مشخصات سوال

الهام ز , elham_za62
8 اسفند 88 - 10:42
علت اصلی خونریزی در دوران حاملگی قبل از 3 ماهگی چیست؟


- این سوال بسته شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    88/12/18 (01:17)
تهدید به سقط