مشخصات سوال

حسین شفیع زاده , original
15 فروردین 89 - 10:14
خواص و شرایط شرف الشمس چی هست؟
اطلاعات بیشتر : شرایط کامل و توضیح کامل در مورد شرف الشمس میخواستم


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
ا ا , atye
89/1/28 (02:37)
سلام به همه عزیزان و دوستان گلم....ایام بهار دزدان یعنی 19 فروردین نزدیک شده برای همین در باب آقای شرف شمس مینویسم...قبلا در مورد استاد عامل برای شما صحبت کرده بودم یک کمی در مورد شکل و قیافهء استاد عامل براتون صحبت میکنم که اگر یک زمانی بین شما دوستان عزیز و با هوشم یک فرد شوت و مافنگی بود...متوجه بشه که استاد عامل چه جور آدمیه...قبلا گفتم که این علوم نه تنها موانس آخرت نیست بلکه با عوالم روحانی و انسانی غالبا در تباینه.... یعنی زمانی که منِ نوعی دخالت در مشاعر (جمع شعور)یک فرد میکنم که مثلا شوهر یا همسرش را دوست داشته باشد.... اختیار او را از او سلب نمودم و این کار فی نفسه در تمام ادیان مصداق بارز سحر، و لعنت شده ء تمام عقلا و ادیان عالمه(هر چند به ظاهر این کار اصلاح بین زوجینه)درست مثل اینکه من دزدی کنم و از اموال دزدی به فقرا کمک کنم....چون ریشهء عمل فاسده- نتیجه اش هم فاسد محسوب میشه.... اما آقاجون کاری با دین نداریم.... اگر تنها استاد قاره آسیا را ببینید چه شخصیتی داره؟؟؟ استاد عامل یعنی کسی که یک دونه موکل داره(که
عرض کردم فقط در آسیا یک نفر بیشتر این قدرت را نداره و ایشان هم توبه کرده و برای کسی کاری نمیکنه)استاد عامل بعلت ارتباط با موجودات غیر ارگانیک و بر اساس اسناد از جمله کتب دینی(اگر مشترکات دینی دارید)مثلا آیه ء عفریتیهء قرآن در سورهء نمل "وقال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک...." و آیهء مسترقین السمع... هم میتواند اشیاء را جابجا کند و هم میتواند کتاب بسته را بخواند...(در ضمن فتوای مجتهدین از جمله آقای سیستانی دال بر اباحهء استفاده از جنها است که میتوانید خودتان هم تحقیق کنید)خب...
پس استاد عامل کسی است که میتواند از گنجهای زمین- پولهایی که در کشتیهای غرق شده است-پولهایی که از آنها فساد ایجاد میشود مثل مبلغی که برای کشتن کسی میخواهد صرف شود و .... استفاده کند- یا پولهای مفقود شده و .... یعنی کسی که یک موکل مافنگی –حشیشیِ مردنی داشته باشه.... تمام گنجهای زمین مال او خواهد بود... گفتیم که علوم غریبه واقعی( نه این حقه بازیهایی که توی کتابها پر شده)فقط برای استفاده ء دنیاییه و چه بسا عذاب اخروی هم داشته باشه...پس هیچ فرد روحانی و حوزوی، علمی در باب علوم
غریبه نداره ... اولا برای اینکه این علوم با زندگی حوزوی و روز مره گی های آن منافات کامل دارد...ثانیا استاد آن در جهان بیش از 5 نفر نیستند و دلیلی ندارند که علمشان را آموزش دهند –ثالثا این علم با روحانیت در تباین است-رابعا فقط میتوانند کلکهای آن را یاد بگیرند نه خود علم را که باریاضت عجین شده-خامسا برای اینکه این علم واجب کفائیه در جایی که عامل آن وجود داشته باشد و اگر در قاره آسیا یک نفر این قدرت را دارد و او هم توبه نموده باشد.... سحری نیست که وجوبی برای دفع آن پیدا بشه.... سادسا در حجره حوزه که نمیشه تسخیر جن گرفت و ..... استاد عامل قاره آسیا میتواند دهها قهرمانی- موفقیت علمی و ... داشته باشد(با استفاده از این موجودات) و بدون استفاده از ارث- دعانویسی- شغل و گنج کنی و .... میلیاردر است... خلاصه هرکی هست از شما خوشبخت تر و ثروتمند تر و بر تر است که میتواند زندگی شمار ا تغییر دهد.... البته ممکنه ادعا کند که من استاد فلان علم هستم و باشد....این نیست که هر که را اسرار حق آموختند...چی بود...آهان...همچو گاوی عقل او را سوختند....(چون این علوم نه اسرار حقه و نه کَتوم بودن از لوازم این علم چون شما تسخیر میکنید موکل تسخیر شده که حق دستور دادن به شما رو نداره!!) اما به هیچ وجه نه شاگرد میگیرد و نه دعا برای کسی مینویسد...میدونید چرا؟؟ شاگرد گرفتن یعنی اجازه ء استاد عامل باشد....اجازه یعنی
