مشخصات سوال

پدرام خ , piter4500
14 فروردین 89 - 16:48
قانون درمورد تجاوز به عنف
اطلاعات بیشتر : در صورت تجاوز یک پسر به یک دختر در صورت رضایت ترفین در ان زمان و
سپس پشیمانی و شکایت رای دادگاه چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر هیچ صیغه ای خانده نشده باشد و به بکارت نیز اسیبی نرسیده باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
 پوریا  یوسفی , piter449
89/1/18 (23:40)
مال این حرفا نیستی
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/1/15 (11:05)
هر گونه رابطه بین پسر و دختری كه در نكاخ یكدیگر نیستند میتواند به عنوان یك عمل مجرمانه بررسی شود . خلوت با نامحرم ، ارتباط نامشروع ، اعمال منافی عفت غیر از زنا ، و زنا میتواند بسته به نوع رابطه آندو مصداق داشته باشد . و بسته به اینكه چه جرمی انجام شده مجازاتهایی از قبیل شلاق در پی خواهد داشت .عدم رضایت ، یا تجاوز به عنف و مواردی از این قبیل به شدت مجازات خواهد افزود .

2.    89/1/16 (20:32)
اگه دختر راضی بود که نمیگفتی تجاوز پسر به دختر .بجاش می گفتی رابطه جنسی نا مشروع.
به هر حال رابطه جنسی بین دو نفر که با هم زن و شوهر نباشن و شبهه شرعی هم در بین نباشه اسمش زناست و قانونا حکم اون اینه که میگم
اول : هر دو راضی و هر دو مجرد : هر کدام صدضربه شلاق
دوم : یک طرف راضی یکی ناراضی : متجاوز اعدام میشه و طرف مقابل اگه مورد اکراه و اجبار شدید بوده باشه مجازات نمی شه
سوم : هردو ناراضی ====> این که نمیشه.
هر دو راضی و متاهل : هردو سنگسار
یکی مجرد یکی متاهل و هردو راضی : متاهل سنگسار و مجرد صد ضربه شلاق
در مورد ادعای اینکه به زور بوده :
فرض کنیم ثابت شده زنایی واقع شده .(ولی در عنف یا اختیاری بودن شک داریم)اینجا دختر مدعی به عنف بودن زناست .پس خودش باید اونو ثابت کنه و اگه نتونه ثابت کنه که به زور مجبور شده ، مجازات پسر فقط مجازات زنای ساده است و نه زنای به عنف و اکراه.پسر کافیه ادعا کنه اجباری در بین نبوده و این ادعا وظیفه اثبات عنف رو به عهده دختر و دادستان منتقل میکنه و اگه اونا نتونن عنف بودن رو ثابت کنن پسر اعدام نمیشه و اگه مجرد باشه تنها صد ضربه شلاق میخوره.یه قاعده شرعی هست که میگه تدرء الحدود بالشبهات.یعنی هرجا در حدود شکی باشه ، حد جاری نمیشه.اینجا هم ادعای پسر موجب ایجاد شک برای قاضی میشه و اگه دختر عنف رو ثابت نکنه حد شدید زنای به عنف که مرگه تبدیل میشه به حد زنای ساده.یعنی صد ضربه شلاق.
اینکه اونا چه طور باید عنف رو اثبات کنن : از اوضاع و احوال شهود شهادت علم قاضی و پزشکی قانونی کمک میگیرن.البته اگه زمان زیادی نگذشته باشه.
برای دادسرا هم تحقیق در این مورد (موارد منافی عفت)ممنوعه و حق نداره تحقیق کنه و در صورت وجود شاکی خصوصی(دختره)قاضی دادگاه خودش تحقیق میکنه.