طراحی فرش - اردكان یزد , tarahiclub

طراحی فرش - اردكان یزد

طراحی فرش - اردكان یزد , tarahiclub

طراحی فرش - اردكان یزد

217نــــفــــــر
عضو شده اند
217نفر عضو شده اند
دانشجویان رشته طراحی فرش یا دانشگاه فرش اردكاندانشجویان رشته طراحی فرش یا دانشگاه فرش اردكانمشاهده کامل مشخصات
22 مهر 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • فرش ملکی , hajgolamreza
 • وحید , vahidlove14
 • مسعود , masoud6889
 • امید جون  , baby_canzas
 • محمود رضایی , sarve_shiraz
 • ندا مدیر , p30neda
 •  , chipmunk
 •  , shayan1w
 • پردیس جون پردیس جون , perdis_joon
 • مژده آسایش , mozhde_asayesh
 • پرتو مولایی , parto_molayi
 • مژگان جابری , mozhgan_jabari
 • پری سلیم پور , pari_salimpour
 • نرگس شیخی , narges_sheykhi
 • کیانا حسن پور , kiana_hasanpour
 • 217 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه ازاد اهر , ahar_azad_university
 • مجتمع فنی تهران , tehran_institute_of_technology
 • دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
 • دانشگاه آزاد تنکابن , daneshghahazadtonekabon
 • دانشگاه آزاد اسلامی مشهد , iaumclub
 • دانشگاه ازاد جهرم , jau