مشخصات سوال

  , sepahbasij
11 تیر 89 - 23:10
نماز آیات چگونه خوانده می شود؟
اطلاعات بیشتر : لطفا آسان و ساده توضیح دهید.


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
امیر موسوی , anti310
89/4/12 (09:43)
نماز آیات به دو روش مختصر و مفصل خوانده می شود:
1--مفصل:: دو رکعت است در هر رکعت 5 رکوع وجود دارد که قبل از آن حمد و یک سوره خوانده میشود یعنی :
تکبیرة الاحرام-حمدو سوره-رکوع1/-بلند میشیم باز حمدو سوره- رکوع 2/بلند میشیم باز حمد وسوره و رکوع3/باز بلند میشیم حمدو سوره و رکوع 4 / باز بلند میشیم حمد وسوره و رکوع 5 بعد به سجده میریم و رکعت دوم هم مثل رکعت اول میخونیم
2--مختصر::همان دورکعت منتها در این یکی اول حمد خوانده میشود بعد از ان یک سوره را به 5 قسمت میکنیم و بعد از هر رکوع فقط یک قسمت از ان سوره را میخوانیم به عنوان مثال در سوره توحید اینچنین باید خواند:
تکبیرة الاحرام -حمدو بسم الله الرحمن الرحیم (سوره توحید منظور است)رکوع1/بلند میشیم قل هو الله احد باز میریم رکوع 2/بلند میشیم الله الصمد باز میریم رکوع 3/ باز بلند میشیم لم یلد ولم یولد میریم رکوع 4/ بلند میشیم ولم یکن له کفوا احد میریم به رکوع 5 باز بلند میشیم و میریم به سجده و رکعت دوم رو هم به همین نحو میخونیم
دیگه ساده تر از این امکان نداشت :-)
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.