اینکه استاد عامل، 6 ماه ریاضت طاقت فرسا در مکانی بکشد که انسان از آنجا عبور نکند دقت کنید....استاد عامل باید ریاضت بکشد و شاگرد او فقط دستوراتش را اجرا میکند...تمام اعمال تسخیری بر عهدهء استاد عامل است اعم از کشیدن مندل-تعجین بخورات- انتخاب آنها و اخذ آنان از عوالم نیرنجیه- انصراف عمار مکان-ساخت حربه نقره-استنزال ملوک الارض و انتشار آنها-استنزال ملوک فصل-اعوان- ساعات و استنزال آنها و.... چون
شاگردی که عاملیت ندارد،حکمی برای اجابت مندل و ... ندارد...پس چگونه میخواهد این اعمال را انجام دهد؟ حالا سوال من از شما دوستان عزیز اینه...چرا باید یک استاد عاملی که میلیاردر هست- چندین مدرک جهانی و مهندسی و ...(توسط این علوم)دارد... بیاید و اینهمه مرارت بکشد ؟در حالی که دین و عرفان هم این علوم را لعنت نموده یا لااقل هیچ ثواب اخروی را بر آن مترتب ندانسته؟؟که چی؟ که شما غول و دیو ببینی؟؟!!!!سوال دیگر بنده از شما.... ببینم جوهر خودکار-زعفران وغیره،. جن و غول را در کنف اطاعت خود دارند؟مسلما خیر...خب چجوری انتظار دارید شرف شمس یا هر کوفت دیگه ای
زندگی شما را تغییر بده؟؟؟ آهاااااااان چون طلسمی که با این مزخرفات نوشته میشود ...موکلی دارد.آن موکل میآید و شمار ا ثروتمند میکند...به به چه عالی...چه زیبا و مهنّا...خب عزیزم... طلسمی که (بفرض تاثیر)400 شرط برای موثر بودن آن مورد نیاز است، اگر خاصیت داشت خود فروشندهء گدا گشنه رو میلیاردر میکرد که هزار بار جفتکو چارگوش نزند تا 10.000 تومان از شما برای این آشغالی که اسمش شرف شمسه به او بدهید...میگویند:"ما اجازه نداریم برای خودمان کار کنیم بلکه ما به این جیفهء دنیا بی علاقه هستیم"به به چه بزرگوارانی! خدمت یکی از این متنفرین دنیا عرض کردم...دزد بیشرف محترم! این چه موکلی است که برای شما کار مادی نمیکنه اما اسباب جیب بری شما را از بنده فراهم میکنه؟؟مگر میشه آخه...تو موکل داری موکلت بجای تو برای من کار کنه؟ مثل اینکه من در منزلم بخاری داشت باشم و بگم... من اجازه ندارم از حرارت این بخاری استفاده کنم!بخاری را در خانهء خودم روشن میکنم اما تو در آن سر دنیا گرم خواهی شد!! چون اجازه ء استفاده از حرارت بخاری را ندارم!!! دیوانه ای به من فرمود"حالا ممکنه این ها اینقدر قدرت رو نداشته باشند و کارهای کمتری انجام بدهند!"دوستان علوم غریبه یک حقیقت نسبی نیست بلکه حقیقتی مطلقه و وجودش قائم بر جنها است(تسخیر ملک
و ... که در کتابها نوشته شده از ریشه دروغه !ملائک معصومند و اطاعت از موجود ظلوم و جهول نمیکنند که محبت یک نفر را در دل دیگری بیندازند که حاصلش این باشه که دوست پسرتو را برای تو بیاورند و یا محبوب القلوبت کنند یا زن فلان آقا را برای
فلانی ببرند این کار اسمش یک اسم بی ادبانه است نه عصمت ملائک....!)وجود این حقیقت هم نسبی نیست...یک آقای جن گیر و جادو گر یا موکل دارد یا ندارد...اگر داشته
باشد فی نفسه میلیاردره و نیازی به شرف شمس فروختن نداره.اگر هم نداشته باشه که مثل همهء این علمای عارف علوم غریبه ای به شغل شرافتمندانهء دزدی و....(خودتان
بقیه اش را حدث بزنید)مشغوله.... یک استاد اگر موکل خود را به فرد مقابل بدهد(با لوح شرف شمس یا هر کوفت دیگری که تازه ممکن هم نیست چون موکل به استاد عامل مهر طاعت داده نه به هر دیوانهء دیگری...)دیگر خودش از استادی ساقط میشود و چون تعهد موکل به استاد عامل است و لاغیر،این امر امکان پذیر نیست!.... .یعنی چی؟؟؟ یعنی اینکه حتی اگر مهر طاعت استاد عامل را داشته باشید-حتی اگر تمام آن ریاضتهار ا بکشید که استاد عامل انجام داده...باز تمام دستوراتی که انجام داده اید به لعنت خدا که خوبه.... به لعنت خر نخودکی هم نمی ارزه-به خدا قسم که قسم جلاله است ...تمام طلسمهای عالم
را جمع کنید یک مورچه نمیگه آقاجون حالت چطوره.... و تمام کسانی که اثر از شرف بیشرف شمس و آشغالهای دیگه دیدند.... یا بر اساس تصادف بوده یا اینکه (طبق روئیتهای
