشتغال بكار مهندسی، قبل از پایان مدت اعتبار آن (كه منجر به تعویض پروانه شود) چنانچه تغییر در پایه مهندسی باشد، 000/60 ریال و در غیر آن 000/30 ریال دریافت می شود كه باید به حساب شماره 900 خزانه داری كل كشور نزد بانك مركزی (قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران) واریز گردد.