بچه های نسبتأ بد , Sort_Of_Bad_Guys

بچه های نسبتأ بد

بچه های نسبتأ بد , Sort_Of_Bad_Guys

بچه های نسبتأ بد

2,104نــــفــــــر
عضو شده اند
2,104نفر عضو شده اند
بیشتر
....................مشاهده کامل مشخصات
11 آبان 1392
سرگرمی و طنز

.............

اعضاء

 •  , emadvampire2070
 •  , elmira26
 •  , mojtaba_evill
 •  , kurinshikato
 • 2104 نفر

  morebox img
بچه های نسبتأ بد , Sort_Of_Bad_Guys
 , worldhater
دیگه خستم اَ همـــــتون اَ لحن گفتناےِ بَلَتـون
ادامه
99
کامنت بنویسید...
 , worldhater
جمعه 18 خرداد ، 18:50
کیره خر
ادامه
 , gisoom
پنجشنبه 20 مهر ، 13:39
سلام لجنِ دائم الخمر
ادامه
جودی ابوت ابوت , mareya21
جمعه 24 شهریور ، 14:51
بی تربیت
ادامه
بچه های نسبتأ بد , Sort_Of_Bad_Guys
 , kazi_moto
:چیکار داریــ میکنی اتیش پارهــ

:دالم لاک میژنم ژیهــ خـو

:ایــ وایـ همرو ریختـــــی رو فرشــ لباســتمـ کثیفـ کردیـ من چیکار کنمــ از دستتـ تو اخهـ

:ممنیــ کالیـــ نموخاد بوتونـیـــ دعوام نتـــــن

:گریهــ نکنــ پاشـو برو تو حمومــ تا ببینمــ چــ خاکیـ بریزم تو سرمــ

:خانوممـ چرا حرص میخوریــ

:دخترتونـ تمومـــــه لباساشو دستاشو فرشای اتاقــشـو پر لاک کردهـ اونوقت میپرسی چرا حرص میخورمــ

:خبـ بچســ اشکالــ ندارهـ ی فرشــ جدید میخرم براش توام برو لباساشو عوضــ کن

:تو نمیخواد بگیـ چیکار کنمـ برو سرو وضع خودتو درست کنـ مهمون داریـم

:باشهــ باشهـ چرا میزنی خبــ

:حقتهـــــ

:ممنی من چیکال تونمــ

:عهــ دخترم چرا لخت اومدیــ بیرونـــ زشتهــ الـــــان سرما میخوری برو اومدمــ

:باجـــــی لفدم اب باژی تونم ژودیــ بیا لباس ست قلمزممــ بیالژونــ

:هووفـــــ باشـــــع از دست تـــو نیمــ وجبیــ

# وااای مـن نی نی دوووس ^_^
ادامه
کامنت بنویسید...
 , f1f2f3f4f5
یکشنبه 21 شهریور ، 14:05
ادامه
 , kazi_moto
شنبه 20 شهریور ، 21:53
ادامه
 , f1f2f3f4f5
شنبه 20 شهریور ، 16:47
like
ادامه