بنده)تمام اینها خل و چل و دیوونه میوونه هستن و در تمام افرادی که علوم غریبه کار میکنند یا حتی علاقه دارند و اینها را باور میکنند فردی خارج از این حالتها پیدا نمی کنید "1:یا عاشق بودند معشوقشون آنها را به لجن کشیده و رها کرده 2:یا گدا گشنه هستند و نان شب ندارند که بخورند...یک کتاب مجمع الدعوات4-5 تومنی زدند زیر بغلشون و برای ما شدند استاد 3:یا دیوونهء زنجیری الاصل هستند و غالبا پدر و مادر درست و حسابی نداشتند 4:یا هر 3 تای اینها را با هم دارند...بنده بیش از چهل و چند استاد را دیدم چون عرض کردم کارت کارشناسی چند موسسه فرهنگی را دارم و به تبع آنها بعنوان کارشناس در مرکز تحقیقات تهران بودم گفتم بینم این دیوونه ها چجور جانورانی هستند.....به خدا قسم در عمرم حتی یک نفر علاقمند به علوم غریبه و استاد نمای علوم غریبه ندیدم که کار علوم غریبه انجام بده و فرد معمولی باشه ... فرد خارق العاده و خوب بودن ببخشید بخوره تو سرشون... اما آن فردی که بنده حضورتون عرض کردم و گفتم تنها استاد عامل قاره آسیا است...نه دعا مینویسه-نه شاگرد داره- نه مرید داره و نه... ایشان همه لوازم مرفه بودن را داره که در بالا عرض کردم. آخه عزیزان شما که پیش این آقایان میروید تا خوشبختتون کنند آیا نباید اینها از خود شما موفق تر باشند که بتونند به شما کمک
کنند؟؟؟؟ عزیزان اگر خیلی علاقمند به علوم غریبه هستید- اگر خیلی به فالبین و رمال و حتی کشف و کرامات خر نخودکی و الاغهای دیگر علاقمندید-اگر بارها امام زمان را دیدید-اگر جن و غول صداتون کردند-اگر ملائکه را دیدید-اگر با قرآن زندگی مراجعینتون را میگید-اگر به شما الهامهای غیبی میشه...اگر خیلی معجزات در زندگیتون دیدید.اگر فکر میکنید جادو شدید و کسانی میخواهند فکر شما را بدزدند یا شمارا مجبور به افعال
خاصی کنند...اگر انرژی و هاله میبینید... خوب خیلی عالیه... در کنار این که این علوم را از رمالها و جنگیر ها و ... اخذ میفرمایید حتما در مورد علائق خودتون با یک روانپزشک صحبت بکنید... و مطمئن باشید بیش از 99 درصد شما بیماری روانی دارید (اگر چنین مواردی در مورد شما موجوده)اما برسیم بر سر شرف شمس عزیز حقه بازی و شرایط همین حقه بازی که هیچکس آن را نمیداند...اولین شرطش اینه که استاد عاملی که آن دو امتحان را (یعنی خواندن کتاب بسته و آوردن هر چقدر طلا و ... که شما میخواهید)برای شما انجام دهد(البته ممکنه بعدش طلاهارا به جای اول منتقل کند تا دزدی محسوب نشود)بعد که مطمئن شدید ایشان استاد عامله باید بر سنگ خورشید آ نرا حک کند که سنگی است بنام حجر الاسباد که بنده این را از کتاب دستخط خود امام المشککین یعنی امام فخر رازی ترجمه نمودم بنام سر المکتوم .... و عرض کردم حدود 84 روایت داره... بخورات لازم برای این عمل حدود 80 نوع بخوره مثل:عنبر-مشک-مشک زرد- زعفران- قرنفل-مصطکی –عود(چوب درخت عود نه عودهای بازاری)سندروس-لادن-حسن لوبان-ازافیر الاسد- جلد الاسد-صندل سفید-صندل قرمز و .... بهتره بیشتر از این
ننویسم که دزدان وب گرد با دزدی این نوشته ها فردا ادعای استادی نکنند....و باید از اول حلول خورشید در برج حمل (نه فروردین ماه!گفتم حلول خورشید در برج حمل)تا حلول خورشید به درجات شرف(بشرطی که اوتاد از نحوست خالی باشد-قمر و خورشید در خانهء طالع- یا 5 و یا 9 و یا 11 باشند(بدون اتصال با هم و منظور نظر هم)باشند...مشتری ترجیحا در خانهء 9 باشد و ماه و خورشید از نظر 4 و 8 مریخ و نظر 3 و 10
زحل و و تربیع و مقابلهءو اتصال راس و ذنب و زحل و مریخ خالی باشد(که هر 10 سال چنین چیزی اتفاق نمی افتد)و خورشید در تثلیث مشتری باشد و در ضمن لحظات شرف شمس در زمانی باشد که خورشید نزدیک وسط السماءباشد که بیش از نیمی
از دعوت طلسم مربوط به خورشید طی شده باشد...یعنی از اول حلول خورشید در حمل تا درجات شرفش(بستگی به سبک مورد نظر دارد شرف شمس ایرانی و عربی =19 درجه حمل و شرف شمس هندی 10 درجهء حمل است.... در طول این مدت باید عمل به تتریض همراه با ریاضت و خلوت نمایید(اصطلاحاتی هستند که هر کسی معنای آن را نمی فهمد ) در طول دعوت عزیمتی که استاد عامل –عمل آن است را انجام دهید
(استاد عامل برای چنین دعوتی (اگر دعوت شرف شمس باشد )باید عامل عهود ثلاثه باشد و 3 مهر طاعت دریافت کرده باشد) ....ادامه دارد

