شمال , shomalclub

شمال

شمال , shomalclub

شمال

2,807نــــفــــــر
عضو شده اند
2,807نفر عضو شده اند
من شمالیم از سرزمین سبز از سرزمین آبشارآن سکوت, جلگه های جسور من شمالیم از سرزمین گیل از سرزمین دیلم از سرزمین موجهای سرکش, عطر چای من شمالیم از سرزمین سردار از سرزمین سبز نشانده سرخ پرچم در چشم دشمن من شمالیم از سرزمین نیلوفرآن آبی نشسته بر مرداب من شمالیم م...من شمالیم از سرزمین سبز از سرزمین آبشارآن سکوت, جلگه های جسور من شمالیم از سرزمین گیل از سرزمین دیلم از سرزمین موجهای سرکش, عطر چای من شمالیم از سرزمین سردار از سرزمین سبز نشانده سرخ پرچم در چشم دشمن من شمالیم از سرزمین نیلوفرآن آبی نشسته بر مرداب من شمالیم من حسرت نهاده بر دل جهانگیران من پابرهنه من چشم سیر شمالیم ساسان ورتوانمشاهده کامل مشخصات
14 بهمن 1383
شمال به همه ایرانیان تعلق دارد ؛ با شمالی ها همراه شوید.

مسئولیت نوشته ها با نویسنده مطلب است.

مدیر کلوب شمال مسئولیت نوشته های افراد را نمی پذیرد؛

زیرا فرصت و امکان بررسی کلیه محتویات بحث ها وجود ندارد.

از تذکرات و انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می شود.

تبلیغات و بحث سیاسی از هر نوع حذف می شود.

اعضاء

 •  , saj270
 • مجید , majidtardast
 • دلفان ایرانی , armansaheli
 • کمیل افتخاری , komeil23
 • 2807 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • ایران , iran_vatanamclub
 • بچه تهرون , bachetehroonclub
 • مازندران , mazandaranclub
 • گیلان , gilanclub
 • ارومیه پاریس ایران , orumiyehparis
 • یاشاسین تبریز , yashasintabrizclub
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.