مشخصات سوال

امیرمتین  , silk2012
16 خرداد 89 - 12:36
چگونه سیاستمدار خوبی در اجتماع باشیم؟؟؟
اطلاعات بیشتر : سیاست داشتن در نحوه برخورد با مردم و دوست و آشنا


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
علی علییاری , aliyarimetal
89/3/17 (01:52)
به نام او
دوست عزیز سیاست به طور کلی به روش ها و فرایندهای مرتبط با قدرت اشاره دارد ولی گویا منظور شما بیشتر به مهارت های فردی در ارتباط با دیگران اشاره دارد و علی رغم هم پوشانی موجود میان این دو باید توجه داشت که مهارت های ارتباطی موضوعی متفاوت از سیاست و علوم سیاسی مرتبط با تئوری های قدرت است.
در ارتباط با قدرت می شود به این نکته اشاره داشت که اصولاً قدرتمندان همواره در خطر فساد قرار دارند و در این میان تنها دو راه برای محافظت سیاستمدار از فساد وجود دارد اول عامل درونی(فرهنگ، اخلاق و اعتقادات) و دوم عامل بیرونی( قانون ) است.
در ارتباط با مهارت های اجتماعی نیز همه چیز بسته به جهان بینی شما درباره دیگران و رویکرد شما در هر رابطه می تواند بسیار متغیر باشد نخست باید مشخص شود که دیگران برای شما چه اهمیتی دارند و چگونه اهمیت دارند و شما چگونه تعاملی را با آنان خواستار هستید.
موفق باشید
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/3/28 (12:40)
با سلام
یك نویسنده امریكایی می گوید اگر می خواهید همیشه موفق باشید تنها وتنها اصول اولیه كار ی كه انجام میدهید را رعایت كنید و در ان تبهر داشته باشید قواعد و اطلاعاتتی كه اولیه هستند و ما انها را به صورت تئوریك میاموزیم در دانشگاهها گرچه یك چهارچوب كلی را فراهم میكنند اما لزوما همیشگی نیستند شاید یكی از این المان هایی كه وجود دارد نگاه به سلبقه فرهنگی كشور خود باشد دیگر اینكه نقطعه ضعف و قدرت فرهنگ در برابر تغییرات و تحولات را بشناسیم و همیشه اماده پیش بینی باشیم .از كنار موضوعات كوچك سیاسی و اجتماعی زود رد نشد بلكه من باب مثال انها را به بازی بگیریم تجزیه تحلییل كرده انرا تغییر داده از قوه دانش اجتماعی استفاده كرده انها را در چهارچوب و قالبی كه دارید قرار داده تغییر دهید بدین و سیله همیشه اماده پیشگویی و پیش بینی كردن مسایلی می شوید كه انتظار ان نمیرفت شما با به بازی گرفتن شرایط پیشامده برای فردا برنامه ریزی كرده شرایط را به نفع خود در كوتاه مدت و یا بلند مدت تغییر میدهید در میان مردم بودن محیط را شناختن از عوامل دیگر است