----------------------------------------------------------------------------
شرف شمس یا راهی برای جیب بری
با سلام خدمت شما دوستان عزیز دعانویسی – سیر برزخی – طلسم نویسی-حکاکی خزعبلات و .... هر چند تمامی نداره اما بعضی از شبکه های تلویزیونی هم به آن دامن میزنند...یکی از معیار هایی که عقل و شعور افراد را میشود با آنها رقم زد ...اعتقاد آنها به خرافات- طلسمات-انتظار معجزات و ...است هر چند انتظار معجزه خودش داستان زیادی دارد که اینجا ساحت مناسبی برای بررسی آن نیست.... در سایتها و وب های مختلف میبینید انواع و اقسام طلسمات را حراج نموده اند ... مخصوصا شرف شمس ...میدونید چه خاصیتی داره؟؟؟ بال جبرئیلو سولاخ میکنه-کرهء زمینو تبدیل به مریخ میکنه-دشمنانتو
گور بگور میکنه...یک شبه میلیاردرت میکنه- تمام بیماریها رو شفا میده – محبوبت را مثل سگ اصحاب کهف مطیع و فرمانبردارت میکنه......صبر کن ببینم....اگر این شرف
شمس اینهمه خاصیت داره....پس چرا میفروشنش؟؟؟؟؟آهااااان...شاید دلشون برای
بیچارگی تو سوخته نه؟؟؟؟ اما .... اما ... اگر اینطوره چرا فروشندگان این چیز ها اینقدر
خاک بر سرو گدا گودو هستند؟؟؟؟ اهااااااان... شاید اینها عرفای گمنامی هستند که خدا آنها را با باسن سقوط داده تا بشریت را نجات بدهند وبشوند منجی عالم بشریت.....هر چند
که در عالم همه خودشون رو منجی عالم بشریت میدانند.... مثل یکی از دوستان عزیز بنام آقای عنتری که از قدم منحوسش توی مسابقات کشتی... به آن فلاکت باختیم و دیروز
هم رفته بود استادیوم آزادی ...هر چی گفتیم نرو گوش نداد تا آن باخت مفتضحانهء ایران رقم خورد و باز بازی برده رو باختیم..... ایشان هم شرف شمس داشت .... جملهء طلایی
اینه....آقا علوم غریبه بر اساس گفتهء معصوم و قرآن لایفلح الساحر حیث اتی است و من اذهب الی العرّاف و ضدقه کفر بما نزل بمحمد ... است .پس مطمئنا علوم غریبه مورد نهی دین اسلام و بر اساس اسناد... مورد تحقیر و تنهیهء ادیان دیگر جهان است....پس صرفا برای عامل قدرت و خاصیت مادی دارد درسته؟؟؟؟؟؟ پس کوش؟کجاست؟ والا ما هرچی استاد عامل دیدیم از فقر و فاقه زندگی سگ به زندگی نکبت بار اونها شرف
داشته!!!از سجایای عرفانی و اخلاقی که دیگر نگو و نپرس...در مناجات عارفانه اشان به سیخ و وافور نعره های مستانهء بایزیدیه و حلاجیه- میزنند – البته میگویند از مکتب
کاستاندا پیروی میکنند .... دوست عزیز قبل از اینکه پیش این استادان ماهر (در جیب بری و مرید جمع کردن) تشریف ببرید...قبلا لطف کنید در آینه یه نگاه به خودتونو شکل
و قیلفتون بیندازید –به خانه و زندگی و مدرک تحصیلی و ... اتان....بعد وقتی پیش اینها تشریف بردید یه نگاه به اینها بیندازید...ببینید ...اینها قرار ه شما رو خوشبخت کنند!!!...
