مشخصات سوال

زهرا   , sogol_naderi2002
29 خرداد 89 - 10:13
بهترین نوع ماهی برای خوردن چه ماهی است؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
علی  , iran_750
89/3/29 (18:57)
بهترین ماهی سالمون و قزل الاست چون چربی یا همون امگا3 در این نوع ماهی بیشتره و برای قلب مفیده . قزل الا برای پوست خانمها خوبه .
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.