اما قصه پر غصه ء آقای شرف شمس.... حکایت داستان امامیه که در جنگل شیراز شیر اونو خورد ( که قبلا براتون نوشتم) اولا شرف شمس را میگویند طلسم حضرت سلیمانه. ..به به...چه خدای خوبی ...آدم کیف میکنه...خدایی که پیغمبرش جادوگر شده و خود خدا در قرآنش میفرماید لایفلح الساحر حیث اتی .... به به... پیغمبرش شده طلسم نویس.... البته به همین هم اکتفا نشده ها.... در مهج الدعوات آقای سید بن طاووس هم ائمه علیهم السلام شدند طلسم نویس و جادوگر که با ضرب طلسمات مثلا حسنین حفظ شوند..... به به از دین این آقایان..... فقط یک اشکال کوچیک داره و آن اینه که اسناد همه اینها مخدوشه.....حالا ببیینم آقای شرف شمس چی هستند؟ ستاره پرستان و صائبین برای کواکب 7 گانه قدرتهایی قائل بودند و سرنوشت انسانها را نه بر دست او، که به دست ستارگان میدانستند...برای هر کوکبی که او را شاه میدانستند،خانه - مقر سلطنتی و دشمنان و دوستانی قائل بودند ... که بعدا این علم مبدل شد به علم شیرین و از ریشه بی اساس آسترولوژی که بنده 12 سال بطور خصوصی این حقه بازی و مزخرف را خدمت جناب استاد ارژنگی تعلیم گرفتم .... صائبین معتقد بودند زمانی که خورشید به نقطهء خاصی از آسمان رسید مثلا 10 یا 19 درجه ء صورت فلکی حَمَل نهایت قدرت آن کوکب خواهد بود که به آن شرف کوکب میگویند(حالا میخواهد خورشید باشد یا هر کوکب دیگر در نقطهء شرف خود)پس اساسا طلسم شرف نداریم....بلکه یک طلسمی را نسبت میدهند به یک کوکب و زمانی که آن کوکب به درجات شرف خود میرسد به آن درجه، شرف آن کوکب میگویند..... ....خب .... دوباره بعلت اینکه سال تحویل را ،ورو د خورشید به نقطهء اعتدال بهاری میدانند به آن اشتباها میگویند ورود خورشید به برج حمل در حالی که بعلت
حرکت تقدیمی زمین و حرکت نقاط اعتدال سال تحویل زمان ی است که خورشید وارد حدودا 6 درجهء برج حوت میشود نه برج حمل ..... اساسا درجات کواکب ربطی به تقویم سالیانه ندارد....طالع یعنی برج طلوع کننده از مشرق در 30 در جهء تحت الارض و درشبانه روز بعلت چرخش و حرکت وضعی زمین تمام 12 برج در منطقهء طالع که همان 30 درجه ء تحت الارض است قرار میگیرند...طالع ربطی به تقویم سال و ماه نداره که.......پس چی شد؟ سلیمان علیه السلام طلسمی بنام شرف شمس نداشت چون اصلا جادو گر نبود-شرف شمس طلسم نیست بلکه منطقه ای در آسمانه-19 فروردین نیست بلکه در اردیبهشت ماهه –این قواعد و خاصیت داشتن ستاره ها برای شرف شمس از ریشه دروغه- این طلسم حدود 84 روایت نگارشی داره و چند ده روایت برای عزیمتی بنام عزیمت شرف الشمس آنهم با 400 شرطی که بفقط بخوراتش حدود 50
میلیون تومان میشود دارد..... علامت حققت داشتن هر طلسمی صاعد شدن و صعود طلسم بعد از خواندن عزایم است ...حالا ببینم کسانی که فکر میکنند با خریدن طلسم
10 هزار تومنی شرف شمس از فرد بدبختی که چشمش به جیب آنها است خوشبخت میشوند از دید و نظر شما چه جور دیوونه هایی هستند؟؟؟؟
تمام این مطالب برگرفته از وبلاگ استاد محمد اوسعی است
http://zeoos-jadoogar.blogfa.com
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/1/15 (12:01)
این در مورد شرف الشمس هست

http://mehrvarzangroup.7gardoon.com/faq/243/44.htm

البته در اصل خود ذکر مهمه که بایستی روی یه چیز زرد نوشته بشه و چون عقیق زرد خواص خاصی هم داره معمولا از عقیق زرد استفاده میشه . کلا رنگ زرد خواص خاصی داره
زمانی که امام حسین به دنیا اومد پیامبر گفت که نوزاد رو در پارچه زرد بپیچند و تسبیح زرد به دستش بدند .

البته اینجوری نیست که هر سال اون ذکر روی انگشتر نوشته بشه و کار کنه تا جایی که یادم میاد اون ذکر هر 4 سال یکبار اثر داره اونم در سال خاص و به مدت 1 سال هم تاثیرشو میزاره و 3 سال کاری نمیکنه .
اثرش هم رونق به کسب و کار و کسب روزی حلال هست . البته این ظاهر ماجراس در پشت پرده بحثی فراتر از این اتفاق می افته که جای بحثش اینجا نیست .

البته اشاره میکنم که چاکرای سوم هم رنگ زرد داره و چاکرای شبکه خورشیدی هست . اون چاکرا چاکرای کار هست .

نکته کلیدی رو بهت دادم فکر میکنم بقیه اش رو خودت بتونی دنبال کنی

2.    89/1/15 (14:38)
با سلام آقا حسین من معتقدم که تا زمانی که ما بتوانیم از اصل خودمان یاری بخواهیم نیاز به هیچ وسیله، سنگ، و شی ای نداریم و اگر یک شی در مراحلی از زندگی به ما کمک می کند به نوع باورها و دید ما برمی گردد و در طولانی مدت باعث می شود که ما از خدای خودمان دور شویم و برای او شریکی مثل شرف الشمس قائل شویم و در زمانهای ذکر گفتن یا کمک خواستن بیشتر به این سنگ فکر می کنیم و از ان سنگ کمک می خواهیم حالا اگر کمی فکر کنیم می بینیم که این به نوعی بت پرستی است. با خدا باش و همه چیز را فقط و فقط از او بخواه

3.    89/1/16 (00:34)
پاسخ این سوال رو توی پایگاه اطلاع رسانی لبیک دیدم و بهتره عین مطلب رو براتون بنویسم
حضرت آیت الله مبشر كاشانی با اشاره به نكات جالب و ناگفته ای در این باره ، مبحث شرف الشمس را جزء علوم غریبه دانست ومرقوم كرد:

"شرف الشمس از علوم غریبه است، لكن دركتب متقدمین اعم از روایی وادعیه و اذكار اثری نیافتم ، فقط متاخرین در چند قرن اخیر معتبر می دانند و بیاناتی درباره شرف الشمس وطریقه تكسیر آن به صورت مربع یا مسبع وغیره و نیز آثار و بركات آن مطالبی متذكر شده اند و بعضی آن را ماخوذ از اسم اعظم تلقی كرده اند و در كتاب جواهر مكنونه كه از كتب خطی اذكار است و همچنین در كتاب السحاب اللئالی تالیف سید عبدالله بوشهری و كتب دیگر، آثاری از جمله دفع فقر و بیماری ها و حفظ از گزند جانوران و ایمنی از بلایا وكسب عزت و بزرگی متذكر شده اند."

معظم له در ادامه افزود: "كفعمی هم در كتاب جنت الواقیه آورده اند كه این حروف شكل ، اسم اعظم است و در بعض كتب علمای شیعه دیدم كه این شكل از امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد ولی سندی برای ادعای خود ذكر نكرده اند.

مرحوم شیخ بهائی نیز در كتاب سرالمستتر ، در رابطه با این شكل كه بعضا به شرف الشمس معروف شده مطالبی بیان فرموده است."

علامه مبشر كاشانی در پایان ، به زمان و آداب و كیفیت شرف الشمس نیز اشاره و یادآور شد: " می گویند كه شرف الشمس باید در روز 19 حمل كه مطابق با روز 19 فروردین است از طلوع آفتاب تا ظهر برعقیق زرد ودر صورت عدم امكان بر كاغذ زردی نوشته شود و با خود حمل نماید ولی در تجدید آن در روز مذكور در سال های بعد شرط نشده است ولازم نیست."


همچنین حضرت آیت الله روحانی نیز ابعاد خواندنی دیگری از شرف الشمس را بیان و مكتوب كرد:
"اهل این گونه فنون می گویند كه اگر یك بار شرف الشمس به طریق مخصوص نوشته شود، دیگر احتیاجی به تكرار در سال بعد ندارد و اثرش باقی است – ولی چون در طرز نوشتن آن اختلاف است ، مثل شكل ستاره آن یا حرف میم آن، بعضی به همه وجوه آن می نویسند ، مثلا یك بار با ستاره پنج گوشه و یك بار با ستاره شش گوشه."

معظم له در پایان جوابیه خود به پرسش خبرنگار ما تكرار شرف الشمس در هر سال را لازم ندانست ومرقوم كرد:

"به هر حال جدید تهیه كردن آن در هر سال لازم نیست. "

در این حال ، حضرت آیت الله مظاهری در پاسخی كوتاه و گویا ، با اشاره به قابل اعتماد بودن شرف الشمس ، افزود: "شرف الشمس مورد اعتماد است و اگر كسی داشته باشد تجدید لازم نیست."

4.    89/1/16 (00:40)
من نوه یک دعا نویس بودم و هستم و او هم از سحر این دعا میگفت و مینوشت ومنم اغتقاد داشتم اما حالا بعد از طی چندین سال زحمت مطالعه به این نتیجه رسیده ام که دعانویسی یک نوع دل و جرات دادن به ادمیان ناامید هستش و الا هیچ تاثیری تداره

5.    89/1/19 (01:31)
سلام دوست من.
خداییش اینم سواله؟ شما که خودت استادی. شما که خودت استاد رو دیدی. شما که خودت جواب سوالت رو میدونی. سوالی که خودت جوابش رو بلدی و میدونی از هر 100 نفر 10 نفر هم جواب درست نمیدن واسه چی میپرسی؟
طلسم شیطانی، 10 درجه برج حمل نه 19 فروردین، حجرالاسباد، 400 شرط طلسمات، استاد عامل، عزیمت جلجلوتیه کبری و...
بازم بگم؟

6.    89/1/25 (03:36)
حسین جان سلام
اکثر سوالات مربوط به علوم ماورا رو میتونی با شبکه لقمان مطرح کنی انشاالله به جواب مطلوب دست خواهی یافت
یا علی